Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 20. 11. 2007

21. 11. 2007
[id:5864|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Kraj kandiduje na pořádání zimní Olympiády dětí a mládeže 2010

Projekt Českého olympijského výboru na podporu mladých sportovců je na republikové úrovni vždy pořádán vybraným krajem, který zvítězil ve výběrovém řízení a koná se každý rok, a to střídavě letní a zimní. Olympiáda dětí a mládeže patří k vyvrcholení tréninkového úsilí dětí a zároveň je pro ně velkou odměnou za jejich dlouhodobou a náročnou přípravu. Tyto aktivity považuje Český olympijský výbor nejen za významný prostředek pro šíření olympijské myšlenky, ale také ve spojení sportu a kultury za vhodnou nabídku pro trávení volného času dětí a mládeže.

„Hry zahrnují sportovní a kulturní soutěže, které vybírá pořadatel dle Manuálu Olympiády dětí a mládeže, který vydal Český olympijský výbor. Olympiáda dětí a mládeže trvá maximálně 5 dnů a obsahuje zahajovací ceremoniál, kdy se představí všechny výpravy, bude zapálen olympijský oheň, medailový ceremoniál, během kterého budou slavnostně předány medaile a na závěr Her probíhá ukončovací ceremoniál, kdy je slavnostně uhašen olympijský oheň a celé Hry Olympiády pro děti a mládež jsou slavnostně ukončeny,“ vypočítal náměstek hejtmana Petr Doležal, pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Olympiáda dětí a mládeže v Libereckém kraji

Hlavním centrem olympiády bude město Liberec, kde bude pro účastníky zajištěno ubytování a související služby. Sportovní soutěže budou realizovány ve sportovních areálech v Libereckém kraji, které svými parametry odpovídají nárokům daných věkových kategorií.

V Libereckém kraji budou v rámci Olympiády dětí a mládeže realizovány tyto sporty :

1.         povinné ­ alpské lyžování, běh na lyžích, skok na lyžích, severská kombinace, snowboarding

2.         volitelné olympijské sporty ­     lední hokej, krasobruslení, biatlon, rychlobruslení

3.         kulturní ­          standardní tance, recitace

Ubytování účastníků Her bude zajištěno v ubytovacích zařízeních odpovídající úrovně s tím, že přednostně budou osloveny domovy mládeže zřizované Libereckým krajem.

Ceremoniály, které jsou součástí těchto her, budou probíhat v Liberci. Zahajovací a ukončovací v Tipsport areně, medailové na náměstí Dr. E. Beneše.

Zajištění financování Olympiády dětí a mládeže

Olympiáda dětí a mládeže je tradičně financována vícezdrojově. Na částečném pokrytí celkových nákladů se podílí:

­          jednotlivé kraje formou účastnických poplatků

­          Český olympijský výbor - účelová dotace

­          Česká olympijská a.s. - účelová dotace

-           sponzoring

„Dle předběžných plánů budou náklady na rozpočet Libereckého kraje představovat cca 5.500.000,- Kč a měly by být využity finanční prostředky, které jsou alokovány na pořadatelství 10. Evropského zimního olympijského festivalu mládeže, neboť Olympiáda dětí a mládeže by sloužila jako prověrka organizátorů této mezinárodní akce,“ vysvětlil náměstek hejtmana.

.

Krajská delegace představí  ve Valencii připravenost Evropského zimního olympijského festivalu mládeže 2011

Ve dnech 30. 11. - 1.12. 2007 je ve Valencii ve Španělsku pořádána Valná hromada Evropského olympijského výboru. Na tomto setkání budou prezentovány přípravy pořadatelských měst Olympijských her a Evropských olympijských festivalů mládeže. Liberecký kraj, jakožto pořadatel Evropského zimního olympijského festivalu mládeže 2011 (EYOWF 2011) zastupuje delegace  ve složení  radní Vít Příkaský, člen zastupitelstva Karel Kapoun, pracovník odboru školství MTS a tajemník komise Daniel Merz a místopředseda komise Roman Kumpošt.

„Roman Kumpošt jako místopředseda Komise pro přípravu EYOWF 2011 bude prezentovat stav příprav na olympiádu v Libereckém kraji,“ uvedl předseda komise  statutární náměstek hejtmana Karel Dolejší.

Na zasedání Valné hromady EOC v Bruselu bylo město Liberec dne 9. 12. 2006 zvoleno pořadatelem EYOWF 2011. Následně došlo k dohodě mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem* o převzetí garancí za přípravu a uspořádání EYOWF 2011.

„Termín konání EYOWF 2011 byl stanoven na 12. – 19. února 2011,“ připomněl statutární náměstek.

Na základě usnesení Rady Libereckého kraje byla zřízena Komise Rady Libereckého kraje pro pořádání Evropského zimního olympijského festivalu mládeže 2011 (dále jen Komise EYOWF 2011) ve složení:

Ing. Karel Dolejší (statutární náměstek hejtmana ) - předseda

Ing. Roman Kumpošt (manažer, FIS expert) - místopředseda

Mgr. Petr Doležal (náměstek hejtmana) - člen

Radim Zika (náměstek hejtmana) - člen

Ing. Ondřej Červinka (náměstek primátora města Liberec) – člen

Do funkce tajemníka komise byl jmenován Daniel Merz. 

Komise EYOWF 2011 je řídícím orgánem přípravy EYOWF 2011 a v současné době sehrává úlohu organizačního výboru.

