Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Náplň činnosti oddělení

Samostatná působnost

 

1. plní všechny úkoly odboru související s výkonem funkce hejtmana

2. připravuje hejtmanovi denní rozvrhy jeho práce

3. pořizuje zápisy z jednání

4. řídí a kontroluje čerpání reprezentačního fondu hejtmana

5. zabezpečuje organizačně technické podmínky pro jednání a činnost zastupitelstva, výborů, komisí 
    a klubů

6. zajišťuje občerstvení pro zasedání rady a zastupitelstva

7. zabezpečuje sekretářské služby v kancelářích zastupitelských klubů, včetně těch, které nejsou
    zastoupeny v radě

8. vede přehled došlých a odeslaných písemností, jejich evidenci a vyřízení

9. organizuje přípravu porad uvolněných radních, vyhotovuje zápisy z těchto porad