Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 20. 1. 2009

04. 02. 2009
[id:7457|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Kraj deklaruje  zájem o zařazení Ještědu mezi památky UNESCO

(resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu  náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerová)

Radě Libereckého kraje schválila návrh deklarace podpory zájmu Libereckého kraje na zápisu Horského hotelu a vysílače Ještěd u Liberce (dále jen „Ještěd“) na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Dle informací Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze je Ještěd spolu s barokní pevností Terezín a Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem favoritem na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Ještěd je společně s dalšími 12 nejcennějšími památkami ČR na tzv. indikativním seznamu, což je jakási „malá republiková nominace“, kterou určuje Ministerstvo kultury ČR. Každý stát má takovýto indikativní seznam, kde má vybrané nejcennější kulturní památky, které chce nechat zapsat na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Za památku UNESCO lze zapsat pouze ty památky, které jsou na indikativním seznamu toho kterého státu. Zpravidla každý rok předkládá ČR do Paříže na „velkou nominaci“ jednu památku.

Kromě rychlé a precizní přípravy obsáhlé nominační dokumentace, hraje při posuzování významnou roli také skutečnost, zda vedení toho kterého kraje tuto nominaci podporuje. Ministerstvo kultury ČR upřednostní ten objekt, jehož nominace bude nejlépe a nejrychleji Národním památkovým ústavem v Praze připravena a vedením kraje podporována. Pro zvýšení šancí zápisu Ještědu do UNESCO je tedy vhodné, aby Liberecký kraj deklaroval usnesením zájem a podporu tomuto projektu.

Na území Libereckého kraje dosud není žádná kulturní památka zapsaná na tomto prestižním seznamu světového kulturního dědictví. Zároveň je třeba uvést, že dle současných poznatků a strategie UNESCO, nemáme na území Libereckého kraje žádnou jinou kulturní památku srovnatelného významu jako Ještěd, která by měla šanci na zápis do UNESCO. V posledních letech komise UNESCO upřednostňuje technické stavby či vojenské pevnosti, jelikož hradů, zámků a historických jader měst je již zapsáno velké množství.

Zápisem Ještědu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO by Liberecký kraj získal velmi dobré renomé v zahraničí, což by přilákalo další návštěvníky do regionu. Některé zahraniční cestovní kanceláře se přímo specializují právě a pouze na objekty zapsané v UNESCO. Mnoha cenami ověnčený Ještěd by se díky zápisu na tuto prestižní listinu mohl stát jedním z hlavních aktraktivit nejen Libereckého kraje, ale i celé ČR.

 

Kraj uzavře smlouvy o placení regulačních poplatků  ve zdravotnictví

 (resort zdravotnictví MUDr. Pavel Novák)

Rada Libereckého kraje souhlasila se způsobem úhrad regulačních poplatků  dle zákona o veřejném zdravotním pojištění krajem za péči poskytnutou pojištěncům ve zdravotnických zařízeních zřízených nebo založených Libereckým krajem. K tomu, aby mohly být poplatky za pojištěnce v Krajské nemocnici Liberec, a.s., Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. a Léčebně respiračních nemocí Cvikov, p. o., hrazeny, bylo nutno definovat podmínky a s jednotlivými zdravotnickými zařízeními uzavřít dohody.

Podstatou navrhované dohody je respektování zákonné povinnosti pojištěnce uhradit regulační poplatek za ošetření, hospitalizaci a položku na receptu ve zdravotnických zařízeních zřizovaných či založených krajem a jejich povinnost tyto poplatky vybírat.

Pojištěnec uzná písemnou formou tento svůj dluh vůči zdravotnickému zařízení  s tím, že souhlasí, aby jej za něj uhradil kraj a zároveň i s tím, aby kraj zpracovával jeho osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. o jejích ochraně. Příslušné zdravotnické zařízení pak přesměruje vzniklou pohledávku na kraj. Toto je ošetřeno smlouvou Libereckého kraje s uvedenými zdravotnickými subjekty, ve které zdravotnické zařízení vyjádří  s tímto způsobem řešení souhlas.

Takto tedy nebude dotčena zákonná povinnost pojištěnce regulační poplatek uhradit a povinnost zdravotnického zařízení je vybírat. Rovněž nedojde porušení uvedeného zákona.o ochraně osobních údajů.

Prohlášení pojištěnců bude v určitých dohodnutých časových obdobích zdravotnickými zařízeními odesíláno na kraj, tam evidováno a proplaceno.

Plánujeme  úhradu těchto poplatků od l. 2. 2009

 

 

                                                                                                                       Mgr. Jiří Langer

                                                                                                                        tiskový mluvčí

                                                                                                                      Libereckého kraje

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302