Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj prověří připravenost na změnu financování sociálních služeb

23. 12. 2014

Od roku 2015 bude Liberecký kraj přerozdělovat prostředky na sociální služby ze státního rozpočtu, které do roku 2014 rozdělovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

To se tak částečně sprostí výkonu správní činnosti spojené s dotačním řízením a zůstane mu koordinační funkce a metodická práce směrem ke krajům.

Podle radního Petra Tulpy se jedná se o významný zdroj financování pro poskytovatele sociálních služeb, který činí cca 30% z jejich celkových nákladů.

Liberecký kraj, odbor sociálních věcí, je zřizovatelem 18 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb.

Jak jsou obě strany připraveny na změnu financování, prověří hejtman LK Martin Půta, krajský radní pro sociální věci Petr Tulpa, vedoucí odboru soc. věci KÚ LK Jolana Šebková a další pracovníci odboru na výjezdním jednání v pondělí 29. prosince 1914.

V průběhu dopoledne od 8. 30 do 9. 30 hodin navštíví Domov a Centrum aktivity v Hodkovicích n. M., hlavní budovu v Liberecké ulici 451, a také vedle stojící právě dokončený nový domek pro dalších šest uživatelů Domova.

Od 10 hodin do 11 hodin se setkají krajští pracovníci se zaměstnanci i klienty Domova seniorů v Liberci na Františkově.

Liberecký kraj má osm zařízení pro seniory s celkovou kapacitou 884 lůžek (z toho 578 lůžek pro klasické seniory a 306 lůžek pro osoby vyžadující zvláštní režim). Dále devět zařízení pro osoby s různým typem a stupněm zdravotního postižení s celkovou kapacitou 256 lůžek, tři zařízení poskytují týdenní stacionář s kapacitou 65 lůžek a jedno Centrum intervenčních a psychosociálních služeb, což je pět poraden pro mezilidské vztahy včetně telefonické linky důvěry. 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588