Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 5. 5. 2009

06. 05. 2009
[id:8018|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Resort zemědělství a životního prostředí podpoří ekologii

(radní Jaroslav Podzimek)

Rezort zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje dlouhodobě podporuje rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji. Na realizaci několika osvědčených aktivit, které se setkávají s velmi kladnou odezvou jak odborné tak laické veřejnosti, uzavírá rezort darovací smlouvy. 

Prostřednictvím grantového programu Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor Ekologická výchova dětí na školách Libereckého kraje jsou podporovány nejkvalitnější školní projekty z oblasti ekologické výchovy. Díky programu jsou financovány drobné projekty škol ve výši většinou od 5.000,- Kč do 15.000,- Kč, pro jejichž administraci je velmi výhodná velká operativnost Nadace. Grantový program podporuje vedle Libereckého kraje řada subjektů - např. Lesy ČR s.p., Nadace Preciosa a velké množství firemních dárců. Členem výběrové komise je zástupce Libereckého kraje.

O grantový program, který Liberecký kraj podporuje pravidelně od roku 2002, je mezi školami stále větší zájem. Rezort navrhuje poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč pro jeho účely.

Rezort zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje poskytuje pravidelně od roku 2003 dar na vydávání časopisu Krkonoše - Jizerské hory. Jedná se o měsíčník o přírodě a lidech. Lze v něm nalézt příspěvky o ochraně přírody, historii hor, životě lidí, sportu apod. Vydavatelem časopisu je Správa Krkonošského národního parku. Část redakce, která se věnuje zpracovávání příspěvků z oblasti Jizerských hor, sídlí v Liberci.

Rezort navrhuje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč na vydávání tohoto kvalitního časopisu v roce 2009.

Rezort zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje navrhuje v rámci podpory ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji podpořit komunitní program Škola pro udržitelný život.

Jedná se o třetí ročník programu, jehož koordinátorem pro Liberecký kraj je organizační složka Zoo Liberec - Městské středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec Divizna.

Program si klade za cíl otevřít školu směrem k místní komunitě prostřednictvím realizace konkrétních projektů. Jeho cílem je zapojit veřejnost do konkrétních projektů, které vedou ke zlepšení životního prostředí.

Národním koordinátorem je Nadace Partnerství. V případě podpory Libereckého kraje bude pro projekty na území Libereckého kraje zajištěna prostřednictvím Nadace Partnerství minimálně stejná suma od společnosti Toyota Motor Czech.

O podporu se mohou přihlásit všechny školy z Libereckého kraje. V minulých letech, kdy zájem škol výrazně převyšoval možnosti programu, byly podpořeny například projekty Školní dvůr - místo setkávání, Prolézačky v městském parku - oživení veřejného prostranství či Přilož ruku k dílu - zahradní besídka pro rodiče.

Důležitou součástí programu je metodické vedení a odborná asistence Městského střediska ekologické výchovy při Zoo Liberec Divizna po celou dobu realizace projektu. Výběr projektů je prováděn odbornou komisí včetně zástupce Libereckého kraje. Program probíhá také ve Velké Británii a Polsku.

Realizace potřebných a kvalitních projektů a velmi vysoký zájem škol o tento program vede rezort zemědělství a životního prostředí k návrhu poskytnutí finančního daru ve výši 150.000,- Kč pro účely tohoto programu v Libereckém kraji v roce 2009.

Ekoškola je mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno cca 20 000 škol z 38 zemí. Koordinátorem pro Liberecký kraj je organizační složka Zoo Liberec - Městské středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec Divizna.  

Cílem projektu jsou konkrétní kroky vedoucí k ekologizaci provozu školy a zlepšení jejího životního prostředí. Projekt je vhodný pro základní i střední školy a podporuje spolupráci žáků, pedagogů, vedení školy a místní komunity. 

