Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Vyúčtování doprovodných programů na MS v lyžování 2009 bylo bez závad

Vyúčtování doprovodných programů na MS v lyžování 2009 bylo bez závad

[35374|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/obrazovky_00005c26d5.jpg]

21. 10. 2009
[id:8957|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada kraje po  projednání vzala na vědomí Informaci o vyúčtování projektu s názvem Podpora doprovodných programů při Mistrovství světa 2009.

Rada Libereckého kraje na svém mimořádném jednání dne 13. 2. 2009 přijala usnesení, kterým vyslovila souhlas s poskytnutím účelové dotace ve výši 15.000.000,- Kč na projekt s názvem „Podpora doprovodných programů při MS Liberec 2009“. Žadatelem o dotaci bylo občanské sdružení OC FIS NORDIC WSC 2009. Týmž usnesením Rady kraje byla schválena smlouva, která upravovala podmínky čerpání a vyúčtování výše uvedené dotace. Následně byl materiál projednán Zastupitelstvem Libereckého kraje, které svým usnesením č. 44/09/ZK ze dne 24. února 2009 poskytnutí dotace schválilo.

Byl také stanoven termín pro předložení vyúčtování na 50 dní po ukončení projektu, přičemž mezní termín byl stanoven na 20. 4. 2009.

Finanční prostředky byly převedeny na účet žadatele po nabytí účinnosti smlouvy dne 3. 3. 2009.

Vzhledem k tomu, že vyúčtování dotace nebylo předloženo v termínu uvedeném ve smlouvě, vyzval Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje žadatele o jeho předložení (dopisem ze dne 4. 5. 2009), přičemž dodatečný termín byl stanoven na 22. 5. 2009. Ve dodatečně stanoveném termínu bylo vyúčtování předloženo.

Pracovníci odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu provedli kontrolu předloženého vyúčtování. V tomto vyúčtování byly shledány nedostatky, na které bylo občanské sdružení OC FIS NORDIC WSC 2009 písemně upozorněno a bylo vyzváno k doplnění předloženého vyúčtování.

Dne 9. 7. 2009 bylo odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu předloženo doplněné vyúčtování. V rámci jeho kontroly nebyly shledány nedostatky.

Podrobnosti vyúčtování jsou uvedeny níže v tabulce.

účel                                                                                          dodavatel                 částka

Technické zabezpečení slavnostního zahájení MS 2009 Petr Šolc PAW SOUND         128.351,- Kč

Realizace slavnostního zahájení MS 2009        4U production s.r.o.                         9.000.000,- Kč

Scénář k zahajovacímu ceremoniálu a dalším doprovodným akcím Mareš Leoš            500.000,- Kč

Moderování doprovodných akcí                                                           Mareš Leoš     500.000,- Kč

Nahrávka a mix oficiální písně MS 2009      Kangaroo production s.r.o.                        188.000,- Kč

Výroba CD s oficiální písní MS      2009      Kangaroo production s.r.o.                         95.857,- Kč

Pronájem a servis obrazovek na náměstích a sportovištích       Mitsubishi electric     4.910.450,- Kč

celkem vyúčtováno                                                                                          15.436.728,- Kč

Uvedené částky jsou bez DPH, které není uznatelným nákladem (OC FIS NORDIC WSC 2009 bylo plátcem DPH).

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302