Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Rok 2010

 

Základní informace o Fondu požární ochrany Libereckého kraje pro rok 2010


Pro rok 2010 vyčlenil Liberecký kraj ze svého rozpočtu částku ve výši 2 miliony Kč do Fondu požární ochrany Libereckého kraje (dále jen „Fond PO“). Prostředky tohoto Fondu budou sloužit, tak jako dosud, obcím, které zřizují jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů na zvyšování a na udržení jejich akceschopnosti.

Veškeré potřebné informace a formuláře jsou ke stažení níže.

 

Důležité informace o Fondu PO (__)

Statut fondu požární ochrany (__) 
Výzva k předkládání žádosti (__)

 

Kontakty – Liberecký kraj:

 
   
Mgr. František Molnár   485 226 202,  739 541 594,    frantisek.molnar@kraj-lbc.cz

KÚ LK

 
   
Libuše Appeltová 485 226 201,  739 541 618,    libuse.appeltova@kraj-lbc.cz

KÚ LK

 
   
   
Kontakty – HZS Libereckého kraje:  
   
mjr. Ing. Boleslav Lang 950 475 063, 724 518 111,    lang@hzscl.cz

HZS LK, ÚO CL

 
   
mjr. Jiří Kypta 950 481 063, 724 178 305,    jiri.kypta@hzsojn.cz
HZS LK, ÚO JN  
   
kpt. Ing. Radek Vojík 950 470 178, 602 399 853,    radek.vojik@hzslk.cz

HZS LK, ÚO LI

 
   
mjr. Bc. Pavel Viták  950 485 063, 724 178 388,    pavel.vitak@hzslk.cz 

HZS LK, ÚO SM