Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada schválila Koncepci zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje

17. 08. 2016

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 16. srpna schválila Koncepci zdravotních služeb v lůžkových zdravotnických zařízeních Libereckého kraje. Důvodem zpracování koncepce řízení lůžkové péče v LK byla snaha vytvořit lepší podmínky pro fungování systému zdravotních služeb a čelit tak událostem v oblasti nemocniční péče, jež vedou ke změnám v rozložení některých oborů lůžkové péče v Libereckém kraji. Schválit ji nyní musí krajští zastupitelé

„Z obecného pohledu je koncepce vytvořena s cílem naplňovat opatření Programu rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 v oblasti zdravotních služeb, kde hlavním účelem je zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociálních služeb, podpora zdravého životního stylu. Koncepce také navazuje na již schválené Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2015-2020. Tato nová koncepce však hlouběji analyzuje potřeby kraje v oblasti lůžkové péče a definuje postupy a cíle z pohledu dlouhodobého rozvoje,“ vysvětluje Petr Tulpa, radní pověřený řízením resortu zdravotnictví. 

Na základě hlavních problémů v oblasti lůžkové péče, přednemocniční neodkladné péče a jejich vzájemných vztahů byly definovány aktivity, které by měly přispět k navázání intenzivnější spolupráce mezi poskytovateli lůžkové zdravotní péče v Libereckém kraji včetně vyšší míry koordinace se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje.

Právě za tímto účelem vznikl ucelený strategický plán pro poskytování zdravotní péče v páteřních nemocnicích Libereckého kraje, zapojených spolu s ostatními nemocnicemi do tzv. Aliance nemocnic Libereckého kraje (ANLK). Deklarováním pravidel ANLK bude poskytován prostor pro optimalizaci péče, jejích nákladů a výnosů, sdílení vybraných vzájemně výhodných podpůrných služeb, vyhodnocování kvality péče dle standardů, a to v  rámci všech nemocnic do Aliance zapojených. Pro potřebu řízení procesů v rámci Aliance bude dále vytvořena Rada ředitelů ANLK, svolávaná členem rady kraje odpovědným za řízení zdravotnictví. Konzultačním orgánem budou dále kolegia lékařských či technicko-ekonomických ředitelů, užitečné bude ustanovit kolegium pro práci sester. Očekává se, že jednání a dohody v rámci Rady ředitelů ANLK budou například připravovat vhodné podklady pro jednání se zdravotními pojišťovnami ku prospěchu dostupnosti lůžkové péče v jednotlivých oblastech Libereckého kraje.

Na tvorbě dokumentu se významně podíleli především ředitelé páteřních nemocnic v Libereckém kraji a ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, dále zástupce Regionální pobočky VZP ČR v Ústí nad Labem a odborníci z praxe, všichni pod vedením Prof. Ing. Petra Moose a Ing. Pavla Marka.

Dokument byl veřejně představen zastupitelům Libereckého kraje a členům výboru zdravotnictví, dále starostům obcí, které jsou zřizovateli páteřních nemocnic. Rovněž byl k dispozici k připomínkování na webových stránkách odboru zdravotnictví. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624