Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Speciální krizové vozidlo

Nového pomocníka na čtyřech kolech získal Krizový štáb Libereckého kraje. Jde o unikátní vozidlo Mercedes – Benz,  model  Sprinter 4x4, vybavené speciálním zařízením, které umožní operovat v krizových situacích přímo v terénu. Přitom tým ve voze může využívat stejné systémy, jaké má k dispozici krizový štáb v sídle úřadu. Unikátní vůz přišel na 2.414.555 Kč včetně DPH a byl pořízen v rámci projektu Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof/OP Ziel 3/Cíl3.

Krizový vůz je jediný svého druhu v České republice. Speciální nástavbu odborná firma sestavila na zakázku, přímo podle potřeb Krizového štábu Libereckého kraje.

Po zkušenostech s povodněmi v letech 2010 a 2013 je každá novinka, která usnadní práci v krizových situacích, přínosem. Zejména v případě malých obcí je terénní dostupnost v kritických chvílích špatná a nový automobil pomůže takovou situaci vyřešit. Neocenitelné jsou i možnosti jeho vybavení,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.  

Vozidlo nabízí několik funkcí. „Prioritně je připraveno pro hejtmana a krizový štáb v době živelné pohromy, aby v něm mohli vyjet do terénu. Vybavené je připojením na software, který používáme ve štábu pro řešení krizových situací. Lidé v autě tak mají stejné informace, jako kolegové ve štábu a nejsou odkázaní jen na zprostředkované sdělení,“ vysvětlil Rudolf Broulík, vedoucí oddělení krizového řízení Libereckého kraje.

Odborníci se s autem mohou nejen pohybovat v zasažených oblastech, ale mají také aktuální přehled o situaci na území, například informace o uzavírkách silnic, sesuvech půdy, rozlité vodě na vozovkách, průtocích vodních toků a vidí i záběry z kamerových bodů, které jsou rozmístěné na území kraje a podobně. K dispozici mají dále internetové připojení a satelitní data. Současně obsluha vozu vidí na grafice, jak je nastalá situace řešena jejich kolegy z krizového štábu.  Neocenitelná je i skutečnost, že posádka vozidla může naopak posílat údaje z terénu krizovému štábu. Dosud bylo možné v krizových situacích komunikovat pouze prostřednictvím telefonického spojení, což někdy přinášelo problémy.

Automobil vyjede také v situacích, kdy obec nebo město nebude samo schopné řešit otázky ochrany obyvatelstva, třeba při povodních a může plnohodnotně nahradit chybějící odborníky. V případě, kdy je vozidlo připojené na zdroj energie, dokáže být i několik dní soběstačné. „Taková situace nastala v roce 2010 při povodních v Raspenavě, kde pomáhal řešit krizový stav náš odborník. Byl ale odkázaný pouze na informace získávané prostřednictvím telefonu. Teď bude mít díky automobilu přehled o situaci okamžitě a získá tak cenný čas,“ popsal Rudolf Broulík.

S krizovým vozem se počítá i pro případnou pomoc v sousedních zemích, Německu a Polsku. „Pokud nás požádají o pomoc, jsme schopni vyslat jednotky Integrovaného záchranného systému a krizový vůz, který bude jejich styčným bodem za hranicemi,“ vysvětlil Rudolf Broulík.

Automobil nebude využíván pouze v době ohrožení, poslouží i pro potřeby monitoringu území kraje a při přípravě na předcházení a řešení povodňových a jiných krizových situací.

Dodavatelem vozu je společnost Hoffmann a Žižák spol. s.r.o. a subdodavatelem nástavby firma ELVIA – PRO, spol. s r.o.


Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215


Odkazy na zveřejněné články a videa o speciálním krizovém vozidle v médiích:

http://www.kraj-lbc.cz/Specialni-krizove-vozidlo-pomuze-nejen-pri-povodnich-n312760.htm

http://www.rozhlas.cz/liberec/informacezliberecka/_zprava/krizovy-stab-libereckeho-kraje-ma-spickove-vybaveny-terenni-vuz-muze-ridit-zachranare-pri-povodnich-a-dalsich-mimoradnych-udalostech--1503124

http://www.tvrtm.cz/specialni-krizove-vozidlo-pomuze-nejen-pri-povodnich-clanek-20329.html

http://www.tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-5918.html

http://liberec.idnes.cz/specialni-vozidlo-libereckeho-krizoveho-stabu-fls-/liberec-zpravy.aspx?c=A150618_135823_liberec-zpravy_kol

http://www.ceskenoviny.cz/regiony/zpravy/liberecky-kraj-si-poridil-specialni-vuz-pro-krizove-situace/1229098

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/325918/liberecky-kraj-si-poridil-specialni-vuz-pro-krizove-situace.html