Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj a obce jednaly s Agenturou CzechInvest o možných investicích v regionu

14. 12. 2014

V sídle Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci se v minulém týdnu uskutečnila schůzka hejtmana Libereckého kraje Martina Půty s generálním ředitelem Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest Karlem Kučerou. Diskutovali o podpoře investic v Libereckém kraji.

Jednání se zúčastnili také starosta města Hrádku nad Nisou Josef Horinka, starosta města Frýdlant Dan Ramzer a za agenturu CzechInvest také ředitelka liberecké kanceláře Tereza Suchomelová a ředitelka Odboru regionálních kanceláří Šárka Špoutilová.

V úvodu hejtman nastínil současnou situaci, podmínky a investiční prostředí v kraji, zejména se zaměřením na rozvojové plochy, a načrtl možný vývoj a nabízející se řešení v budoucnosti například na Frýdlantsku nebo v Ralsku.

Účastníci se shodli, že situace na Frýdlantsku, které se mnoho let řadí mezi strukturálně postižené regiony, není příznivá. Potýká se s vysokou nezaměstnaností a poznamenal ho také odchod společnosti Knorr-Bremse z Hejnic do Liberce, ukončení činnosti společností Steinel v Raspenavě či Slezan ve Frýdlantu, stejně jako povodně v roce 2010 i 2013.

„Frýdlantsko ztratilo v minulosti v důsledku hospodářské recese a ničivých povodní vice jak 700 pracovních míst,“ zdůraznil frýdlantský starosta Dan Ramzer.

Nedostatek průmyslových ploch v kraji a vysokou nezaměstnanost na Frýdlantsku by mohl podle něho řešit vznik průmyslové zóny ve Frýdlantu.

„Jde o výhodnou tranzitní polohu a nabízí se tu možnost využít zhruba 35 ha rozvojové plochy k umístění investičních příležitostí ve formě průmyslových areálů a využití tzv. brownfields,“ argumentoval Ramzer.

„Společně, všemi dostupnými prostředky musíme přesvědčit zejména stát o nutnosti  financováni výstavby kapacitního, komunikačního napojeni silnicí I/13 na Liberec a na polské příhraničí. Pak bude možné hovořit o rychlejším rozvoji Frýdlantska a tvorbě podmínek pro nová pracovní místa,“ dodal.

Podle hejtmana je také velmi potřebné napojení Průmyslové zóny Liberec–Jih.

„Zóna se dlouhodobě potýká s nedokončenou infrastrukturou, neboť zde chybí městem Liberec slíbená druhá přípojná komunikace na rychlostní silnici R35,“ připomněl hejtman.

Podle starosty Hrádku nad Nisou Josefa Horinky je zdejší průmyslová zóna téměř zaplněna. „Důležité bylo dokončení obchvatu města a napojení silnice do Polska,“ podotkl hrádecký starosta.

Diskutovalo se také o možném využití bývalého vojenského prostoru v Ralsku. Starosta města Miroslav Králík připomíná, že k dispozici není jen chystaná průmyslová zóna, ale další prostory a objekty.

„Ty jsou mnohdy dobře zasíťované a mohly by po rekonstrukci brzy sloužit rozvoji oblasti a zvýšení zaměstnanosti,“ míní Miroslav Králík.

„Pro příliv investic do Libereckého kraje je klíčové zlepšení dopravní dostupnosti určitých části regionu,“ podotknul generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera.

„Snahu kraje i obcí o zpřístupnění jak Frýdlantska, tak průmyslové zóny Liberec-Jih budeme aktivně podporovat,“ dodal.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588