Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Pracovní jednání dne 20. 03. 2014 v Niesky

 

PŘESHRANIČNÍ  INTEGRACE  -  PRACOVNÍ  JEDNÁNÍ  DNE 20. 03. 2014 v NIESKY (SRN)

  

 

EFRR

 
 

Dne 20. března 2014 proběhlo na základě pozvání německých projektových partnerů pracovní jednání, které se uskutečnilo v hasičské zbrojnici města Niesky. Cílem tohoto jednání bylo vzájemné informování se projektových partnerů o stavu realizace projektu a upřesnění plnění úkolů na další období. Dále byly projednány i záměry v oblasti dalšího rozšiřování spolupráce v budoucnosti.

 

Na české straně bylo u lead-partnera, kterým je Liberecký kraj, realizováno výběrové řízení a podepsána smlouva s dodavatelem informačních systémů, a to společností TLP, s.r.o. Praha. Dílo by mělo být dokončeno a předáno do konce měsíce května 2014. Dále jsou připravována dvě zbývající VŘ, a to na dodání systémů varování
a vyrozumění a speciálního vozidla. Průběžně jsou plněny organizační úkoly
a administrativa s realizací projektu spojená.

 

Němečtí partneři informovali české projektové partnery o stavu realizace na jejich straně a o svém záměru rozšířit projektové řešení i na sousední okresy, případně na celé Sasko. Jednání byla na německé straně vedena v záležitosti rozšíření spolupráce ve dnech 17. ledna a 4. února 2014. za účasti velitelů dobrovolných a profesionálních hasičů, zástupců veřejné správy a Saského ministerstva vnitra. Výsledkem těchto jednání jsou konkrétní závěry v oblasti doplnění vybavení jednotlivých krizových štábů novou technikou a materiálem. Další jednání je naplánováno na 31. března 2014.

 

Obě strany se shodly na tom, že v budoucnosti je nezbytné ve spolupráci pokračovat
a realizovat třístranné projekty, kterých by se účastnili projektoví partneři nejenom ze Spolkové republiky Německo a České republiky, ale i Polské republiky. V dané záležitosti zajistí němečtí partneři výměnu názorů a informací se zástupci polské veřejné správy na úrovni vedoucích okresních úřadů (landrátů).

 

Strany se shodly na výměně dat, nezbytných pro další realizaci projektu, a to na základě konkrétních požadavků, které budou projektovými partnery zaslány v průběhu měsíce dubna. Dále byla projednána i příprava a rámcový průběh mezinárodního cvičení, které proběhne na závěr projektu.

 

Další pracovní setkání by mělo proběhnout v měsíci květnu – červnu 2014 v Bautzenu. Zde by se mimo běžnou pracovní agendu měly řešit i konkrétní cíle a záměry v oblasti další spolupráce v rámcovém období 2014 - 2020.

 

Projekt „Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof“ (CIFAD), je realizován za podpory Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (Program Cíl 3 / Ziel 3). Lead partnerem je Liberecký kraj, projektovými partnery jsou AKADEMIE, o.p.s. na české straně
a Landratsamt Görlitz a Landratsamt Bautzen, na německé straně.

 

 

Ziel 3 / Cíl 3

 

 

Fotografie z jednání dne 20. 03. 2014

Jednání Niesky 20_3_2014

 

 

Autoři

 

Rudolf Broulík (Liberecký kraj)

 

Vladimír Klaban (AKADEMIE, o. p. s.)