„V současné době probíhají veškeré legislativně-administrativní kroky k založení nového  právního subjektu - obecně prospěšné společnosti (o.p.s.), která zastřeší organizační výbor a celou organizaci EYOWF 2011.  Zřizovatelem a stoprocentním vlastníkem této společnosti je Liberecký kraj. Jakmile bude činnost o.p.s. plně zahájena (leden 2008) dojde k rozpuštění Komise EYOWF 2011 a o.p.s. přebere veškerou odpovědnost za přípravy a organizaci Festivalu,“ popsal Karel Dolejší.

Na programu EYOWF 2011 je 8 sportovních odvětví tak, jak znázorňuje následující tabulka. Přehled jednotlivých disciplín (závodů) je návrhem organizačního výboru a musí být projednán na úrovni jednotlivých mezinárodních sportovních federací a poté předložen se schválení EOC.

 

Skok na lyžích             Sportovní areál Ještěd

Severská kombinace                Sport. areál Ještěd, Sport. areál Vesec

Běh na lyžích    Muži, ženy       Sportovní areál Vesec

Alpské lyžování                       Sportovní areál Ještěd

Snowboarding                          Sportovní areál Ještěd

Biatlon                                     Sportovní areál Břízky

Lední hokej                              Tipsport arena

Krasobruslení                           Tipsport arena

 

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný - 172 670 000 Kč.

 

 

Liberecký kraj vyhlašuje soutěž o logo EYOWF 2011

Liberecký kraj se stal pořadatelem 10. Evropského zimního olympijského festivalu mládeže (dále jen EYOWF 2011), který se uskuteční v roce 2011. Jedná se o vrcholnou sportovně společenskou událost, v jejímž průběhu změří své sportovní schopnosti a dovednosti mladí reprezentanti více než 40 zemí Evropy.

„Je nutností, aby každá akce obdobného rozsahu a významu měla svůj vlastní nezaměnitelný grafický styl, jehož základem je logo. Nejčastějším způsobem pro výběr loga je vyhlášení soutěže,“ uvedl statutární náměstek hejtmana Karel Dolejší..

„V našem případě loga EYOWF 2011 navrhujeme vyhlášení soutěže s tím, že je omezena možnost účasti jen pro žáky a studenty výtvarně zaměřených oborů středních a vyšších odborných škol se sídlem v Libereckém kraji a Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec. Důvodem k tomuto omezení je zejména to, že EYOWF 2011 je akce určená pro mladé a proto i logo by měl navrhovat výtvarník této skupině věkově blízký. Zapojení generace budoucích výtvarníků a umělců umožní i nový neotřelý pohled,“ doplnil.

Ocenění tří nejzdařilejších návrhů bude ve výši 20.000,- Kč; 10.000,- Kč a 6.000,- Kč.

Vyhlášení soutěže: 26. listopadu 2007, odevzdání návrhů 7. leden 2008 do 9:00 hodin.

 

Obce dostanou třináct informačních desek na školní hřiště

Třináct pamětních desek k projektu „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje“ v celkové hodnotě 73.482,50 Kč obdrží od Libereckého kraje města Tanvald, Semily, Lomnice n.P. a Česká Lípa.

Dne 15. 8. 2005 byla v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska podána Libereckým krajem žádost o grant na projekt „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje“.

„V souladu s žádostí o grant nechal Liberecký kraj za účelem zajištění publicity vyrobit informační - pamětní desky k projektu. Tyto desky musejí být umístěny na  fasády školských zařízení, u nichž se nachází jednotlivá revitalizovaná školní hřiště. Proto je nanejvýš vhodné městům, kterým byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje darována revitalizovaná školní hřiště včetně jejich vybavení, darovat  i tyto  informační či pamětní desky,“ zdůraznil  statutární náměstek hejtmana Karel Dolejší s tím, že  tento projekt byl vybrán Kanceláří finančních mechanismů k financování v poměru 85 % finanční mechanismus EHP/Norska a 15 % Liberecký kraj.

 

Mateřské školy, které mají revitalizovaná hřiště:

o             Mateřská škola Roháče z Dubé 2523, Česká Lípa

o             Mateřská škola Bratří Čapků 2864, Česká Lípa

o             Mateřská škola Brněnská 2599, Česká Lípa

o             Mateřská škola Jižní 1903, Česká Lípa

o             Mateřská škola Pastelka, Svárovská 2063, Česká Lípa

o          Mateřská škola Luční, Pekárenská 468, Semily

o          Speciální mateřská škola, Na Olešce 433, Semily

o          Mateřská škola Pod Vartou 609, Semily

o          Mateřská škola Dášenka, Karla Čapka 1084, Lomnice nad Popelkou

o          Mateřská škola Klubíčko, Bezručova 1249, Lomnice nad Popelkou

o          Mateřská škola Lvíček, Josefa Kábrta 209, Lomnice nad Popelkou

o             Mateřská škola U Školky 579, Tanvald

o             Mateřská škola Radniční 540, Tanvald

 

 

 

 

Křídlatka  se bude likvidovat kolem Nisy i v příštím roce

 

Liberecký kraj je nositelem projektu Likvidace invazních rostlin v povodí Nisy spolufinancovaného z programu Interreg IIIA.

„Stěžejní částí projektu je praktická likvidace křídlatky,“ upozornil náměstek hejtmana  LK Radim Zika, pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky.