Rezort navrhuje poskytnutí daru ve výši 35.000,- Kč na náklady spojené se zapojením škol z Libereckého kraje do projektu Ekoškola v roce 2009.  

Oba projekty koordinované Zoo Liberec byly stejnou částkou podpořeny také v roce 2008.

 

Kraj bude opravovat mosty na silnicích II. a III. třídy

(náměstek hejtmana Martin Sepp)

Mosty jsou nejohroženější částí silnic, jejich údržbě a opravě musí být věnována velká pozornost.

V Libereckém kraji je celkem 664 mostních objektů na silnicích II. a III. třídy, o celkové délce přesahující 6 km. Stavební stav mostů je rozlišován do sedmi kategorií. Tabulka sumarizace stavebních stavů mostů na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji byla sestavena na základě výsledků hlavních mostních prohlídek v roce 2008. Na konci roku 2008 bylo na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji zařazeno do stavebního stavu V. – VII. celkem 33,0% mostů. V roce 2008 bylo na silnicích II. a III. tříd v Libereckém kraji opraveno nebo zrekonstruováno  14 mostů v celkové hodnotě  60 322 711 Kč.

 

Sumarizace stavebních stavů mostů ve stavebních 5 - 7 po hlavních mostních prohlídkách v roce 2008

okres

celkový počet

stavební stav

stavební stav [%]

V-špatný

VI-velmi špatný

VII-havarijní

V-špatný

VI-velmi špatný

VII-havarijní

Česká Lípa

180

61

32

4

34%

18%

2%

Jablonec n. Nis

70

9

4

0

13%

6%

0%

Liberec

243

43

9

1

18%

4%

0,4%

Semily

171

21

32

3

12%

19%

2%

Liberecký kraj

664

134

77

8

20%

12%

1%

 

V Libereckém kraji bylo na konci roku 2008 evidováno celkem 219 mostů, jejichž stav je klasifikován jako špatný až havarijní (V. – VII.).  Pro zlepšení stavebních stavů je potřeba na těchto mostech v nejbližších letech vykonat kompletní rekonstrukce. Byl proveden finanční odhad, ze kterého vyplynulo, že celkové náklady na rekonstrukce a opravy všech mostů ve stavebních stavech V. – VII. se pohybují okolo 750 000 000 Kč.

 

Z odborného pohledu bylo z 219 mostů ve stavebních stavech V. – VII. vybráno 72 mostů, které by bylo potřeba přednostně zrekonstruovat (opravit) v následujících cca 6 ti letech. Návrh předpokládá, že každým rokem v budoucích pěti letech bude investováno Libereckým krajem do oprav mostů 100 mil Kč. Tato investice zastaví trend chátrání mostů na silnicích ve vlastnictví kraje.

Seznam mostů připravených k rekonstrukci v roce 2009

Okres

Ev.č. mostu

Místo

Odhadnutá cena díla

CL

26846-2

Sloup v Čechách

6 300 000 Kč

CL

2623-2

Žízníkov

15 600 000 Kč

CL

270-11

Luhov

6 500 000 Kč

CL

270-014

Jablonné v Podještědí

7 100 000 Kč

JN

2886-2

Návarov

7 000 000 Kč

JN

28733-1

Jablonec nad Nisou

8 000 000 Kč

LB

279-004

Příšovice

14 000 000 Kč

LB

279-005

Příšovice

12 000 000 Kč

LB

2715-7

Jindřichovice pod Smrkem

4 000 000 Kč

LB

03511-2

Kunratice

630 000 Kč

LB

03511-3

Kunratice

1 800 000 Kč

LB

03511-4

Kunratice

2 100 000 Kč

LB

2914-1

Bulovka

2 000 000 Kč

LB

2914-2

Bulovka

1 000 000 Kč

LB

2914-3

Bulovka

1 000 000 Kč

LB

2914-4

Bulovka

4 000 000 Kč

LB

2719-2

Oldřichov na Hr.

