Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Symbol povodní 2010 - zničený most ve Vísce, a okolní silnice jsou obnoveny

17. 12. 2014

V závěru roku 2014, v listopadu, byla dokončena obnova silnice III/0353 a III/0357 v úseku Víska – Poustka v osadách Víska, Minkovice a Poustka patřící pod obec Višňová na Frýdlantsku.

Jedná se po dokončení akce II/290 – Frýdlant I. etapa,  III/03513, III/03515 Dětřichov – Heřmanice a II/592 Chrastava – I. etapa, o zdárné dokončení již 4. liniové akce v rámci Obnovy škod po povodni 2010.

Slavnostní předání stavby se uskutečnilo za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, radního pro dopravu Vladimíra Mastníka, vedoucího investičního oddělení KSS LK Martina Čápa, vedoucího odboru dopravy KÚ LK Jana Čápa, starosty obce Višňová Tomáše Cýruse, bývalé starostky Vladimíry Erbanové, starosty Kunratic Milana Götze, ředitele zhotovitelské firmy Eurovia CS a.s. Pavla Jirouška, obchodně - technického ředitele firmy Integra stavby a.s. Ondřeje Huška a dalších hostí.

Stavbu na základě výběrového řízení realizovalo sdružení firem „Eurovia – Integra.

  

„V průběhu této akce došlo k obnově silnic v délce 5,1 kilometru, které byly z velké části poničeny bleskovou povodní. Na zmíněném úseku bylo kromě povrchu vodou poškozeno především 4 mosty a několik propustků. Most ve Vísce, který se stal vedle obce Heřmanice symbolem obrovských povodňových škod v roce 2010, byl poničen natolik, že musel být ihned po povodni nahrazen mostním provizoriem. Provoz na mostě v Minkovicích byl po povodni omezen pouze pro pěší, jelikož vysoká voda strhla polovinu mostu. Shrnuto - tři ze čtyř mostů v této lokalitě byly poničeny tak, že muselo dojít k jejich celkové obnově včetně založení mostů a musely být nahrazeny novými konstrukcemi, zároveň musel být z důvodu budoucí povodňové ochrany přestavěn jeden propust na most nový“ popsal rozsáhlou stavební činnost krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

 

Zároveň byly podle něj po dokončení prací opraveny objízdné trasy v obci Kunratice, které byly po celou dobu využívány k příjezdu na tuto stavbu.

Jsem rád, stejně jako zhotovitelé, a zejména občané dotčených osad obce Višňové, že se tuto rozsáhlou a složitou stavbu podařilo dokončit ještě v letošním roce i přes to, že v průběhu rekonstrukce postihly tuto oblast další čtyři povodně a bylo třeba práce pokaždé na určitý čas přerušit,“ připomněl radní.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma VPÚ DECO PRAHA a.s., která při zpracování realizační dokumentace stavby musela dbát také na nelehkou  koordinaci  své stavby s další velkou investiční akcí, jejímž investorem bylo Povodí Labe, a.s. To zde totiž stavěla protipovodňové hrázky pro zadržení dvacetileté vody pro obce Víska a Minkovice.  

 

Stavební náklady dle kontrolního rozpočtu projektanta činily 181 700 000 Kč vč. DPH. Na základě výběrového řízení se podařilo cenu snížit na necelých 150 000 000 Kč vč. DPH, která byla při realizaci díla dodržena, dokonce i ponížena.  

„Na akci získal Liberecký kraj dotaci ve výši 50 % z dotačního programu na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou z Ministerstva pro místní rozvoj,“ poznamenal radní  a doplnil, že  z druhých etap byly v letošním roce zahájeny liniové akce: na silnicích  II/592 – Chrastava – Nová Ves – II. Etapa, II/290 – Frýdlant – Bílý Potok – etapa II/A, II/290 – Frýdlant – Bílý Potok – etapa II/C a III/27251 Vítkov

 

 

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588