Podle něj dodavatel prací Krušnohorské lesy, a. s. byl vybrán v roce 2006 na základě výběrového řízení a byla s ním sepsána smlouva , v níž se dodavatel zavázal k úspěšnosti likvidace v období 2006 - 2007 minimálně 80 %.

„Při kontrole v roce 2007 jsme ale zjistili, že na části ploch nebylo požadované úspěšnosti dosaženo. V dodatku ke smlouvě nyní řešíme opakované ošetření těchto ploch v roce 2008 s tím, že  fakturace v roce 2007 bude snížena poměrnou částkou odpovídající rozloze nedostatečně ošetřených ploch a  po opravě bude v roce 2008 vyfakturována zbylá částka,“  vysvětlil náměstek hejtmana a  potvrdil, že doba realizace projektu byla prodloužena do 30.9.2008.

 

Zrušená úzkorozchodná trať Heřmanička má požehnání kraje

Liberecký kraj byl dopisem adresovaným Krajskému úřadu Libereckého kraje (dále jen KÚ LK), odboru dopravy (dále jen OD), požádán Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen SŽDC) o vydání „Komplexního stanoviska Libereckého kraje k záměrům rozvoje dopravní infrastruktury kraje, které souvisejí s výhledovým využitím neprovozovaného úseku tratě Frýdlant v Čechách - Heřmanice“ (dále jen komplexní stanovisko). O stanovisko je žádáno z důvodu, že k budoucímu využití bývalé úzkorozchodné tratě Frýdlant v Čechách - Heřmanice (dále jen Heřmanička), jejíž pozemky, zemní tělesa, stavby a objekty jsou ve vlastnictví SŽDC, se tomuto správci státního majetku, v tomto případě pro zbytnost určeného k odprodeji, sešlo několik žádostí s rozdílnými záměry budoucího využití Heřmaničky. OD proto podrobně prostudoval jednotlivé záměry žadatelů, ve spolupráci s dalšími odbory KÚ LK posoudil soulad těchto záměrů s koncepcemi rozvoje Libereckého kraje, včetně konceptu „Zásad územního rozvoje a  sestavil návrh požadovaného komplexního stanoviska.

           

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI

Úzkorozchodná (rozchod kolejí 750 mm), 10,6 km dlouhá, železniční trať Frýdlant - Heřmanice byla uvedena do provozu 25. srpna 1900. V Heřmanicích, na státní hranici (do r. 1945 s Německem, od r. 1945 s Polskem), se napojovala na tehdejší síť úzkorozchodných drah v okolí města Zittau, z nichž některé jsou v provozu dodnes. Provoz na Heřmaničce až do konce roku 1924 zajišťovala společnost Frýdlantské okresní dráhy, od roku 1925 až do ukončení provozu (s výjimkou období druhé světové války 1938 - 1945) trať spravovaly a provozovaly Československé státní dráhy (dále jen ČSD). Po druhé světové válce již nebyl obnoven přeshraniční provoz, území za hranicemi v Heřmanicích připadla Polsku a trať na polském území postupně zanikla. V období let 1947 - 1957 na Heřmaničce nejezdily osobní vlaky, ale jen vlaky nákladní, na zásah mj. tehdejšího krajského úřadu byla v roce 1957 doprava osobní obnovena, již v první polovině šedesátých let ale skončila naopak doprava nákladní. Počátkem 70. let se začala projevovat dlouhodobě nedostatečná údržba trati, až vše vyvrcholilo zastavením provozu v lednu 1976. Vlaková doprava byla nahrazena „náhradní autobusovou dopravou“ v režii ČSD, která pak byla v první polovině 80. let nahrazena klasickou autobusovou linkou ČSAD, dnešní linkou 540 200 Frýdlant - Dětřichov - Heřmanice, provozovanou ČSAD Liberec, a.s. K úřednímu zrušení dráhy došlo v roce 1984, zůstala však i nadále v majetku ČSD, později přešla vlastnická práva z tehdy již Českých drah, s.o. na nástupnickou organizaci - dnešní SŽDC, která je vlastníkem pozemků, zemních těles, staveb a objektů Heřmaničky dodnes. Lze říci, že většina tohoto majetku je v současné době naprosto zchátralá, v letech 1996 - 1997 byly koleje a dva ocelové mosty dráhy sneseny, objekty (zejména v bývalé stanici Heřmanice) jsou značně zdevastované. O obnovení provozu pro běžnou drážní dopravu v současné době neuvažuje ani majetkový správce dráhy (SŽDC), ani potenciální objednatel dopravy (Liberecký kraj), bylo by to neúměrně nákladné a železniční trať na současné poměry velmi málo efektivní.

Co se týče dalšího využití této rozsáhlé liniové stavby nabízejí se různé alternativy, dále podrobně popsané, které lze shrnout do zhruba dvou základních záměrů:

-          obnovit částečný historický (muzejní a turistický) provoz jako potenciální turistickou atrakci, na části nebo celé bývalé trati,

-          využít těleso dráhy pro vybudování cyklostezek tak aby cyklisté nebyli tolik závislí na běžných silničních komunikacích.

Objekty dráhy (budovy, zejména v Heřmanicích) lze pak po rekonstrukci využít k bydlení, případně jako zázemí pro historický provoz.

                       

I.         Záměry na další využití Heřmaničky

 

1. Záměr Spolku Frýdlantské okresní dráhy (dále jen S FOD)

-          zachovat dráhu jako jedinečnou technickou památku,

-          obnovit na trati turistický a muzejní provoz,

-          provozování obnovené dráhy S FOD.

