Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Kolokvium 05.12.2012

 

EVROPSKÁ UNIE PODPORUJE ZLEPŠOVÁNÍ ÚROVNĚ OCHRANY OBYVATELSTVA I V LIBERECKÉM KRAJI

 
 
 

EFRR

 
 

Dne 5. prosince 2012 proběhl na KÚ v Liberci odborný seminář – kolokvium v rámci projektu „Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof“, který je realizován za podpory Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Konkrétně jde o program Evropské unie Cíl 3/ Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Na uskutečňování projektu „Integrace“ se podílí jako vedoucí partner Liberecký kraj, projektovým partnerem na české straně je obecně prospěšná společnost Akademie. Na německé straně jsou projektovými partnery okresy Bautzen a Görlitz. Cílem tohoto projektu je zvýšení úrovně ochrany obyvatelstva v Libereckém kraji a v přilehlých okresech ve Spolkové republice Německo, s důrazem na řešení povodní, ale i dalších pohrom.

 

V rámci přípravy tohoto odborného semináře – kolokvia, proběhla dne 8. listopadu 2012 i pracovní schůzka kooperačních partnerů a vyhodnocení aktuálního stavu realizace projektu a stanovení úkolů a termínů na rok 2013. Zástupci vedoucího partnera a jednotlivých projektových partnerů přednesli své názory na různé problémy týkající se problematiky ochrany obyvatelstva a jejich možná řešení. Byly projednány i otázky perspektivní spolupráce po roce 2014, v rámci projektů regionální spolupráce a VIII. rámcového programu Evropské unie.

 
 

Ziel 3 / Cíl 3

 

 

Konkrétně se hovořilo i o možnosti budoucího rozšíření dosahu projektu „Integrace“ (LP Liberecký kraj) a projektu „Portál“ (LP Ústecký kraj, viz, dále) i na území Karlovarského kraje a přilehlých německých okresů Erzgebirgskreis a Vogtlandkreis.

 

Od roku 2009 již totiž probíhá realizace obsahově podobně zaměřeného projektu Ústeckého kraje a přilehlých německých okresů, s názvem „Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací“.

 

Projekt „Integrace“ (CIFAD) již od počátku počítá s propojením na projekt „Portál“ (COSMOD). V rámci projektu „Portál“ proběhl rovněž odborný seminář – kolokvium, a to dne 29. listopadu 2012 v Drážďanech, na který byli pozváni i zástupci projektových partnerů řešících projekt „Integrace“. Zapojení Karlovarského kraje a k němu přilehlých německých okresů by tak v další etapě umožnilo jednotný a komplexní přehled o mimořádných událostech v celém severním pohraničí.

 

 

Autoři

 

Rudolf Broulík (Liberecký kraj)

 

Vladimír Klaban (AKADEMIE, o. p. s.)