Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Projekt zahajuje 12.11.2012

 

EFRR

 

Projekt zahajuje

Dne 8. listopadu 2012 se v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo společné jednání projektových partnerů zástupců Libereckého kraje a Akademie o.p.s. za českou stranu a Landkreis Bautzen a Landkreis Görlitz za německou stranu, zapojených do projektu „Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof“ v rámci Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3.

Hlavními body jednání bylo:

  • projednání publicity projektu
  • informace o webových stránkách projektu a jejich dalšímu vedení
  • projednání přípravy a organizace kolokvia, které se uskuteční dne 5.12.2012 v Liberci
  • projednání změny ročního plánu plateb a způsobu zasílání zpráv o průběhu projektu
  • partneři si navzájem poskytli informace o stavu realizace projektu na svých úrovních
  • upřesnění kontaktních údajů

 

Další setkání partnerů projektu se uskuteční v rámci připravovaného kolokvia.

 

 

 

Ziel 3 / Cíl 3