            Záměr S FOD je podložen podrobným rozborem stavu dráhy, dochovaných staveb, vozidel a dalších artefaktů včetně nástinu postupné realizace záměru. Jako podpůrné argumenty pro obnovu dráhy jsou uváděny některé její unikátnosti:

-          jedná se o jedinou veřejnou (původně) dráhu s rozchodem kolejí 750 mm (ostatní mají rozchod kolejí 760 mm)

-          jediná úzkorozchodná dráha na našem území, na které byl v minulosti mezinárodní provoz (v letech 1900 - 1945 existoval v Heřmanicích železniční hraniční přechod do tehdejšího Německa)

-          v Dětřichově se nacházela úvraťová stanice (díky tomu byl před Dětřichovem cca 1 km dlouhý souběh traťových kolejí, který připomínal dvoukolejnou trať)

-          provozovány byly lokomotivy a vozy na našem území neobvyklé, obvykle se vyskytující spíš v Německu

-          mnoho dalších speciálních technických kuriozit

2. Záměr (stanovisko) Obce Heřmanice

            Ve stanovisku je deklarován zájem o převod všech jednotlivých pozemků a objektů nacházejících se na území obce od stávajícího vlastníka (SŽDC) na Obec Heřmanice s předpokládaným následujícím využitím:

-          obnovení tělesa dráhy coby cyklostezky

-          rekonstruování budov bývalého nádraží v Heřmanicích pro využití na obecní byty a pro služby cestovního ruchu (muzeum, informační centrum, půjčovna jízdních kol).

Záměr obce je podložen dokladováním mnohaletých aktivit ve prospěch prosazení výše uvedených cílů, které jsou motivovány i pochopitelným zájmem obce o zamezení dalšího chátrání dlouhodobě opuštěných objektů zejména v prostorách bývalého nádraží. Je uváděna i obava, že pokud by bylo nutno čekat na dokončení výše uvedeného záměru S FOD až do Heřmanic došlo by k naprosté destrukci všech objektů, které se na místě bývalého nádraží dochovaly.

Závěry z písemných stanovisek dotčených subjektů

Na základě všech proběhlých jednání a ve snaze ukončit jistou „patovou“ situaci souhlasí S FOD za dále stanovených podmínek a garancí s eventuelním převodem pozemků a objektů na obce:

-          nedojde k žádným nevratným změnám a stavbám, které by znemožnily budoucí případné využití pozemků jako „dráhy“, tj. zejména zachovat liniovost a průchodnost pro speciální dopravní účely (cyklostezka nebo drážní kolejové těleso)

-          zachovat v maximální možné míře vnější vzhled dochovaných budov, které původně sloužily drážní dopravě

-          umožnit S FOD postupné (ve směru od Frýdlantu) využití pozemků na dostavbu a provoz dráhy v možném reálném rozsahu, přičemž do doby takového využití je možné využití v souladu se záměry obcí (tj. jako turistická cesta, naučná stezka, cyklostezka)

S FOD specifikoval, které pozemky a nemovitosti Heřmaničky má zájem využívat a které jsou i pro jeho budoucí záměry zbytné. Jako potřebné pro svoji činnost na obnovení drážní dopravy postupně až do Heřmanic označil tyto náležitosti:

-          budova bývalé výtopny v Heřmanicích

-          těleso trati dle postupu obnovy, v první fázi na katastru města Frýdlant, později v celé délce

-          z provozních důvodů prostor pro dvě koleje (včetně průjezdného průřezu pro rozchod 750 mm) v prostoru bývalé stanice Kunratice a pro tři koleje (včetně průjezdného průřezu pro rozchod 750 mm) ve stanici Heřmanice (na části pozemku přiléhající k výtopně) a umožnění příjezdu silničních vozidel k výtopně

Zdůvodnění návrhu komplexního stanoviska Libereckého kraje

Výsledné stanovisko LK k problematice převodu pozemků a objektů Heřmaničky je založeno na  snaze o nalezení rozumného východiska z částečně zablokované situace, kdy o převod pozemků a objektů Heřmaničky požádaly postupně jak jednotlivé obce (na jejichž katastru se bývalá dráha nachází) tak S FOD, s různými, na první pohled obtížně kompatibilními záměry. OD se po všech konzultacích a jednáních, včetně spolupráce s jinými odbory KÚLK, jeví jako nejvhodnější doporučit SŽDC převedení vlastnických práv k pozemkům a objektům bývalé dráhy jednotlivým obcím, na jejichž katastrech se tyto pozemky a budovy nachází a pouze v případě pozemků na území města Frýdlant zvážit možnost převedení těchto pozemků přímo občanskému sdružení S FOD. V rámci doporučení převést pozemky a objekty (mimo katastr Frýdlantu, na obce je z důvodu zachování možnosti budoucí postupné obnovy drážní dopravy až na původní rozsah (tj. až do Heřmanic) je žádáno zatížení těchto dále uvedených pozemků věcným břemenem nutnosti zachování veřejného přístupu a průchodnosti pro dopravní účely (v podobě turistické cesty, cyklostezky, místní komunikace pro nemotorovou dopravu nebo drážního tělesa s kolejovým svrškem rozchodu 750 mm) a uložení předkupního práva pro o.s. S FOD nebo jeho právního nástupce:

-

Pokud by výše uvedené pozemky byly převedeny obcím bez uložení výše uvedeného věcného břemene nebylo by do budoucna možné již nijak dále ovlivnit další využití pozemků a v případě změn přístupu obcí (např. po volební obměně obecních zastupitelstev) by mohlo výhledově dojít k porušení unikátně dochované liniovosti celého souboru pozemků a objektů Heřmaničky a trvalým nevratným krokům, které by zabránily žádoucímu výhledovému obnovení celé dráhy jako unikátní turistické atrakce Libereckého kraje (v LK se žádná jiná veřejná úzkorozchodná dráha nenachází, nepočítáme-li dětský vláček v libereckých Lidových sadech).

