Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář hejtmana

Zahraniční pracovní cesty

Přehledy ZPC členů Rady a Zastupitelů LK jsou předkládány jako písemné informace v rámci programu do Zastupitelstva LK.

Přehledy ZPC zaměstnanců je možné získat na základě podané žádosti - 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím.