Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Tanvald má definitivně zrekonstruované ulice Nemocniční a Pod Špičákem

22. 12. 2014

Úplného zprovoznění zrekonstruované komunikace v části ulic Nemocniční a Pod Špičákem se počátkem prosince dočkali obyvatelé a návštěvníci Tanvaldu. Za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, náměstka hejtmana Marka Pietera, krajského radního pro dopravu Vladimíra Mastníka, místostarosty Tanvaldu Antonína Bělonožníka, zástupců Krajské správy silnic LK a zástupců zhotovitelské firmy Eurovia CS a.s., závod Liberec došlo závěrem minulého týdne ke slavnostnímu otevření.

Rozsáhlou rekonstrukcí prošel 1,25 km dlouhý úsek stávajících ulic Nemocniční a Pod Špičákem,
a to od křižovatky s ulicí Českou pod viaduktem až po křižovatku s ulicí Radniční u tenisových kurtů.

„Stavba probíhala za částečného provozu. Kvůli zajištění přístupu do nemocnice musela být rozdělena na dva pracovní úseky. V ulici Nemocniční byl zachován plný provoz upravený světelnou signalizací. V ulici Pod Špičákem došlo k uzavírce a objízdné trasy byly vedeny přes sídliště Výšina,“ připomněl radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Součástí stavebních prací bylo vybudování nových chodníků a bezpečných přechodů pro chodce. Projekt zároveň zahrnoval úpravu zastávek autobusů, rekonstrukci stávajícího parkoviště a stavbu nového parkoviště pro nemocnici. Provedly se také přeložky veškerých inženýrských sítí.

Investorem stavby byl Liberecký kraj zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje, spoluinvestorem části některých stavebních objektů Město Tanvald a Severočeská vodárenská společnost a zhotovitelem celé stavby firma Eurovia CS, závod Liberec.

„Staveniště bylo zhotoviteli předáno vloni na podzim, kdy bylo nutné využít vegetační období pro prořez a pokácení některých kolizních dřevin. Zároveň se vytýčily inženýrské sítě a prováděly se ostatní přípravné práce. Po dobu zimy byla stavba z klimatických důvodů přerušena. Toto období zhotovitel využil na projekční práce k realizaci stavby. Hned, jak to klimatické podmínky jarních měsíců dovolily, naplno započal čilý stavební ruch,“ popsal průběh radní.

„Projekt „Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem - Tanvald“ byl financovaný z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severovýchod v oblasti podpory „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“, kde 92,5 % uznatelných nákladů je hrazeno z prostředků EU.

„Zbývajících 7,5 % nákladů je kryto z rozpočtu Libereckého kraje,“ doplnil náměstek hejtmana Marek Pieter s tím, že celkové náklady této stavby, na kterých se zároveň jako investoři spolupodílely Město Tanvald a Severočeská vodárenská společnost, činily téměř 24 mil. Kč bez DPH.

Dokončením stavby v Tanvaldu bylo stavebně uzavřeno 3. kolo ROP v rámci Libereckého kraje.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588