1 400 000 Kč

SM

2826-2

Kotelsko

2 000 000 Kč

SM

2881-5

Jesenný

15 000 000 Kč

SM

01016-1

Pyrám (Turnov)

5 000 000 Kč

SM

2931-1

Lev.Olešnice

3 600 000 Kč

SM

2931-2

Lev.Olešnice

5 000 000 Kč

SM

2931-3

Lev.Olešnice

3 000 000 Kč

SM

2931-4

Lev.Olešnice

4 000 000 Kč

SM

2826-2

Kotelsko

2 000 000 Kč

 

78 900 000 Kč

Pro rok 2009 byly ze stavebních stavů V. – VII. vybrány mosty, na kterých by ke zlepšení stavebního stavu stačila provést alespoň oprava. Odhad nákladů na opravu mostů činí 20 400 000 Kč. 

 

Seznam mostů potřebných k opravě v roce 2009

Okres

Ev.č. mostu

Místo

Odhadnutá cena díla

CL

2621-3

Vlčí Důl

1 800 000 Kč

CL

26832-3

Brenná

700 000 Kč

CL

26836-20

N.Zákupy

1 000 000 Kč

CL

26321-3

Svor

1 500 000 Kč

JN

28716-1

Kokonín

200 000 Kč

JN

28723-2

Mukařov

200 000 Kč

JN

28733-3

Jablonec

300 000 Kč

JN

2881-1

Žel.Brod

400 000 Kč

JN

29046-1

Desná

500 000 Kč

LB

27241-3

Křížany

2 500 000 Kč

LB

2904-5a

Oldřichov v Háj.

300 000 Kč

LB

27246-1

Křížany

500 000 Kč

LB

27246-2

Křížany

500 000 Kč

LB

27239-1

Janův Důl

2 000 000 Kč

LB

592-016

Chrastava

400 000 Kč

LB

2787-3

Petrašovice

1 000 000 Kč

LB

2799-2

Pěnčín

600 000 Kč

LB

2907-3

Fojtka

1 800 000 Kč

SM

2836-2

Veselá

600 000 Kč

SM

282-003

Rovensko

400 000 Kč

SM

282-007

Lestkov

300 000 Kč

SM

283-001

Bělá

600 000 Kč

SM

0146-3

Stromkovice

600 000 Kč

SM

2993-1

Semily

300 000 Kč

SM

2951-3

Martinice

400 000 Kč

SM

2951-7

Zálesní Lhota

700 000 Kč

SM

29056-1

Paseky n.Jiz.

300 000 Kč

 

20 400 000 Kč

 

V současnosti se Liberecký kraj zaměřuje na opravy stávajících pozemních komunikací v jeho vlastnictví a na zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Tato priorita je dána skutečností, že vznikem krajů, převzaly kraje od státu silnice II. a III. třídy v zanedbaném stavu s minimálními finančními prostředky na jejich opravu či údržbu.

Liberecký kraj vlastní cca 2 100 km silnic II. a III. třídy, z toho 17% silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní a 26% úseků silnic II. a III. třídy je hodnoceno jako nevyhovující. Z vývoje průměrného hodnocení povrchů vozovek jednoznačně vyplývá, že vlivem finančních prostředků na opravy silnic z úvěru ve výši 750 mil. Kč a díky využívání finančních prostředků z fondů EU dochází k výraznému zlepšení stavu povrchů vozovek a k zachycení trendu jeho zhoršování.

Vzhledem k tomu, že úvěr ve výši 750 mil. Kč, který si Liberecký kraj vzal na revitalizace povrchů silnic, je v současné době vyčerpán a prostředky z Regionálního operačního programu jsou jednak alokovány na stavby většího rozsahu např. okružních křižovatek, přeložek krajkách silnic, humanizací průjezdních úseků apod., a dále v současnosti není zůstatek finančních zdrojů v takové výši, která by stačila zajistit provedení skokového zlepšení mostů na silnicích Libereckého kraje. je nezbytné hledat finanční prostředky z jiných zdrojů. Pro zajištění rekonstrukcí výše vedených mostů bude kraj potřebovat v následujících 5 letech 100 mil Kč/ročně.