 

Výtah z dopisu Vladimíra Richtra, člena Rady LK pověřeného vedením resortu dopravy  řediteli SŽDC

 

... obdržel jsem Váš dopis ze dne 21. června 2007, ve kterém Liberecký kraj žádáte o komplexní stanovisko Libereckého kraje k záměrům rozvoje dopravní infrastruktury kraje, které souvisejí s výhledovým využitím neprovozovaného úseku tratě Frýdlant v Čechách – Heřmanice...

Liberecký kraj vydává k dalšímu využití dopravní infrastruktury zrušené úzkorozchodné železniční tratě Frýdlant v Čechách – Heřmanice, v souvislosti s připravovaným převodem nemovitostí této bývalé dráhy, následující komplexní stanovisko:

1.)        Liberecký kraj vítá záměr SŽDC, s.o. prodat neprovozovanou železniční trať Frýdlant v Čechách – Heřmanice jako liniovou stavbu, a to se všemi souvisejícími stavbami a zařízeními. Prodej však musí být uskutečněn za zcela symbolickou cenu, neboť veškeré stavby a zařízení bývalé dráhy jsou po mnoha letech nevyužívání naprosto zchátralé, kromě hodnoty pozemků téměř bezcenné a jejich nezbytná sanace, pro zamezení dalšímu chátrání a ohrožení bezpečnosti, bude velmi nákladná.

2.)        Liberecký kraj nepředpokládá a nepožaduje obnovení běžného železničního provozu na železniční trati Frýdlant v Čechách – Heřmanice, ať v podobě úzkorozchodné, tak ani normálněrozchodné dráhy pro potřeby základní dopravní obslužnosti kraje, neboť tato je již dlouhodobě dostatečně nahrazena autobusovou dopravou a není z kapacitních ani jiných důvodů potřeba ji nahrazovat železniční dopravou, navíc bývalá železniční trať je trasována z hlediska současného rozložení zdrojů a cílů dopravy nevhodně (nepřiměřeně daleko od sídel, spojení po silnicích je z dříve železnicí obsluhovaných obcí výrazně kratší).

3.)        Liberecký kraj předpokládá budoucí využití infrastruktury zrušené úzkorozchodné železniční tratě Frýdlant v Čechách – Heřmanice alternativně částečně pro rozšíření sítě cyklostezek a částečně pro umožnění muzeálního drážního provozu na vybraném úseku bývalé železniční tratě prostřednictvím aktivit zainteresované neziskové organizace – Spolku „Frýdlantské okresní dráhy“.

4.)        Liberecký kraj doporučuje SŽDC, s.o. prodej za symbolickou cenu nebo bezúplatné převedení nemovitostí a dochované infrastruktury zrušené úzkorozchodné železniční tratě Frýdlant v Čechách – Heřmanice na jednotlivé obce, po jednotlivých pozemcích, stavebních parcelách a objektech, vždy na tu obec, na jejímž katastru se daná nemovitost nachází, Zachování liniovosti je i za tohoto předpokladu s ohledem na dále uvedené zájmem Libereckého kraje .

 5.)       Liberecký kraj žádá státní organizaci SŽDC, aby k prodeji nebo převodu veškerého jí vlastněného majetku souvisejícího s bývalou železniční tratí Frýdlant v Čechách – Heřmanice přistoupila bezodkladně poté, co budou upřesněny veškeré náležitosti uvedené transakce, aby majetek byl předáván v zabezpečeném stavu (bezprostředně nehrozilo zřícení staveb, aby tyto byly ještě před předáním alespoň provizorně zajištěny), zejména co se týče budov a mostních objektů. U mostních objektů je dále žádáno, aby s ohledem na předpokládané další využití byly tyto předány v kompletním stavu, v případě že došlo ke snesení některé mostní konstrukce byla tato ještě před předáním obnovena, tj. v rámci předání byla zajištěna liniovost celé bývalé dráhy. Včasné uskutečnění převodu nemovitostí bývalé dráhy je nezbytné, aby pro záměry dalšího využití její infrastruktury bylo možné ze strany iniciátorů převodu čerpat prostředky z operačních programů Evropské unie pro období let 2007 – 2013.

6.)        Liberecký kraj žádá, s ohledem na případné budoucí využití bývalé infrastruktury zrušené úzkorozchodné železniční tratě Frýdlant v Čechách – Heřmanice pro muzeální drážní dopravu v rozsahu celé bývalé železniční tratě, o uložení věcného břemene ve všech jednotlivých případech převodů pozemků na obce tak, aby i do budoucna byla zachována neporušená liniovost stavby v celé trase z Frýdlantu (minimálně od železničního přejezdu přes silnici č. I/13) přes Kunratice, Dětřichov (s výjimkami uvedenými v Příloze) až do Heřmanic (k hranici pozemku bývalé železniční stanice na státní hranici s Polskou republikou). Věcné břemeno tak musí zajistit, že trasa bývalé železnice zůstane zafixována v územních plánech jednotlivých obcí pro komunikační účely (s možným využitím jako turistická cesta, cyklotrasa, místní komunikace nebo drážní těleso s kolejovým svrškem rozchodu 750 mm). Zároveň je žádáno i o uložení předkupního práva k uvedeným pozemkům (s výjimkami uvedenými v Příloze) pro občanské sdružení Spolek „Frýdlantské okresní dráhy“ nebo jeho právního nástupce.

