Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Projekt Cíl 3 přeshraniční krizové spolupráce mezi Libereckým krajem a Svobodným státem Sasko

 
 
 

 EFRR

 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZA ÚČASTI EVROPSKÉ UNIE

 

Účelem programu Cíl 3 / Ziel 3, na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, je dosažení pozitivních změn na společném dotačním území. Cílem programu je podpora udržitelného územního rozvoje prostřednictvím realizace společných hospodářských, sociálních a kulturních aktivit.

Projekt „Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof“ přispěje ke zvýšení úrovně ochrany obyvatelstva, lepší prevenci a efektivnějšímu řešení mimořádných událostí.

Více informací nejdete na http://www.ziel3-cil3.eu

 

Projektový partner Bautzen (__).

Projektový partner Görlitz (__).

 

Ziel 3 / Cíl 3