Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

2013

 

Základní údaje a podmínky programu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Název programu

Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji

Správce programu

Odbor kancelář hejtmana

Počet podprogramů v rámci programu

2

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROGRAMU

Cíl/účel programu

-        Podpora koncepčního rozvoje požární ochrany
v Libereckém kraji 

-        Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí

-        Podpora sportovní a kulturní činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Předmět podpory

-       Obnova, doplnění a opravy věcných prostředků požární ochrany

-       Obnova a opravy mobilní požární techniky

-       Opravy, úpravy a výstavba objektů požární ochrany

-       Organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů a práce s dětmi a mládeží

-       Organizování soutěží dospělých s hasičskou tématikou

Forma podpory

Dotace investičního nebo neinvestičního charakteru

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Specifikováno v rámci jednotlivých podprogramů

Hodnotící orgán kraje

Specifikováno v rámci jednotlivých podprogramů

Schvalující orgán kraje

Specifikováno v rámci jednotlivých podprogramů

Kontaktní osoba

Specifikováno v rámci jednotlivých podprogramů

Další informace

Specifikováno v rámci jednotlivých podprogramů