Resort dopravy prověřil několik dalších možností financování oprav mostů.

V úvahu přichází financování pomocí tak zvaných PPP projektů. To je systém financování za pomoci soukromého kapitálu stavebních firem. Tato cesta je možná, ale velice nákladná. Současně by bylo nezbytné zajistit změnu legislativy ČR.

Přímé financování prostřednictvím rozpočtu kraje v současné situaci, kdy se zvyšuje daňový propad, není reálné. Rozpočet kraje umí zajistit pravidelné zdroje na údržbu mostních konstrukcí tak, aby se nezvyšovala zanedbanost.

Nejlepším řešením je pro Liberecký kraj přijetí úvěru ve výši 500 mil Kč na rekonstrukce mostních objektů, které jsou v současnosti v stavebních stupních V. – VII.

Tuto variantu odsouhlasila Rada Libereckého kraje dne 5.5.2009 a dne 26.5.2009 bude předložena Zastupitelstvu LK ke schválení.

 

 

 

 

 

Nařízení LK 1/09   stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK

(náměstek hejtmana Martin Sepp)

 

Rada Libereckého kraje na svém 9. zasedání dne 5. května 2009 schválila „Nařízení Libereckého kraje 1/2009, kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK“.

Toto nařízení nabývá účinnosti od 1. července 2009 na dobu neurčitou, s výjimkou území vymezeného Přílohou 3, ve kterém nabývá účinnost tohoto nařízení od 18. května 2009. Příloha 3 definuje oblast „Českodubska“, kde bude dne 18. května 2009 odstartován „Pilotní projekt Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje - IDOL“.

Forma Integrovaného tarifu veřejné dopravy LK je zónově relační, Liberecký kraj rozděluje do 281 tarifních zón. Při tvorbě tarifních zón se vycházelo z principu, že jedna obec = minimálně jedna tarifní zóna, územně rozsáhlejší obce jsou rozděleny na více tarifních zón.

Tarify v zónách s MHD (městská hromadná doprava) tj. Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Turnov jsou stanoveny samostatnými nařízeními těchto měst vydanými v přenesené působnosti a Integrovaný tarif je přijímá.

Integrovaný tarif je jedním ze základních pilířů integrovaných dopravních systémů.

Vyhlášením „Nařízení Libereckého kraje 1/2009„ bude možné v  IDOL cestovat všemi tramvajovými a autobusovými linkami zahrnutými do IDOL a všemi osobními vlaky, spěšnými vlaky a rychlíky v tarifně zaintegrovaných úsecích železničních tratí.

 

 

 

 

 

 

 

Zřízení pracovního místa  koordinátor cyklodopravy

(náměstek hejtmana Martin Sepp)

 

Na základě požadavku  Martina Seppa, náměstka hejtmana Libereckého kraje, pověřeného vedením resortu dopravy rada LK schválila  návrh zřízení jednoho pracovního místa na odboru dopravy – koordinátor cyklodopravy. 

V roce 2007 byl dopracován dokument „Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji - Technické a ekonomické zhodnocení problémů a záměrů rozvoje cyklistické dopravy včetně stanovení priorit etapizace řešení“. Cílem koncepce bylo stanovit priority etapizace řešení problémů a záměrů rozvoje cyklistické sítě i s ohledem na bezpečnost vedení tras a plnění dopravní funkce cyklotras a také aktualizace a stabilizace kategorizace cyklotras v Libereckém kraji (dále jen „LK“).  Koncem roku 2007 byla oficiálně vytvořena Pracovní skupina pro podporu cyklistiky v LK - pro přípravu a realizaci rozvoje cyklodopravy na území LK a to za účasti odborů  kultury, památkové péče a cestovního ruchu,  zemědělství a životního prostředí, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a dopravy.
Ta mimo jiné konstatovala nutnost zpracování koncepčního materiálu rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji „Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji“.

