Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Strategie podpory požární ochrany

Dne 26. 1. 2021 byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 6/21/ZK Strategie podpory dobrovolné požární ochrany v Libereckém kraji 2021-2026 s výhledem do roku 2029 - koncepční materiál ke způsobu financování, přílohou je Koncepece podpory vybraných pojektů v rámci čerpání dotačního fondu LK - Program " Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje"

Strategie podpory dobrovolné požární ochranyStrategie podpory dobrovolné požární ochrany

Koncepce podpory vybraných projektůKoncepce podpory vybraných projektů