Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor kancelář hejtmana

Prešovský samosprávný kraj (Slovenská republika)

Název regionu: Prešovský samosprávný kraj
Rozloha: 8 974 km²
Počet obyvatel: 814 527 (k 31. 12. 2011)
Hlavní město: Prešov
Společná hranice: Polsko, Ukrajina, Žilinský kraj, Bánskobystrický kraj, Košický kraj
Průmysl: 24,1%
Služby: 65,5%

Zemědělství: 4,3%
Stavitelství: 6%
Míra nezaměstnanosti: 18,2%
Oblasti působení:
 

obchodní činnost (podíl na celkových tržbách kraje tvoří 44,5%), další významná odvětví jsou průmysl a stavebnictví,  i přes velký potenciál v oblasti cestovního ruchu velké rezervy v oblasti poskytování hotelových a restauračních služeb (podíl pouze 0,6% na tržbách kraje), diverzifikace průmyslu (dřevozpracující, elektrotechnický, chemický, textilní, oděvní, strojírenský a potravinářský průmysl)

Specifika:

  • je ze všech krajů nejlidnatější a je druhým největším krajem Slovenska
  • počet okresů – 13, počet měst – 23, počet obcí – 642
  • povrch Prešovského kraje je výrazně členitý, s poměrně vysokými horami (nejvyšší jsou Vysoké Tatry – 2 655 m vysoký Gerlachovský štít)
  • z celkové výměry kraje 899 761 ha zabírá lesní půda 49,1 %
  • výhodná geografická poloha – možnost obchodní spolupráce s Polskem, Ukrajinou, Maďarskem a dalšími východními trhy
  • územní potenciál pro vytvoření průmyslových parků
  • krajinné danosti pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu
  • nejchudší v zemi, většina jeho území je hornatá, a tak nevhodná pro zemědělství

 

Geneze spolupráce:

Na území Slovenské republiky ve dnech 20.- 21. listopadu 2004 proběhla ničivá vichřice. Liberecký kraj daroval Prešovskému samosprávnému kraji na obnovu vichřicí zničených Tater finanční dar ve výši 500 tis. Kč. Stalo se tak při slavnostním podpisu darovací smlouvy v Prešově mezi hejtmanem Petrem Skokanem a předsedou Prešovského kraje Petrem Chudíkem. Tímto momentem vzniklo jakési pouto mezi Libereckým krajem a Prešovským krajem a v průběhu let dochází k občasným společným aktivitám.


 

Kalendář akcí (__)


Znění dohody:

nebyla doposud podepsána

Oficiální webové stránky Prešovského samosprávného kraje:
https://www.po-kraj.sk/sk/

je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Hraničí s Českem (252 km) a Rakouskem (91 km) na západě, s Maďarskem (677 km) na jihu, s Ukrajinou (97 km) na východě a s Polskem (444 km) na severu. Slovensko je členskou zemí Evropské unie. Československo se rozpadlo roku 1993 a od té doby je Slovensko plnoprávným evropským státem.

 Slovensko


Hlavní město: Bratislava
Rozloha: 49 035 km² (126. na světě), z toho zanedbatelné % vody
Nejvyšší bod: Gerlachovský štít - 2 655 m
Počet obyvatel: 5 397 036
Jazyk: slovenština
Náboženství: katolické (60%), protestantské (8%)
Státní zřízení: republika
Vznik: 1. ledna 1993 (rozdělením Československa)