Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Vyhodnocení přeshraničního cvičení - VODA 2014

Společné přeshraniční cvičení „ VODA 2014 “

Cviceni_Voda_2014_01

Dne 13. listopadu 2014 se uskutečnilo společné přeshraniční taktické cvičení projektových partnerů pod názvem „VODA 2014“.

Cvičení proběhlo na téma: Řešení povodňových stavů po přívalových deštích na území Libereckého kraje na české straně a okresů Görlitz a Bautzen na německé straně.

Cílem cvičení bylo prohloubit vzájemnou informovanost a vzájemnou spolupráci povodňových orgánů, jednotlivých stupňů krizového řízení a nasazených záchranných složek obou států:

               - prověřit vzájemnou využitelnost nově nasazeného portálu krizového řízení a to především v neveřejné části,

                - prověřit praktické využívání sdílených dat a podkladů včetně dat určených pro obyvatelstvo

                - prověřit vyžadování přeshraniční pomoci prostřednictvím portálu krizového řízení,

Způsob provedení byl zvolen jako:  Štábní cvičení orgánů krizového řízení bez použití jednotek, sil a prostředků IZS s využitím SW „Přeshraniční informační a koordinační systém“ – formou simulace činností.

Cvičící za ČR:      krizové štáby: Libereckého kraje, ZZS Libereckého kraje, KŘ PČR Libereckého kraje, HZS Libereckého kraje, operační střediska základních složek IZS, krajská povodňová komise

Cvičící za SRN:   záchranné složky a orgány krizového řízení LK Görlitz, LK Bautzen.

K provedení cvičení bylo zpracováno celkem 75 rozehrávek na české straně a obdobný počet i na německé straně. K řešení jednotlivých rozehrávek se využíval SW „Přeshraniční informační a koordinační systém“, který byl pořízen v rámci tohoto projektu.

Celkové vyhodnocení tohoto cvičení bylo provedeno na Kolokviu dne 12. prosince 2014 v Chrastavě – Vysoké.

Celkové závěry:

  • aplikace plní svůj účel a stanovený cíl, který byl dán na začátku projektu
  • cvičením se plně prokázalo, že aplikace je přínosem při řešení povodňových a krizových situací na obou stranách hranice
  • zabezpečuje vzájemnou informovanost a spolupráci jak povodňových tak krizových orgánů
  • zabezpečuje praktické využívání sdílených dat a podkladů jak na české straně, tak na německé straně, včetně dat a informací určených pro obyvatelstvo
  • prakticky jsme si vyzkoušeli vyžadování přeshraniční pomoci, sestavení odřadu a praktické setkání velitelů JPO na přesně stanoveném místě na společném hraničním přechodu
  • současně veškerá zpracovaná dokumentace a průběh celého cvičení, nebo řešení mimořádných událostí jsou archivovány a je možno se k nim kdykoliv vrátit nebo využívat při plánování krizových opatření. Data a postupy je možno zapracovávat při vytváření nových plánů, postupů činností, ….
  • pro krizový štáb LK je centrálně vedená veškerá dokumentace včetně map, která se zpracovává při řešení mimořádných a krizových situací.

Cviceni_Voda_2014_02


 

EFRR                                   Ziel 3 / Cíl 3