Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Tiskové zprávy z jednání Rady Libereckého kraje 2009

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 8. 9. 2009

09.09.2009  /  Rada navrhla čtvrtmiliónovou dotaci pro Nový Oldřichov Rada LK schválila znění smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace obci Nový Oldřichov Ve výši 250 000 Kč z krizového fondu Libereckého kraje. Dotace je určena na obnovu ne...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 4. 8. 2009

05.08.2009  /  Kraj poskytl půlmiliónovou dotaci na činnost Krajskému sdružení dobrovolných hasičů (hejtman Stanislav Eichler) Rada Libereckého kraje souhlasila s poskytnutím finanční dotace ve výši 500 000 Kč občanskému sdružení hasičů – Krajs...

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 23. 6. 2009

25.06.2009  /  Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2008 (radní Zdeněk   Bursa) Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání 23. 6. Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2008, v němž je zhodnocen proces přípravy rozpočtu kraje na rok...

TISKOVÁ ZPRÁVA PO ZASEDÁNÍ RADY LK 19. 5. 2009

20.05.2009  /  Liberecký kraj přivítá ve svém sídle dospělé a děti 27. května (hejtman Stanislav Eichler) Pošesté pořádá Liberecký kraj tradiční Den otevřených dveří, který se letos uskuteční ve středu 27. května od 10 do 17 hodin. Zároveň zde děti osl...

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 5. 5. 2009

06.05.2009  /  Resort zemědělství a životního prostředí podpoří ekologii (radní Jaroslav Podzimek) Rezort zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje dlouhodobě podporuje rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém ...

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 10. 3. 2009

11.03.2009  /  Liberecký kraj obdaruje jednovaječná trojčata ( hejtman Stanislav Eichler) Rada kraje schválila návrh hejtmana Libereckého kraje Stanislava Eichlera poskytnout finanční dar ve výši 20.000,-Kč manželům Darině a Romanu J...

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 20. 1. 2009

04.02.2009  /  Kraj deklaruje   zájem o zařazení Ještědu mezi památky UNESCO (resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu   náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová) Radě Libereckého kraje schválila návrh deklarace podpory zájmu Liberecké...

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 3. 2. 2009

04.02.2009  /  Kraj nabídne obcím a městům provoz datových schránek zdarma Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Toto datum je naprosto zásadní z hlediska elektronické komu...