Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Tisková zpráva po zasedání Rady LK 8. 9. 2009

09. 09. 2009
[id:8696|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Rada navrhla čtvrtmiliónovou dotaci pro Nový Oldřichov

Rada LK schválila znění smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace obci Nový Oldřichov

Ve výši 250 000 Kč z krizového fondu Libereckého kraje. Dotace je určena na obnovu nebo opravu majetku obce poškozeného přívalovými dešti v červenci 2009.

„Starostka obce Nový Oldřichov požádala Liberecký kraj o poskytnutí finanční dotace

z Krizového fondu Libereckého kraje. Peníze půjdou například na opravu místních komunikací v majetku obce, poškozených mostů, propustí v majetku obce a podobně,“ řekl hejtman s tím, že návrh bude předložen nejbližšímu zasedání Zastupitelstva LK 29. 9.

 

 

Kraj přidělil na služby sociální prevence peníze z evropského fondu

Na základě postupu prací při realizaci projektu Evropského sociálního fondu: IP1 - Služby sociální prevence schválila Rada kraje výsledky výběrových řízení na sociální služby v Libereckém kraji. Zahájení plnění služeb je plánováno, po podepsání smluv s poskytovateli, na 1. 10. 2009.  Celkem bylo rozděleno dalších cca 80 miliónů korun.

 

Rada kraje po projednání rozhodla

a)

o výběru nejvhodnější nabídky pro část A veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji", uchazeče Občanské sdružení D.R.A.K.,  se sídlem Oblačná 450, Liberec 1, za nabídkovou cenu 1.748.687,- Kč včetně DPH,

b)

o výběru nejvhodnější nabídky pro část B veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji", uchazeče Občanské sdružení D.R.A.K.,  se sídlem Liberec 1, za nabídkovou cenu 1.304.557,- Kč včetně DPH,

c)

o výběru nejvhodnější nabídky pro část C veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji", uchazeče Občanské sdružení D.R.A.K, se sídlem Liberec 1, za nabídkovou cenu 1.024.459,- Kč včetně DPH,

d)

o výběru nejvhodnější nabídky pro část D veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji", uchazeče Občanské sdružení D.R.A.K, se sídlem Liberec 1, za nabídkovou cenu 1.024.459,- Kč včetně DPH.

 

Dále rozhodla: ¨

- o výběru nejvhodnější nabídky pro část B veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Nízkoprahová denní centra v Libereckém kraji", uchazeče NADĚJE o.s.,  se sídlem Praha 5, za nabídkovou cenu 4.532.500,- Kč včetně DPH

 

- o výběru nejvhodnější nabídky pro část B veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Libereckém kraji", uchazeče Diakonie ČCE, středisko v Jablonci nad Nisou, se sídlem Jablonec nad Nisou, za nabídkovou cenu 2.732.035,- Kč včetně DPH

 

- o výběru nejvhodnější nabídky pro část A veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji", uchazeče POCHODEŇ občanské sdružení pro pomoc zdravotně postiženým,  se sídlem Liberec 25, za nabídkovou cenu 3.870.300,- Kč včetně DPH,

- o výběru nejvhodnější nabídky pro část B veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji", uchazeče FOKUS Liberec občanské sdružení, IČ 46749411, se sídlem Liberec 15, za nabídkovou cenu 3.335.610,- Kč včetně DPH

- o výběru nejvhodnější nabídky pro část A veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Terenní programy v Libereckém kraji", uchazeče Liberecké romské sdružení, o.s., se sídlem Liberec 3, za nabídkovou cenu 11.999.850,- Kč včetně DPH,

- o výběru nejvhodnější nabídky pro část B veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Terenní programy v Libereckém kraji", uchazeče NADĚJE o.s., se sídlem Praha 5, za nabídkovou cenu 5.810.200,- Kč včetně DPH,

- o výběru nejvhodnější nabídky pro část C veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Terenní programy v Libereckém kraji", uchazeče Liberecké romské sdružení, o.s., se sídlem Liberec 3, za nabídkovou cenu 10.990.809,- Kč včetně DPH,

- o výběru nejvhodnější nabídky pro část D veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Terenní programy v Libereckém kraji", uchazeče Most k naději, o.s.,  se sídlem Most, za nabídkovou cenu 1.746.744,17 Kč včetně DPH.