Věřím, že výše uvedené stanovisko Libereckého kraje bude z Vaší strany akceptováno a přispěje k usnadnění Vašeho dalšího postupu ve věci prodeje neprovozované tratě se všemi souvisejícími stavbami a zařízeními. Pokud by se některé z podmínek dané stanoviskem kraje jevily nejasné či bylo potřeba je dále upřesnit či modifikovat, je Liberecký kraj připraven k dalšímu jednání v zájmu brzkého nalezení definitivního řešení dalšího osudu infrastruktury bývalé dráhy.

Mgr. Vladimír Richter, člena rady LK pověřený vedením resortu dopravy

 

Rada kraje po projednání souhlasila se Záměrem otevřeného výběrového řízení na provozovatele regionální osobní železniční dopravy v Libereckém kraji v letech 2011 až 2021

Dle §39 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění je povinností kraje zajistit základní dopravní obslužnost na svém území. Železniční doprava je páteří připravovaného integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL), je proto nutné zajistit její bezproblémové fungování i v následujících letech. V současné době má Liberecký kraj uzavřenu Smlouvu o závazku veřejné služby v drážní dopravě na zajištění základní dopravní obslužnosti s Českými drahami, a.s. (SH/283/2005). Platnost této smlouvy končí s platností jízdních řádů 2010/2011.

 

V reakci na připravované nařízení Evropské komise o způsobu zajišťování veřejné dopravy, kde je doporučeno vybírat dopravce pro zajištění závazku veřejné služby v drážní dopravě na základě otevřeného výběrového řízení, tento záměr počítá s vypsáním transparentního a nediskriminačního otevřeného výběrového řízení na provozovatele regionální osobní železniční dopravy v Libereckém kraji. Vítězný dopravce by pak provozoval regionální osobní dopravu na území Libereckého kraje po dobu deseti let od 11. 12. 2011 do 11. 12. 2021 a mohl by zažádat o peníze na obnovu železničního vozového parku používaného na výkonech popsaných v otevřeném výběrovém řízení z Regionálního operačního programu Evropské unie (ROP). Vzhledem k tomu, že daný proces je časově velmi náročný, je nutné vyhlásit otevřené výběrové řízení nejpozději v první polovině roku 2008.

V současné době (rok 2007) vynakládá Liberecký kraj na úhradu prokazatelné ztráty v regionální osobní dopravě 190 mil. Kč ročně při výkonu 4,1 mil. km, tzn. 46,09 Kč/vlkm, průměrné tržby dopravce udává ve výši 76,5 mil. Kč, tzn. 18,55 Kč/km. Celkové náklady na zajištění regionální osobní dopravy jsou v současné době dopravcem České dráhy, a.s. udávané ve výši 64,64 Kč/km. Tato částka je ale neúplná a nezahrnuje další platby, které daný dopravce do regionální osobní dopravy převádí křížovým financováním. Navíc výkony v regionální osobní dopravě na území Libereckého kraje jsou zajišťovány povětšinou morálně i technicky zastaralými a nevhodnými vozidly, která už byla z účetního hlediska dávno odepsána.

Nákup nových moderních železničních vozidel pro regionální osobní železniční dopravu je finančně velmi náročná věc (pořizovací náklady jedné moderní motorové jednotky jsou cca. 80 mil. Kč), proto je nutné na jejich pořízení využít Regionální operační program Evropské unie. V prioritě 1.2 veřejná doprava je s nákupem železničních vozidel pro regionální osobní dopravu počítáno, v ČR je k dispozici částka 245 mil.€. Předpokládané financování pořízení moderních motorových jednotek pro regionální osobní železniční dopravu je z 50% dopravce, z 50% ROP. I s využitím finančních prostředků ROP lze očekávat navýšení celkových nákladů na cca. 90 Kč / vlkm, což představuje nutnou dotaci cca. 70 Kč / vlkm. Uvedené by znamenalo, že Liberecký kraj by na úhradu prokazatelné ztráty z veřejné železniční regionální osobní dopravy musel při stávajícím rozsahu  provozu vynaložit ročně částku kolem 300 mil. Kč (tj. asi o 70 % více než v současné době).

 

Problému nedofinancování regionální osobní železniční dopravy si je vědomo i Ministerstvo dopravy ČR, které je připraveno danou situaci řešit navýšením závazku veřejné služby v drážní dopravě i o vlaky kategorie „spěšný vlak“, které jsou dosud objednávány jednotlivými kraji. Tím by došlo k částečnému snížení rozsahu regionální osobní železniční dopravy objednávané Libereckým krajem a tím i ke snížení částky, kterou by Liberecký kraj musel vynaložit na úhradu prokazatelné ztráty. Toto řešení spolu s převedením výkonů v osobní železniční dopravě z málo využívaných železničních tratí na tratě s velkým potenciálem cestujících, na kterých jsou větší tržby od cestujících, by mělo vést k tomu, že by Liberecký kraj mohl na úhradu prokazatelné ztráty v regionální osobní dopravě vynakládat finanční prostředky přibližně ve stejné výši jako v současné době navyšované vždy jen o inflaci.