Pro implementaci daného koncepčního dokumentu je jedním ze tří klíčových pilířů zřízení pracovního místa koordinátora cyklodopravy v LK, který bude zajišťovat metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oboru samosprávy cykloproblematika Libereckého kraje, dílčí práce při zajišťování koncepčních a rozvojových dokumentů na úseku silničního hospodářství a silniční dopravy, zejména cyklodopravy a vedení cyklostezek a cyklotras v Libereckém kraji. Dále bude tento zaměstnanec organizovat a zajišťovat administraci pracovní skupiny pro rozvoj cykloturistiky v Libereckém kraji.

Pracovní místo koordinátor cyklodopravy na oddělení pozemních komunikací na odboru dopravy se zřizuje od 1. 6. 2009.

 

 

Kraj ze svého rozpočtu uvolnil na sociální služby 41 miliónů Kč

(radní Pavel Petráček)

Příspěvkové organizace resortu sociálních věcí a menšin nemají dosud schválené rozpočty pro rok 2009, a proto se jejich finanční hospodaření řídí podmínkami rozpočtového provizoria, resp. schváleným rozpočtem organizace z předchozího rozpočtového období.

Hospodaření organizací se řídí jejich schváleným rozpočtem pro příslušný rok, který po zahrnutí poskytovaných neinvestičních příspěvků z  rozpočtu kraje nebo stanovení odvodu do rozpočtu kraje se sestavuje jako vyrovnaný. Rozpočet může zahrnovat pouze náklady a výnosy související jen s jimi poskytovanými službami, které jsou předmětem jejich hlavních činností. Výnosy příspěvkových organizací jsou tvořeny mimo jiné i dotací MPSV, která byla oproti roku 2008 pro letošní rok výrazně pokrácena, tj. o 120 mil.Kč.

   

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V LETECH 2007 - 2009

Příspěvkové organizace resortu sociálních věcí a menšin

 Rok

2007

2008

2009

ROZPOČET PŘÍSP. ORGANIZACÍ

421 597,000

421 760,000

454 528,828

 

 

 

 

PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK CELKEM

44 702,000

41 665,624

42 916,000

z toho a)  na odpisy

14 375,360

14 450,000

16 064,542

          b)  na provoz

30 326,640

27 215,624

26 851,458

 

 

 

 

DOTACE MPSV CELKEM

237 552,000

200 995,000

107 827,000

Schválená dotace

237 552,000

200 995,000

80 898,000

Návrh na navýšení

 

 

26 929,000

 

 

 

 

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY

133 445,000

177 628,000

202 344,000

Ostatní výnosy

5 898,00

1 471,38

4 145,000

 

 

 

 

Na krytí nákladů PO chybí

 

 

97 296,828

 

 

Rada LK schválila rozpočtové opatření, kterým se převádějí finanční prostředky ve výši 41.000.000,00 Kč za účelem poskytnutí bezúročné půjčky příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí a menšin na částečné překlenutí časového nesouladu nákladů a výnosů, do výše dle níže uvedeného rozpisu.

 

Tabulka - Návrh výše poskytnuté půjčky příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí a menšin:

 

