Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Projekt č. 100098187 byl ukončen


Realizace projektu „Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof“ byla k 30. červnu 2015 úspěšně ukončena.

Tento projekt přispěl ke zvýšení úrovně ochrany obyvatelstva i efektivnějšímu řešení mimořádných událostí. Posílil vzájemnou přeshraniční spolupráci se sousedními německými okresy Bautzen a Görlitz, a současně i vzájemnou pomoc např. při povodních (rychlejší informovanost pracovníků krizového řízení při řešení krizových situací, pružnější a dokonalejší informovanost obyvatelstva při řešení krizových situací).

Celková částka financování pro všechny kooperační partnery činila 1.431.371 EUR.   Liberecký kraj obdržel na realizaci projektu dotační prostředky ve výši 315.068 EUR a 35.008 EUR vynaložil ze svého rozpočtu. Formálně byl projekt ukončen dne 11. září 2015 podpisem Změny smlouvy o poskytnutí dotace. Na základě této smlouvy je naší povinností, po dobu udržitelnosti projektu 1x ročně podávat informační zprávu o stavu udržitelnosti projektu.


 

EFRR                                   Ziel 3 / Cíl 3