Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Tiskové zprávy z jednání Rady Libereckého kraje 2008

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 25. 11. 2008

01.12.2008  /  Poskytnutí účelových dotací z Krizového fondu Libereckého kraje pro obec Příšovice a pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec Starosta obce Příšovice požádal Bezpečnostní radu Libereckého kraje o poskytnutí finanční dotace ...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 4.11. 2008

05.11.2008  /  Rada kraje podpořila kamenicko-šenovskou lokálku Rada kraje rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč pro Klub železničních cestovatelů (KŽC,   s. r. o., se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 - Koloděje). „Cílem p...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 7.10. 2008

10.10.2008  /  Nemocnice potřebuje heliport Krajská nemocnice Liberec, a.s., předložila radě kraje na vědomí záměr na vybudování heliportu/ dosedové plochy v areálu nemocnice. Investiční záměr vyplývá z ukončené kontroly Ministerstva zdravotnictví na Trauma...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 23. 9. 2008

24.09.2008  /  Rada schválila střednědobý rozpočtový výhled kraje na roky 2009 – 2013 V souladu s platnou právní úpravou, kterou je zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl zpracován a orgánům kraje je předkládán k projednání ...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 9. 9. 2008

15.09.2008  /  Opět se poběží na střechu budovy KÚLK jako na Manhattanu Sbor dobrovolných hasičů Růžodol I pořádá každoročně sportovní akci „Memoriál záchranářů z Manhattanu“ - závod hasičů, záchranářů a policistů v běhu po schodech do 21. podla...

Týdny pohybu hrou 2008 skončily rekordní účastí dětí

27.08.2008  /  Akci Týdny pohybu hrou 2008 uspořádala již potřinácté katedra tělesné výchovy Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s občanským sdružením TPH Liberec. Šanci hrát si a sportovat mělo v každém ze sedmi prázdninových týdnů p...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 12. 8. 2008

13.08.2008  /  Kraj poskytne z Krizového fondu půl miliónu na nákup elektrocentrály Rada Libereckého kraje na svém zasedání 12. 8. schválila poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu Libereckého kraje pro Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. ve v...

Jarní prázdniny si děti užijí v jiném termínu

09.07.2008  /  S ohledem na množství dotazů týkajících se doby konání jarních prázdnin ve školním roce 2008/2009 v našem kraji, upozorňujeme na jeho změnu oproti pravidelnému harmonogramu vycházejícímu z principu rotace termínů mezi regiony. ...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 3. 6. 2008

11.06.2008  /  Akční skupiny získaly finanční prostředky na činnost Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí navrhl poskytnout účelovou dotaci na činnost místních akčních skupin   v Libereckém kraji. Ze   2 miliónů   byla j...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO RADĚ LK 22. 4. 2008

07.05.2008  /  Hejtman podpoří hasiče, Mistrovství Evropy i dokončení orloje v Kryštofově Údolí Hejtman Petr Skokan navrhuje poskytnout částku 50 tis. Kč jako finanční příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Chrastav...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO RADĚ LK 8. 4. 2008

09.04.2008  /  Z Fondů požární ochrany LK jde obcím téměř 15 miliónů korun Zastupitelstvem Libereckého z prosince loňského roku bylo z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2008 přiděleno do rozpočtu Fondu požární ochrany (dále jen „Fond“)...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO RADĚ KRAJE 18.3. 2008

27.03.2008  /  Kraj podpoří krajanskou Českou školu v chorvatské Končenici Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan navrhuje poskytnout 30 tis. Kč jako finanční příspěvek Československému ústavu zahraničnímu (ČSÚZ), Karmelitská 25, 118 31 Praha 1. &#...

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 19. 2. 2008

05.03.2008  /  Jablonec n. N. zvítězil v krajské soutěži památkových zón Rada kraje poskytla finanční dar ve výši 100 000,- Kč městu Jablonec nad Nisou za vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší Program regenerace městských památkových rezervací a...

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 4. 3. 2008

05.03.2008  /  Liberecký kraj se hlásí k Evropskému dnu bezpečnosti V roce 2007 se Liberecký kraj přihlásil k prvnímu Evropskému dni bezpečnosti na silnicích, který   připravila Evropská Komise v rámci týdne bezpečnosti na silnicích organizované...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK

25.01.2008  /  Liberecký kraj bude letos opět pořádat třídenní Krajské dny LK   Čtvrtý ročník akce Krajské dny hodlá v letošním roce opět uspořádat Liberecký kraj. Rada kraje na svém zasedání schválila zadávací řízení veřejné zakázky malého roz...