- o výběru nejvhodnější nabídky pro část A veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Sociální rehabilitace v Libereckém kraji", uchazeče Tyfloservis, o.p.s., se sídlem Praha 1, za nabídkovou cenu 2.878.000,- Kč včetně DPH,

- o výběru nejvhodnější nabídky pro část B veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Sociální rehabilitace v Libereckém kraji", uchazeče Rytmus Liberec o.p.s., se sídlem Liberec 1, za nabídkovou cenu 1.661.300,- Kč včetně DPH

- o výběru nejvhodnější nabídky pro část A veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji", uchazeče FOKUS Liberec občanské sdružení, se sídlem Liberec 15, za nabídkovou cenu 4.284.985,- Kč včetně DPH,

- o výběru nejvhodnější nabídky pro část C veřejné zakázky "Zajištění služby sociální prevence Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji", uchazeče FOKUS Liberec o.s., se sídlem Liberec 15, za nabídkovou cenu 3.723.610,- Kč včetně DPH,

Projekt „Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v ERN"

Rada kraje souhlasila s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v maximální výši 856 416,00 Kč Zdravotnické záchranné službě LK, p.o., se sídlem Husova Liberec.

Peníze jsou určeny na projektový záměr Zdravotnické záchranné služby LK, p.o. Vedoucím partnerem celého projektu je Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p. o.

Celkové náklady akce pro ZZS LK, p.o. jsou stanoveny na 8 564 158,-Kč (334.929,92 EUR), kdy je nutné předfinancování ve výši 90%. Toto procento představuje dotaci z ERDF ve výši 85% a státního rozpočtu ve výši 5%. Dále 10 % celkových způsobilých výdajů je výše spolufinancování žadatele a jednotlivých českých partnerů. Jelikož tento operační program neumožňuje poskytování zálohových plateb, je nutné zajistit alokaci finančních zdrojů ve výši 7 707 742 Kč (301.436,92 EUR),

Spolufinancování podílu žadatele LK a předfinancování LK

Počet let          Výše spolufinancování v Kč     Výše předfinancování v Kč

2009                                           400 000       3 600 000

2010                                           400 000       3 600 000(zajistí ZZS LK z příspěvku na provoz)

2011                                           56 416         507 742(zajistí ZZS LK z příspěvku na provoz)

Celkem                                       856 416       7 707 742

 

Organizaci bude proto v roce 2009 poskytnuta z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 92309 účelová dotace ve výši max. 400 000,-Kč (15. 643,33 EUR) na úhradu 10% vlastního podílu v projektu a návratná bezúročná půjčka ve výši max. 3 600 000,-Kč (140. 789,99 EUR) na předfinancování projektu. Spolufinancování v roce 2010 a 2011 bude řešeno v rámci návrhů rozpočtu odboru zdravotnictví v dalších letech a předfinancování projektu bude řešeno z provozního příspěvku ZZS LK, p.o v jednotlivých letech.

Doba trvání projektu je dva roky, zahájení projektu se předpokládá na měsíc červenec 2009 a dokončení projektu v červnu 2011.

 

Popis projektu

Zdravotnická záchranná služba LK, p.o.  předložila ke schválení radě kraje a zastupitelstvu svůj projektový záměr „Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa“, na kterém se podílí v roli vedoucího partnera v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-Polsko.

Předkladatelem projektu je Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p. o., která je tzv. vedoucí partner projektu a její úlohou je zejména koordinace tohoto projektu a technická asistence. Jejím partnerem na polské straně je Specializovaná nemocnice - Samostatné veřejné středisko zdravotní péče ve Zhořelci a ZZS v Jelení Hoře - Samostatné veřejné zařízení zdravotní péče. Polská strana bude zrcadlově žádat a čerpat v rámci projektu dotaci na stejný předmět jako ZZS LK, p.o., zejména na pořízení sanitních vozů a jazykové kurzy pro záchranáře a lékaře.

Cílem projektu je v příhraniční oblasti působnosti ZS vytvořit na základě evropských direktiv prostor pro jednotný přeshraniční systém ZZS a zároveň technicky dovybavit ZZS jednotlivými vozy.

Předpokládaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem je:

            nákup technického vybavení- 2 sanitní vozy

            v rámci koordinačního centra (tím je dispečink ZZS LK, p.o.) z důvodu urychlení pomoci vymezit pojmy (strana žádající o pomoc, pomoc poskytující, mimořádná událost atd.) a druhy poskytované pomoci

            vytvoření dokumentace - identifikační průkazy, formuláře, identifikace vozů

            jazykové kurzy pro lékaře a zdravotnický personál ZZS LK, p.o.

 

 

  Program rozvoje cyklistické dopravy v LK do roku  2011

Rada kraje souhlasila s dokumentem Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji pro období 2008 – 2013 s předloží jej Zastupitelstvu LK.

 

K jeho zpracování vedly tyto hlavní důvody:

1)         Kraj nemá souhrnný materiál, který by řešil jak cyklistickou dopravu, tak cykloturistiku, který by stanovil kompetence jednotlivých odborů a finanční zázemí pro realizaci jednotlivých opatření;

2)         existence oficiálních schválených krajských dokumentů, ve kterých je potřeba podpory cyklo také řešena - Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013, opatření A.6 (Rozvoj cestovního ruchu) a Program rozvoje cestovního ruchu LK 2007 - 2013; „Koncepce BESIP v Libereckém kraji“- cíl 4.4 Specifické cíle - oblast pozemních komunikací - 4.4.9.Podpora cyklodopravy, zejména ve městech;

3)         dle dotazníku odboru dopravy je zájem ze strany obcí o budování cyklistických stezek. Z 58 odevzdaných dotazníků, celkem 44 obcí má zájem čerpat finanční příspěvek na přípravu či realizaci úprav pro cyklisty. Obce mají připraveny projekty k realizaci v roce 2009 v minimální hodnotě cca 63 mil. Kč, nutno konstatovat, že počty i sumy se ještě navýší, jelikož dotazníky se vrací ještě po termínu;

4)         zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích;

5)         zvýšení atraktivnosti turistických cílů v LK.

 

Cílem materiálu je definování toho, co je na území Libereckého kraje realizováno a co je potřeba v oblasti rozvoje cyklistiky ještě udělat. Definuje systém přípravy realizačních projektů z fondů EU, jejich financování, budování a následnou správu.

 

Pro implementaci daného koncepčního dokumentu jsou pak klíčové tyto tři pilíře:

1)         Ustanovení koordinátora na plný úvazek k 1.7.2009 ;

2)         aktivní činnost pracovní skupiny pro rozvoj cyklistiky v LK z hlediska kompetencí a funkce pracovního poradního orgánu pro koordinátora;

3)         vytvoření finančního nástroje na úrovni kraje pro rozvoj cyklistiky v LK.

Očekávané pozitivní dopady dokumentu 

1)         Dokument zajistí vyšší efektivnost koordinačních aktivit Libereckého kraje v rámci této dynamicky se rozvíjející oblasti cestovního ruchu.

2)         Systém, který bude zaveden realizací této koncepce, přispěje ke zvýšení efektivnosti vynakládání finančních prostředků na budování cyklotras

3)         Zpracovaný dokument bude též metodickým pomocníkem zřizovatelům a správcům cyklotras.

4)         Aktualizace kategorizace sítě cyklotras definovala vybranou síť pozemních komunikací krajského významu, vhodných pro pravidelné užívání bezmotorovou dopravou.

5)         Pro čerpání finančních prostředků z EU se stává tento dokument hlavním pilířem pro tok financí do bezmotorové dopravy.

             

 

Návrh nového programu Grantového fondu Liberecké kraje Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji pro období 2007 - 2013

Cyklistika, a nejvíce cykloturistika, zaznamenává v posledním období bouřlivý rozvoj. Pokud chceme být krajem perspektivním, neměli bychom přemýšlet pouze a jen o pohodlném značení cyklotras a o cykloturistice, ale měli bychom začít hovořit i o budování nových cyklostezek. Neméně významným úkolem je také zlepšení kvality tras v nevyhovujících úsecích a především zvýšení bezpečnosti na stávajících problémových místech.

