Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Valle d´Aosta (Itálie)

 

Název regionu: Valle d´Aosta
Rozloha: 3 263 km2 (nejmenší region)
Počet obyvatel: 127 585
Hlavní město: Aoste (Aosta)
Hospodářství (HDP): průmysl 23,9 %, služby: 70,2 %, zemědělství: 5,9 %
Míra nezaměstnanosti: 4,2 %
Rada kraje: 7 členů
Zastupitelstvo kraje: 35 členů

 

 

Oblasti působení:

zemědělství, agro-produkty, mléčné produkty, lesnictví, hospodářská zvířata, produkce vína; výstavba, energetický průmysl, HiT, strojírenství, produkce železa a oceli, informační technologie, metalurgie; cestovní ruch, doprava, obchod, vzdělávání a školení

 

Specifika:

- region Valle d´Aosta jako autonomní region Itálie vzniknul v roce 1948;
- specifická autonomie s výhradními legislativními pravomocemi;
- bilinguální oblast italsko/francouzská;
- přírodní a archeologické bohatství, tisíc let staré dědictví;
- vzhledem k velikosti není (jako jediný region Itálie) členěn do provincií - na okresy, není tedy
  přítomen zástupce centrální vlády - prefekt, tuto úlohu plní tzv. kvestor;
- region je rozdělen do tzv. comunes, kterých je celkem 74;
- region Valle d´Aosta má své regionální zastoupení v Bruselu;
- region je v severo-východní části Itálie, nachází se ve vysokohorském údolí 
  (Alpy) – svahy Mont Blancu a Matternhornu.

 

Geneze spolupráce:

V průběhu dubna 2005 Liberecký kraj obdržel nabídku na spolupráci s italským regionem Valle d´Aosta prostřednictvím pana J. Slavíka, tehdejšího Rady Velvyslanectví ČR v Říme,  a to ve spolupráci s tehdejším velvyslancem ČR v Itálii L. Sečkou. Rada kraje se rozhodla, že komunikaci s tímto regionem zahájíme. V jednání byla i spolupráce s italským regionem Liguria, nebo Trentino Alte- Adige. V rámci hodnotícího procesu, srovnání společných znaků s Libereckým krajem atd., byl pro navázání spolupráce vybrán právě region Valle d´Aosta.

V srpnu 2005 (první kontakt s italskou regionální správou) Liberecký kraj obdržel korespondenci s návrhy na první oficiální setkání představitelů obou regionů, společně s návrhy spolupráce (strukturální fondy, např. Interreg, předvstupní fondy atd., cestovní ruch, zkušenosti z oblasti fungujícího Euroregionu Nisa, ekonomika regionu (export, import, ekonomické aktivity). Řada setkání a spolupráce v řadě oblastí vyústila dne 11. října 2007 v oficiální podpis Dohody o spolupráci mezi autonomním regionem Valle d’Aosta a Libereckým krajem. Dokument podepsal hejtman Libereckého kraje pan Petr Skokan a prezident italského regionu Valle d´Aosta pan Luciano Caveri v Bruselu v rámci akce Open Days. Změna nastala nástupem nového prezidenta regionu v květnu 2008, od té doby spolupráce spíš stagnuje. Dne 17. května 2010 oddělení tiskové a vnějších vztahů oslovilo italský region dopisem hejtmana s konkrétními detailními návrhy další spolupráce mezi oběma regiony v oblasti cestovního ruchu, památkové péče, archeologie, kultury, v oblasti školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, paliativní a hospicové péče, v oblasti životního prostředí, aj. Na tento dopis dodnes italská strana nereagovala.


Znění dohody:
 

České znění dohody
Italské znění dohody 


Oficiální webové stránky regionu Valle d´Aosta:

www.regione.vda.it

 

Itálie je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově. Na severu hraničí s Francií (488 km), Švýcarskem (740 km), Rakouskem (430 km) a Slovinskem (232 km). Uvnitř Itálie leží dva městské státy: Vatikán (3,2 km) a San Marino (39 km). Z východu Itálii omývá Jaderské moře, z jihu Iónské moře a ze západu Tyrhénské moře. Celková délka pobřeží je 7600 km. K Itálii patří dva velké ostrovy ve Středozemním moři: Sardinie a Sicílie. Itálie je členskou zemí Evropské unie a NATO.
 


Oficiální název:
Italská republika (Repubblica Italiana)
Státní zřízení: republika
Rozloha: 301 338 km² (2009)
Počet obyvatel: 60 626 442 (2011)
Hlavní město: Řím (2,75 mil. obyvatel - 2010)
Úřední jazyk: italština 
Vyznání: katolické (97 %), valdenské evangelické (1,5 %), islám - přistěhovalci
Další města: Milano (1,3 mil.), Neapol (960 tis.)
Měna: euro = 100 centů
Hospodářství (HDP): zemědělství 17 %, průmysl 23 %, služby 60 % (2009)
Nezaměstnanost: 10,2 % (2012)
Správní rozdělení: 20 regionů, 103 okresů (provincií), 8 100 obcí