Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Kolokvium 2013 Kryštofovo Údolí

 

EVROPSKÁ UNIE PODPORUJE ZLEPŠOVÁNÍ ÚROVNĚ OCHRANY OBYVATELSTVA V SEVERNÍM POHRANIČÍ

 
 
 

EFRR

 
 

Dne 12. prosince 2013 proběhl na v Kryštofově Údolí odborný projektový seminář – kolokvium v rámci projektu „Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof“, který je realizován za podpory Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (Program Cíl 3 / Ziel 3). V rámci přípravy tohoto odborného projektového semináře – kolokvia, byl vyhodnocen aktuálního stav realizace projektu a stanoveny úkoly a termíny na rok 2014. V roce 2013 bylo z objektivních důvodů potřebné provést některé změny v projektu a zpracovat oznámení o těchto změnách, které bylo akceptováno. 

 

Zástupci vedoucího partnera a jednotlivých projektových partnerů přednesli své názory na různé problémy týkající se problematiky ochrany obyvatelstva a jejich možná řešení. 

 

Byly projednány i otázky perspektivní spolupráce po roce 2014, v rámci projektů regionální spolupráce a VIII. rámcového programu Evropské unie. Konkrétně by šlo o zapojení Karlovarského kraje a k němu přilehlých německých okresů, což by v další etapě umožnilo jednotný a komplexní přehled o mimořádných událostech v celém severním pohraničí. 

 

Dále byla zmíněna i možnost realizace třístranných projektů, mezi příhraničními regiony českými, německými a polskými.

 

 

Ziel 3 / Cíl 3

 

 

Fotografie z jednání dne 12. Prosince 2013

 

 

Autoři

 

 

Rudolf Broulík (Liberecký kraj)

 

Vladimír Klaban (AKADEMIE, o. p. s.)