Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Jednání projektových partnerů v Hoyerswerdě 2014

Jednání projektových partnerů dne 3. 9. 2014 v Hoyerswerdě

Jednání se zúčastnili všichni projektoví partneři, kteří se navzájem informovali o stavu projektu a dalších plánovaných krocích. Hlavním tématem jednání byla příprava společného cvičení „Voda 2014“. Tématem cvičení bude řešení mimořádné situace v souvislosti se zvýšenou hladinou vodních toků na české straně a kdy poté „velká“ voda přijde v časovém skoku na stranu německou. Cílem cvičení je prohloubení spolupráce a předávání informací jak mezi projektovými partnery, tak spolupracujícími složkami IZS. Cvičení proběhne na společném SW produktu „Přeshraniční informační a koordinační systém“ – portál krizového řízení, který byl také pořízen z prostředků projektu, čímž dojde k vyzkoušení funkčnosti vzájemného používání dat a prověření vyžadování přeshraniční pomoci při krizové situaci.

Řídícím cvičení za lead partnera bude hejtman Libereckého kraje, zástupcem tajemník Bezpečnostní rady Libereckého kraje Mgr. Broulík. Mimo složek IZS za českou stranu budou cvičit i ORP Liberec a ORP Frýdlant. Dokumenty pro cvičení zpracuje oddělení krizového řízení Krajského úřadu Libereckého kraje. Všechny složky budou pracovat na vlastních pracovištích s využitím přístupů do pořízeného SW produktu. Finanční zabezpečení cvičení bude kryto z rozpočtu projektu na základě schváleného projektového rozpočtu.

 

Hoyerswerda_09-2014


 

EFRR                                   Ziel 3 / Cíl 3