Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Tiskové zprávy z jednání Rady Libereckého kraje 2007

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 8.1. 2008

09.01.2008  /  Hejtmanský ples je tentokrát pro Sněženku Již 4. hejtmanský ples se bude konat dne 18. 1. 2008 v Domě kultury v Liberci od 20,00 hodin. V předchozích třech ročnících byl celý výtěžek z plesu použit na dobročinné účely. Výtěžek z 1. hejtmanské...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 20. 11. 2007

21.11.2007  /  Kraj kandiduje na pořádání zimní Olympiády dětí a mládeže 2010 Projekt Českého olympijského výboru na podporu mladých sportovců je na republikové úrovni vždy pořádán vybraným krajem, který zvítězil ve výběrovém řízení a koná se každý rok, a ...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 23.10. 2007

26.10.2007  /  Oprava havarijní silnice v Krčkovicích bude zařazena do ROPu   Libereckému kraji byla dne 1. října 2007 doručena petice občanů proti špatnému stavu silnice v Krčkovicích. Jedná se o silnici III/27928, která vede přes obec Hrubá Skála,...

Tisková zpráva po radě kraje 18. 9. 2007

19.09.2007  /    Dotace pro gymnasty a skauty   Rada kraje schválila poskytnutí neinvestiční dotace pro: Gymnastiku Liberec - ve výši 30.000,-- Kč a Okresní radu JUNÁKA - svaz skautů a skautek ČR - ve výši 10.000,-- Kč. Finance budou poskytnuty z&...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 4.9. 2007

05.09.2007  /  Rada kraje odpověděla obyvatelům Poniklé na silniční petici   Rada Libereckého kraje se na svém jednání dne 4. září 2007 zabývala peticí občanů obce Poniklá a majitelů rekreačních objektů v obci Poniklá, kterou žádají o op...

TiskovÁ zpráva po RK

15.08.2007  /  Plošné pokrytí území Libereckého kraje jednotkami požární ochrany Rada kraje schválila vydání   Nařízení Libereckého kraje č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami požární oc...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY KRAJE 10.7. 2007

17.07.2007  /  V Liberci   11. 7. 2007 Červený kříž vybaví z dotace humanitární jednotku D Rada Libereckého kraje na svém zasedání 10.7. 2007 schválila poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje pro Obl...

TISKOVÁ ZPRÁVA POZaSEDÁNÍ RADY LK 12.6.2007

13.06.2007  /  Obce a města mohou zvýšit díky dotaci bezpečnost na silnicích Rada Libereckého kraje na svém zasedání 12. června   souhlasila s poskytnutím dotací městům Frýdlant a Cvikov a obcím Krásný les, Slunečná a Kunratuice u Frýdlantu na vybudo...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY KRAJE

17.05.2007  /  Kraj přispěje na   přehlídku   Divadlo za sklem do Nového Boru V rámci upraveného rozpočtu Libereckého kraje na rok 2007 jsou vyčleněny prostředky ve výši celkem 150 tis.Kč jako "neinvestiční transfery občanským sdružením...