x

x

x

příspěvkové organizace resortu soc.věcí a menšin

x

x

x

Půjčka na provoz příspěvkovým organizacím LK

0,00

41 000,00

1501

4357

5331

Jedličkův ústav

0,00

4 500,00

1502

4311

5331

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK

0,00

1 000,00

1504

4357

5331

Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice

0,00

2 500,00

1505

4357

5331

Domov Sluneční dvůr Jestřebí

0,00

3 600,00

1507

4356

5331

Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa

0,00

300,00

1508

4357

5331

Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil

0,00

2 500,00

1509

4357

5331

Domov důchodců Sloup v Čechách

0,00

1 800,00

1510

4357

5331

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

0,00

1 600,00

1512

4357

5331

Domov důchodců Jablonecké Paseky

0,00

2 500,00

1513

4357

5331

Domov důchodců Velké Hamry

0,00

1 800,00

1514

4357

5331

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

0,00

2 800,00

1515

4357

5331

Domov důchodců Český Dub

0,00

2 200,00

1516

4357

5331

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

0,00

3 500,00

1517

4357

5331

Dům seniorů Liberec - Františkov

0,00

4 500,00

1519

4357

5331

DOMOV Raspenava

0,00

2 700,00

1520

4356

5331

APOSS Liberec

0,00

1 300,00

1521

4357

5331

Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou

0,00

950,00

1522

4357

5331

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou

0,00

950,00

Součástí předkládaného materiálu je návrh smlouvy o  poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu LK.

Neziskové organizace dostanou od kraje dotace na protidrogovou politiku kraje

(radní Pavel Petráček)

Na základě rozpočtového opatření – alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období v rozpočtu kraje 2009 byla na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28. 4. 2009 schválena dotace z rozpočtu kraje pro neziskové organizace, které na území kraje poskytují sociální služby zaměřené na protidrogovou problematiku. Dotace byla schválena pro následující subjekty:

a)    Občanské sdružení Pasant                   ve výši 424 tis. Kč,

b)    Most k naději, občanské sdružení,                     843 tis. Kč,

c)    Advaita, občanské sdružení                           1.733 tis. Kč.

ad a) Občanské sdružení Pasant poskytuje služby sociální prevence pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách na území Českolipska. Kromě kontaktní terapeutické práce s klientem zařízení zajišťuje výměnný program injekčního materiálu, distribuci zdravotnického a osvětového materiálu, zprostředkování léčby a mapování drogové scény v regionu.

ad b) Most k naději, o.s. realizuje v Libereckém kraji dvě služby sociální prevence pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách:

  • Terénní programy pro lidi ohrožené drogou – výměna injekčního materiálu, distribuce zdravotnického materiálu, zprostředkování léčby, poradenství o infekčních a pohlavně přenosných chorobách, šíření preventivních materiálů apod. v Liberci, Jablonci nad Nisou, Turnově, na Frýdlantsku.
  • Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou – kontaktní  terapeutická práce s osobami závislými na návykových látkách zaměřená na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik.
  • ad c) Advaita, o.s. zajišťuje tři sociální služby prevence a poradenství pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách na území Libereckého kraje:

·        Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi – pobytové služby s léčebným režimem pro osoby závislé na psychoaktivních látkách,

  • Doléčovací program Centra ambulantních služeb v Liberci – podpora lidí, kteří prošli léčbou závislosti a jsou rozhodnuti abstinovat od návykových látek či hazardního hraní,
  • Program ambulantního poradenství Centra ambulantních služeb v Liberci – podpora lidí, kteří jsou motivováni ke změně svých návyků, ačkoli nejsou schopni úplné abstinence od návykové látky.

 

Rada kraje schválila smlouvu o příspěvku na Global Game

(náměstek hejtmana Radek Cikl)

Rada kraje schválila smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje  ve výši 2.170.000,-- Kč Českému svazu mentálně postižených sportovců, o.s. , kterou již schválilo Zastupitelstvo LK.

Peníze budou použity na GLOBAL GAMES 2009 - hry mentálně postižených sportovců. Ve dnech 5. – 14. července 2009 se Liberecký kraj stane hostitelem této  významné sportovní událostí. Hry se konají historicky podruhé, přičemž první ročník her se uskutečnil v roce 2004 ve švédském Bollnas. Jsou paralelou paralympijských her, kterých se ale sportovci s mentálním postižením nemohou účastnit.

 

 

                                                                                                               Mgr. Jiří Langer

                                                                                                                  tiskový mluvčí

                                                                                                               Libereckého kraje

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302