Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj se dobře připravil na změny ve financování sociálních služeb

30. 12. 2014

Od roku 2015 bude Liberecký kraj přerozdělovat prostředky na sociální služby ze státního rozpočtu, které do roku 2014 rozdělovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

To se tak částečně sprostí výkonu správní činnosti spojené s dotačním řízením a zůstane mu koordinační funkce a metodická práce směrem ke krajům.

 

Kraj zvýší a zlepší kontrolní činnost

„Kraj naopak zlepší kontrolní činnost a také organizace žádající o finanční přispění musejí odpovědně a přesně prokázat splnění podmínek pro zařazení do systému sociálních služeb v kraji,“ řekl krajský radní pro sociální vědci Petr Tulpa, který spolu hejtmanem LK Martinem Půtou a vedoucí odboru sociálních věcí Jolanou Šebkovou přijeli prověřit připravenost příspěvkových organizací kraje  - Domov a Centrum aktivity v Hodkovicích n. M. a Dům pro seniory v Liberci- Františkově, na dopady změn na provoz těchto zařízení sociálních služeb. Zároveň poděkovali zaměstnancům za celoroční práci a popřáli jim i jejich klientům spokojený a úspěšný Nový rok 2015.

Hostem výjezdního jednání byla ředitelka Domu pomocy spolecznej „Jędrek“ (Ondřej) v obci Opolno Zdrój nedaleko Bogatynie Silwia  Půta-Świercz, manželka hejtmana, která vede v Polsku obdobný domov „dla osob niepelnosprawnych intelektualne“ jako funguje v Hodkovicích n. M.

 

Stát přispěje na sociální služby v regionu nejméně 325 milióny Kč

Podle radního Petra Tulpy  změny ve financování těchto služeb znamenají významný zdroj pro poskytovatele sociálních služeb, který činí cca 30% z jejich celkových nákladů.

Liberecký kraj, odbor sociálních věcí, je zřizovatelem 18 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb. Liberecký kraj má osm zařízení pro seniory s celkovou kapacitou 884 lůžek (z toho 578 lůžek pro klasické seniory a 306 lůžek pro osoby vyžadující zvláštní režim). Dále devět zařízení pro osoby s různým typem a stupněm zdravotního postižení s celkovou kapacitou 256 lůžek, tři zařízení poskytují týdenní stacionář s kapacitou 65 lůžek a jedno Centrum intervenčních a psychosociálních služeb, což je pět poraden pro mezilidské vztahy včetně telefonické linky důvěry.

„V Libereckém kraji máme zaregistrováno 113 poskytovatelů 225 služeb. Pro rok 2015 očekáváme dle směrného čísla pro kraje vyšší finanční podporu než v loňském roce. Očekávání souvisí s navýšením platových a mzdových poměrů sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří poskytují přímou péči o klienty. Pro nás by se tato částka měla pohybovat ve výši nejméně 325 miliónů korun,“ řekl radní.

„Provozní příspěvek kraje, resp. vyrovnávací platba pro uvedené PO, se pohybovala v letech 2011 – 2014 kolem 100 miliónů, letos to byla dokonce nejnižší částka za uvedené období a to 98.197.000. V příštím roce počítáme s 95 milióny korun, ovšem jsme připraveni případný výpadek státu zajistit,“ doplnil.

 

Peníze rozdělíme spravedlivě, říká radní Tulpa

Liberecký kraj bude podle něj podporovat služby, které jsou zařazeny do krajské základní sítě.

Tato síť je tvořena od úrovně obcí, kde je možné nejlépe a nejsnáze zjišťovat potřeby, které by mohly být prostřednictvím sociálních služeb uspokojeny.

Po kraji je nyní požadováno, aby plánoval sociální služby, aby vytvářel základní síť poskytovatelů sociálních služeb, aby financoval „svou“ síť, a aby vynaložené finanční prostředky kontroloval.

„Finanční prostředky mezi poskytovatele zařazené do krajské sítě sociálních služeb budou rozdělovány transparentním způsobem a se zachováním respektu Metodiky, kterou definovalo pro kraje Ministerstvo práce a sociálních věcí,“ zdůraznil Petr Tulpa.

Na kraje přejde veškerá správní agenda, která sebou ponese nárůst nároků na součinnost při plánování sociálních služeb na území kraje.

„Hlavním dopadem přechodu financování bude ve vyšší míře odpovědnost za realizaci dotačního řízení (včetně vyhlášení výzvy a hodnocení žádostí), provádění finančních kontrol, výplaty dotací, vedení agendy k jednotlivým službám a kontroly vykazování dat o poskytovaných sociálních službách,“ potvrdila vedoucí odboru sociálních věcí Jolana Šebková.

 

Spolupráce Hodkovic n. M. s polskou Opolno Zdrój

Ředitelka Domu pomocy spolecznej Silwia  Půta-Świercz  postřehla, že poskytované služby jsou obdobné jako u nich v Polsku, s určitou výjimkou – v jejich domovech platí velmi striktní a přísné zákony a předpisy.

