Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Řídící výbor a Výkonná rada Paktu zaměstnanosti LK zhodnotily činnost v letošním roce

30. 12. 2014

Zhodnocení působení od vzniku v dubnu letošního roku a plán činnosti na příští rok byly tématem prosincového jednání Řídícího výboru a Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje. Setkání, které se uskutečnilo v sídle kraje, se zúčastnili také hejtman LK Martin Půta a členky rady kraje Alena Losová a Ivana Hujerová.

V úvodu byly prezentovány klíčové body Paktu zaměstnanosti LK od přípravy zakládacího dokumentu, slavnostního podpisu, zřízení odborných pracovních skupin až po přistoupení liberecké univerzity. Technická univerzita se v říjnu stala šestým subjektem, který se zapojil do této platformy spolupráce. Připojila se tak k Libereckému kraji, Úřadu práce ČR – krajské pobočce v Liberci, Krajské hospodářské komoře Libereckého kraje, Regionální radě odborových svazů ČMKOS a Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, kteří dohodu o vzniku tohoto partnerství podepsali na počátku dubna tohoto roku.

Dalším bodem programu byla možná spolupráce a výměna zkušeností s dalšími Pakty zaměstnanosti v ČR. „Podporujeme myšlenku vzniku zastřešujícího orgánu Paktu zaměstnanosti a zároveň máme zájem, aby některý ze zástupců signatářů Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje, byl v pracovní skupině celorepublikového Paktu,“ uvedla členka rady kraje Alena Losová s tím, že jednání na toto téma ohledně záměru založit Asociaci teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR již proběhlo.

Hlavním úkolem Paktu zaměstnanosti LK bude i v roce 2015 pomáhat zejména při koordinaci skupin a orgánů působících v oblasti zaměstnanosti v Libereckém kraji, monitoringu dotačních programů a výzev či hledání nových možností přípravy a realizace společných projektů.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624