Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Pravidla používání loga a znaku LK

Jak získat LOGO Libereckého kraje?

Žadatel zašle na kontaktní e-mail radka.plestilova@kraj-lbc.cz odůvodněnou žádost o logo Libereckého kraje (v křivkách nebo ve formátu JPG). Současně s logem žadatel obdrží i manuál na správné používání loga Libereckého kraje. Po schválení vizualizace a za dodržení jednotného vizuálního stylu jej na prezentačních materiálech či např. webu může žadatel začít používat.

 

Lze získat pro prezentaci akce ZNAK Libereckého kraje?

Dle platné směrnice Libereckého kraje může znak Libereckého kraje používat (např. v záhlaví významných listin a dokumentů) pouze Liberecký kraj a jeho orgány, tj. zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad, a dále krajem zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou znak kraje užívat pouze se souhlasem Rady Libereckého kraje na jejím jednání, a to na základě odůvodněné žádosti zaslané přes kontaktní e-mail.

 

Pokud již žadatel má logo nebo znak Libereckého kraje z minulosti k dispozici, nesmí jej bez souhlasu Libereckého kraje a bez schválení nové vizualizace samovolně použít. Pokud se tak stane, je používání reprezentativních atributů Libereckého kraje porušením autorského zákona č. 121/2000 Sb. a jejich neoprávněné použití bude řešeno právní cestou.

 

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro získání loga, případně znaku Libereckého kraje, je:

Ing. Radka Pleštilová, DiS.

tel. 485 226 302

e-mail: radka.plestilova@kraj-lbc.cz

Logo k využití:

Logo LK (png)