Časový harmonogram:

20.11.2007      Schválení záměru výběrového řízení Radou Libereckého kraje

Únor 2008       Schválení zadávacích podmínek Radou Libereckého kraje

Prosinec 2009  Schválení projektu vítězného dopravce na nákup železničních vozidel pro regionální osobní dopravu v Libereckém kraji

2010, 2011      Příprava dopravce na zahájení provozu (pořízení vozidel, smluvní zajištění atd.)

11. 12. 2011    Zahájení provozu vítězným uchazečem

11. 12. 2021    Ukončení provozu vítězným uchazečem

 

Rada kraje po projednání souhlasí s navrženým výstupem jednání o problematice provozu na železniční trati 089

První informaci o problematice železniční trati 089 získala RK na svém 6. zasedání v červnu tohoto roku. Výsledkem dalšího jednání, které se konalo v červenci byl souhlas objednatelů se záměrem dále provozovat veřejnou dopravu na této trati, dále informace správců dráhy o nezbytných úpravách a souhlas všech přítomných o uplatnění oprav dráhy s pomocí prostředků CÍLE 3.

Dne 24.10.2007 se v Liberci uskutečnilo jednání mezi německým, polským a českým provozovatelem železniční infrastruktury na trati Liberec - Hrádek nad Nisou -Žitava -Varnsdorf - Seifhennersdorf/Rybniště a objednateli provozu na této trati.

            Závěr:

1)         S ohledem na závažnost problematiky doporučuje předkladatel dále vyvíjet aktivity, které povedou k rekonstrukci úseků trati v LK, Polsku, SRN a ÚK.

2)         Liberecký kraj se bude podílet na předložení žádosti o projekt „Studie proveditelnosti na trať mezi Libercem a Rybništěm/Seifhennersdorfem“ financovaný s podporou programu Cíl 3 v rámci sasko-české investiční projektové žádosti. Forma podílu bude nepeněžní (partnerství) a peněžní (předpokládaná cena SPU je 300 tis. €).

3)         Realizace projektu proběhne v závislosti na vyhlášení výzvy programu Cíl 3 (předpoklad leden 2008) v roce 2008, předkladatel navrhuje financování prostřednictvím Programu Regiotram Nisa.

 

Usnesení:

1)         Objednatelé dopravní obslužnosti pro železniční regionální osobní dopravu mezi Libercem - Hrádkem nad Nisou - Žitavou - Varnsdorfem - Seifhennersdorfem/Rybništěm přislíbili provozovatelům infrastruktury DB Netz AG a PKP PLK S.A. a SŽDC s.o. objem vlakových spojů v jednohodinovém taktu podle předpokládaného výběrového řízení pro období do roku 2020, minimálně však ve výši současného rozsahu vlakových spojů. V současné době jsou činěny první kroky k zahájení veřejné zakázky na provozovatele drážní dopravy na této trati.

 

2)         Pouze za předpokladu, že dotace evropských fondů budou schváleny, budou všichni tři provozovatelé železniční infrastruktury trať rekonstruovat, modernizovat a na uvedené období udržovat v provozuschopném stavu, a to s přihlédnutím k parametrům odsouhlaseným objednateli dopravní obslužnosti.

 

3)         Provozovatelé železniční infrastruktury požádají své vlády o uzavření třístranné úmluvy na uvedenou trať. Tato úmluva bude představovat základ pro další dohody mezi podniky železniční infrastruktury.

 

4)         Pan Dr. Franz (ISUP) přednesl možnosti financování rekonstrukce této trati prostřednictvím programu Cíl 3 (CZ/D a CZ/PL). Navrhl zpracovat 3 projekty, studii proveditelnosti na celou trať a dvě investiční projektové žádosti, saskou-českou a česko-polskou. Žádost o studii proveditelnosti bude předložena v rámci první výzvy programu sasko-českého. Lead-partnerem pro projekt studie proveditelnosti bude ZVON za účasti Libereckého a Ústeckého kraje. Správci infrastruktury přislíbili účinnou pomoc při přípravě žádosti. ZVON pověřil společnost ISUP vypracováním zadání pro přípravu žádosti o dotaci na studii proveditelnosti.

5)         PLK navrhuje, aby byl do projektu zapojen Maršálkovský úřad Dolnoslezského Vojvodství, což je předpokladem účasti PLK v tomto záměru. Na všechna příští jednání bude zván zástupce maršálkovského úřadu. ....

7)         Zástupci společnosti DB Netz AG a PLK považují za smysluplné financování opravy hraničního mostu jako celku v rámci jednoho záměru ze sasko-českého programu.

9)         Příští jednání se uskuteční v Liberci, pravděpodobně 23.1. 2008 v 10:30 hod., dle termínu výzvy programu Cíl 3 Sasko-Česko.

 

Polákům prý chybí na stavbu silnice v Trojzemí 12 miliónů EUR

 

Jednání mezinárodní pracovní podskupiny pro přípravu stavby I/35 - B178, které se konalo dne 6. 11. 2007 za účasti České delegace (Jeníček ŘSD, Kubovský MD, Hron MD, Jakešová LK, Půta Hrádek n. Nisou) Polské delegace a delegace SRN mělo hlavním bodem jednání vzájemnou informaci o realizaci staveb na jednotlivých územích.