Jsem příjemně překvapena, že úroveň poskytovaných služeb je velmi vysoká, i přesto, že u vás nejsou nutné podrobné předpisy, například kolik metrů je potřebných na jednoho klienta, stanovený přesný seznam oblečení pacientů a podobně,“ poznamenala ředitelka, která se se svým protějškem ředitelkou Janou  Lachmanovou dohodly na možné spolupráci. V Opolno Zdróji pečují o 75 zdravotně postižených osob.

.

Domov a Centrum aktivity v Hodkovicích n. M. 

Letošní rok byl pro Domov a Centrum aktivity v Hodkovicích n. M., který poskytuje službu pro osoby se zdravotním postižením, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního,

slovy ředitelky Jany Lachmanové velice náročný. Povedlo se ale zrealizovat tři naprosto zásadní věci.

„Vše začalo v lednu, kdy jsme obdrželi od Libereckého kraje čtyři byty v Liberci Na Rybníčku. Díky tomu jsme významně rozšířili službu chráněné bydlení z šesti na čtrnáct uživatelů.

Zároveň v lednu začala dlouho toužebně očekávaná rekonstrukce hlavní budovy v hodnotě téměř 7 miliónů Kč. Bylo třeba udělat novou střechu, zrekonstruovat a zateplit podkroví a hlavně přistavět výtah, který velice chyběl. Navíc – měli jsme i třílůžkové pokoje, dnes už klienti žijí jen v jedno-  nebo  dvoulůžkových. Velmi nám finančně přispělo Nakladatelství UMÚN s.r.o., sdružení malířů malujících ústy a nohama.

Třetí velkou akcí byla výstavba nového domu na "zelené louce". Dům je zcela bezbariérový pro dalších šest uživatelů služeb Domova a Centra aktivity,“ popsala letošní „šrumec“ ředitelka s tím, že předpokládaný rozpočet této stavby činí dalších 6.594.265 Kč a oficiální obydlení nového domku se předpokládá na jaře příštího roku.

 

Dům seniorů Liberec – Františkov

V druhé části výjezdního jednání navštívila delegace Libereckého kraje Dům seniorů Liberec – Františkov, který poskytuje dva druhy sociálních služeb – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.

Kapacita obou zařízení je 200 míst, z toho 82 klientů je umístěno jednolůžkových a 59 na dvojlůžkových pokojích. Ani tady podle slov ředitelky Ludmily Šlechtové nepředpokládají problémy se změnou financování sociálních služeb.

 „Fandím tomuto způsobu financování těchto potřebných služeb. Kdo jiný než kraje by měly vědět, co poskytovatelé a jejich klienti potřebují,“ řekla ředitelka.

Podle ní ale přichází doba, kdy bude nutné se zvyšujícím věkovým průměrem seniorů umístěných v domovech zvyšovat počet ošetřovatelů.

„Podařilo se nám vnitřními opatřeními snížit počet pracovníků na úklid všech tří našich domů a od ledna nastoupí tři nové zaměstnankyně, nikoli ale do kanceláří, ale přijdou tři ošetřovatelky, které opět zkvalitní naše služby,“ vysvětlila Ludmila Šlechtová s tím, že příští rok se Dům pro seniory pokusí získat certifikát České alzheimerovské společnosti. Ta vyvinula certifikační systém, který je určen pro služby pro lidi s demencí. ČALS zařízením, která poskytují své služby v souladu s Kritérii pro udělení certifikátu Vážka, uděluje certifikát Vážka® na dobu 18 měsíců.

 

Hejtman ocenil péči o seniory a handicapované

„Naše návštěva prokázala, že krajská zařízení sociálních služeb pracují na vysoké úrovni, že sociální pracovníci, zaměstnanci a ošetřovatelé v sociálních službách, kteří poskytují přímou péči o klienty, mají výborné vzdělání a že se umějí o naše starší a zdravotně handicapované spoluobčany postarat.

Lidé se určitě nemusejí obávat, že by změny ve financování sociálních služeb mohly přinést snížení jejich kvality. Je tomu spíše naopak,“ shrnul hejtman Martin Půta.

 

Nakladatelství UMÚN s.r.o. působí v České Republice od roku 1993, jako součást Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama. Hlavním posláním Nakladatelství je umožnit lidem s vážným tělesným postižením, aby se stali právoplatnými členy společnosti, aby mohli žít a pracovat dle svých možností jako ostatní. Sdružení vytvořilo obdobná nakladatelství ve více než 30 zemích světa.

Službu Domov pro osoby se zdravotním postižením (identifikátor služby 441 88 92) poskytujeme v Hodkovicích nad Mohelkou, Liberecká 451, 463 42 Službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního, případně v kombinaci se smyslovým nebo tělesným postižením, jejichž situace vyžaduje 24hodinovou, pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dolní věková hranice je 19 let, horní bez omezení.

Službu Chráněné bydlení (identifikátor služby 489 05 97) poskytujeme: ve třech bytech v  Hodkovicích nad Mohelkou, Mánesova 493 a 494 a ve čtyřech bytech v  Liberci, Na Rybníčku 876/ 5a, b osobám, které mají sníženou soběstačnost, z důvodu mentálního, případně v kombinaci se smyslovým nebo tělesným postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Dolní věková hranice je 19 let, horní bez omezení. Službu poskytujeme na území Libereckého kraje. Kapacita služby je 14 míst (7 míst v Hodkovicích nad Mohelkou a 7 míst v Liberci).

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588