Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Prevence kriminality 2011

25.11.2011 

Strážníci a policisté absolvovali na kraji vzdělávací kurz

 1

ÚSVIT V LIBERECKÉM KRAJI 1.ppt

ÚSVIT V LIBERECKÉM KRAJI 2 1.ppt

Na přelomu října a listopadu absolvovaly v prostorách krajského úřadu dvě skupiny vybraných strážníků, strážnic a policistů vzdělávací kurz v rámci programu Prevence kriminality a extremismu ÚSVIT 2011. Kurzu se zúčastnili strážníci Městské policie  Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Nový Bor,  a Tanvald a zástupci PČR.

 
Cílem akce bylo nejen předat aktuální podněty pro výkon služby v sociálně vyloučených lokalitách a etnicky odlišných komunitách, ale i reagovat na konkrétní události těchto dnů a zobecnit dobré zkušenosti z ostatních regionů.
 
Přínosem interaktivní, neformální a velmi otevřené přípravy bylo především to, že reagovala na stávající slabiny současné praxe a její kostrou bylo hledání společných odpovědí na způsoby nejen zvládání obtížně zvladatelných jedinců, ale i samotné zvýšení psychické připravenosti a odolnosti pracovníků obou policií.
 
Podstatná část přípravy byla věnována situační prevenci. Samotné naplnění cíle – znesnadnit spáchání přestupku, trestného činu; zvýšit riziko pro pachatele, že bude dopaden a potrestán, jakož i minimalizovat jeho případný zisk z trestné činnosti vyvolal u účastníků velkou odezvu.
 
 
Ve vazbě především na prevenci v oblasti majetkové kriminality, včetně bezpečnosti na ulicích a ochranu zdraví a majetku byly uváděny konkrétní případy z praxe, přičemž za jednu z největších rizik je vnímána především agresivita mladistvých a jejich konkrétní projevy brutality bez rozdílu pohlaví, věku a barvy pleti.
 
Na otázku, jaká je charakteristika sociálně vyloučené lokality byly nejčastější odpovědi nejen že etnická odlišnost, ale „jinakost“ jako taková; především kulturní (systém hodnot, norem, pravidel, životních postojů…). Obecně však byla spojována s Romskou komunitou, nepřizpůsobivými, sociálně slabými spoluobčany a s těmi, kdo se do dané lokality přistěhovali odjinud.
 
Byl vznesen i dotaz, zda budou poznatky z této přípravy předány kompetentním orgánům, zda v dohledné době je reálné, že budou přijata požadovaná opatření např. starostů Šluknovského výběžku v oblasti legislativy a zda je reálné uzákonění aktuálních a tolik potřebných otázek prevence kriminality.
 
V závěru bylo konstatováno, že prevence kriminality zrovna tak jako i bezpečnost je systémová, komplexně řešená záležitost a role policistů, strážníků a strážnic v této oblasti je nezastupitelná.
 

*****************************************************************************************************************************************

 

Dne 29. listopadu 2010 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje konala metodická porada zaměstnanců pověřených obcí a obcí s rozšířenou působností, kteří se zabývají agendou týkající se prevencí kriminality. Porada byla zaměřena na priority Krajského programu prevence kriminality Libereckého kraje a na tvorbu projektů PK na rok 2011.

Materiál prezentovaný na poradě:  Krajský program prevence kriminality v roce 2011 (__)

 

 

Kontakty – Liberecký kraj:
 
   
Linda Ehrenbergerová 485 226 204,  725 923 712     linda.ehrenbergerova@kraj-lbc.cz