 

SRN - stavba ne německé straně je dokončena do vzdálenosti 80 m před místo stavby nového mostu.

ČR -  příprava a realizace staveb probíhá  dle harmonogramu, do konce 11/07 bude ukončena OK na silnici I/35, bude zbývat dostavět 700 m komunikace k státní hranici,

15.11.07 proběhne česko-polská geodetická schůzka, vytyčí osu komunikace na obou stranách, pokud budou rozdíly provede se úprava na české straně, příští rok bude stavba dokončena (2008).

Polsko - Polská strana čeká na územní rozhodnutí stavby (Wroclaw), připravuje se žádost o stavební povolení, pak vyhlášení veřejné zakázky na stavbu. Byla provedena  finanční kalkulace stavby pro polské ministerstvo dopravy, která konstatuje, že investor nemá dostatek finančních prostředků na realizaci stavby. Kalkulace realizace stavby byla předána  deficit je vyčíslen ve výši 12 mil €.

Informace o nedostatku finančních prostředků na realizaci stavby překvapila obě zbývající delegace. Tato skutečnost bude projednávána na pracovní skupině, která byla vytvořena pro koordinaci staveb, která se sejde v lednu 2008 v Polské Bogatynii.

 

Doporučení předkladatele k aktivitám LK, které budou reagovat na informace Polské delegace:

1)         Liberecký kraj požádá MZV ČR o prověření plnění prezidentské smlouvy mezi ČR - Polskem - SRN o výstavbě silničního spojení.

2)         Liberecký kraj pozve na společné jednání čelné zástupce Dolnośląskehoi Urządu Wojewódzkehoi a Dolnośląskehoi Urządu Marszałkowskowského  ve věci společných záměrů.

Další jednání mezinárodní pracovní skupiny bude uspořádáno v lednu 2008 v Bogatynii, tohoto jednání se zúčastní Mgr. Vladimír Richter, člen RK a tím vyjádří podporu LK  s realizací stavby.

 

 

 

 

 

Rada kraje po projednání rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky "Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu" uchazeči Ing. Pavel BRANDA, se sídlem Rádlo, za nabídkovou cenu 5.950.800,- Kč bez DPH,

 

„Termín pro doručení nabídek byl stanoven na 01.11.2007 do 09:00 hodin. Do této doby byla doručena jediná nabídka, a to od uchazeče Ing. Pavla Brandy, který náš kraj zastupoval i v minulých dvou letech,“ uvedl hejtman LK Petr Skokan.

Služby, které Zastoupení LK v Bruselu zajišťuje:

 1.       Mandatář se zavazuje, že pro mandanta na jeho účet bude poskytovat služby

  související se zastupováním mandanta v Bruselu, zahrnujících především:

          prezentaci Libereckého kraje v zahraničí a jeho propagaci

          získávání a výměnu informací, zkušeností a kontaktů se zahraničními regiony

          participaci na činnosti institucí EU

          zapojení Libereckého kraje do projektů EU na meziregionální úrovni

          prosazování společných zájmů regionů v evropském měřítku a rovněž zajištění v Bruselu administrativní a organizační zázemí pro kraj i jeho domácí partnery

          zpracování a předávání veškerých informací související s předsednictvím ČR v radě EU v roce 2009 ve vazbě na kraj

          organizační zajišťovaní veškerých akcí kraje v Bruselu

          zajištění spravování webových stránek krajského zastoupení

          zajištění školení zaměstnanců mandanta zařazených do krajského úřadu v této oblasti, a to formou několikadenních stáží organizovaných přímo v kanceláři zastoupení kraje formou seznamování s chodem zastoupen, předávání zkušenosti s fungováním zastoupení a potřebných kontaktů

2.         Služby budou zaměřeny na zajištění fungování kanceláře zastoupení mandanta v Bruselu, organizaci veškerých prezentačních akcí mandanta v Bruselu, předávání know-how mandantovi, školení určených zaměstnanců mandanta, zajištění všech potřebných záležitostí souvisejících s pobytem zástupců nebo zaměstnanců mandanta v kanceláři zastoupení mandanta nebo na akcích pořádaných mandantem v Bruselu (zajištění letenek, ubytování, apod.).

3.         Cílem poskytování služeb by měla být prezentace mandanta v zahraničí a jeho propagace, získávání a výměna informací, zkušeností a kontaktů se zahraničními regiony, participace na činnosti institucí EU, zapojení mandanta do projektů EU na regionální úrovni, prosazování společných zájmů regionů v evropském měřítku a rovněž zajistit pro mandanta v Bruselu administrativní a organizační zázemí.

4.         Dále se mandatář zavazuje, že mandanta připraví na české předsednictví v Radě EU. V této souvislosti mandatář zajistí školení určených zaměstnanců mandanta, a to formou několikadenních stáží organizovaných pravidelně přímo v kanceláři zastoupení mandanta. Tito zaměstnanci by byli seznámeni s chodem zastoupení, byli by jim předávány zkušenosti s fungováním zastoupení a potřebné kontakty.

5.         Mandatář se zavazuje, že bude pro mandanta zajišťovat činnosti v rozsahu vymezeném v předchozích odstavcích v období od ledna 2008 do prosince 2009.

 

 

                                                                                                                      Mgr. Jiří Langer

                                                                                                                        tiskový mluvčí

                                                                                                                      Libereckého kraje

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302