Program bez vytvoření a naplnění finančního nástroje na úrovni kraje zůstane bez reálných výstupů a dopadů do rozvoje cyklodopravy v LK. Finanční nástroj musí být motivační směrem k obcím.

Nový grantový program si klade za cíl vytvoření finančního nástroje na úrovni kraje pro rozvoj cyklistiky v LK :

1.         Rozvoj cyklistické dopravy - (podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek, podpora výstavby a údržby cyklistických stezek a staveb);

2.         Rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky v kraji - (podpora projektové přípravy významných projektů kraje, podpora výstavby a údržby cykloturistických tras a staveb)

3.         Koordinace partnerství v oblasti cyklodopravy - (konference, semináře a školení v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky)

 

V následujícím období předpokládá odbor dopravy další přípravu pilotního programu „Program výstavby a úprav cyklostezek na území Libereckého kraje“ve spolupráci se SFDI.

Pilotním projektem Libereckého kraje v budování páteřní sítě cyklotras je mezinárodní koridor Odra-Nisa. Odbor dopravy připraví zadání zpracování dokumentace celé trasy pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje.

 

Dotace pro dopravní hřiště

Rada kraje souhlasila s poskytnutím dotace v letech 2009 až 2011 příjemcům uvedeným v tabulce v  uvedené maximální výši na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji.

 

Město, obec

Max. výše dotace v období 2009 - 2011 v Kč

Česká Lípa

002 60 428

160 000

Český Dub

002 62 722

15 000

Frýdlant

002 62 781

50 000

Hrádek nad Nisou

002 62 854

15 000

Chrastava

002 62 871

15 000

Jablonec nad Nisou

002 62 340

110 000

Košťálov

002 75 841

75 000

Osečná

002 63 061

15 000

Turnov

002 76 227

45 000

 

 

tisková informace

ve věci finančních prostředků na údržbu a opravy silnic ve vlastnictví Libereckého kraje

 

Liberecký kraj v letošním roce investuje do výstavby, údržby či oprav silnic II. a III. třídy, které jsou v jeho vlastnictví celkem 977 336 956 Kč. Jedná se celkem o 2 100 km silnic. K 7.září letošního roku již bylo proinvestováno 685 689 701 Kč. V následující tabulce jsou uvedeny investice do silnic v letošním roce dle jednotlivých okresů a dle formy dotace.

 

Tabulka: Přehled čerpání financí v roce 2009

 

okres

 

Úvěr

Škody po zimě

Investiční akce KSSLK

Opravy provoz KSSLK

Drobné opravy dodavatelsky

Celkem

ČL

plán

170 668 914

4 315 086

15 545 125

6 404 339

74 100 000

4 423 484

275 456 948

plnění

117 130 343

3 587 726

11 212 944

0

74 100 000

2 872 231

208 903 244

JN

plán

0

0

12 770 143

0

56 309 000

2 556 133

71 635 276

plnění

0

0

8 604 244

0

56 309 000

1 823 856

66 737 100

LB

plán

177 314 053

1 411 000

14 897 324

17 888 080

74 100 000

562 702

286 173 159

plnění

106 527 393

0

996 899

7 718 886

74 100 000

71 400

189 414 578

SM

plán

207 124 807

19 472 881

34 985 788

0

74 100 000

8 388 097

344 071 573

plnění

121 448 443

4 966 259

17 412 097

0

74 100 000

2 707 980

220 634 779

Celkem

555 107 774

 

25 198 967

 

 

78 198 380

 

 

24 292 419

 

 

278 609 000

 

 

15 930 416

 

 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v letošním roce bude investováno nejvíce na silniční síti v okrese Semily, celkem 35 % z celkového objemu finančních prostředků a nejméně v okrese Jablonec nad Nisou – 7 %. Toto je způsobeno stavem silniční sítě a zejména hustotou a délkou silniční sítě, kde v okrese Semily je jedna z nejhustších silničních sítí v České republice. Největší podíl na dotacích do silniční sítě mají finanční prostředky z programů evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu a z programu Cíl 3. Celkem se jedná o cca 555 mil. Kč.

 

Graf: rozdělení financí na údržbu a opravu silnic ve vlastnictví LK na rok 2009 po okresech

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302