Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj pokračuje v systematické péči o aleje

04. 10. 2017

Liberecký kraj připravuje další projekty na rekonstrukce silničních vegetací podél krajských silnic. Na tyto projekty vyčlení dalších 1,4 mil. Kč. V rámci doposud realizovaných a projekčně připravených úseků na Frýdlantsku je plánováno celkem 832 kusů nových výsadeb. Snahou Libereckého kraje je znovu získat na projekty dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Nově bude zadána analýza stavu silniční vegetace podél silnic ve vlastnictví kraje na Novoborsku. Při přípravě projektů bude kraj nadále spolupracovat s Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o. 

Rada Libereckého kraje projednávala informaci o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci na Frýdlantsku v souvislosti s projektem „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“. V rámci plánu péče o silniční zeleň na Frýdlantsku byly přednostně vybrány k rekonstrukci aleje, které přímo navazují na tento stavební projekt, kvůli kterému dochází k rekonstrukcím 25 kilometrů krajských silnic, jež vyvolaly poměrně velký zásah do zeleně. Při schvalování projektu, se Liberecký kraj zavázal k systematické údržbě silničních alejí a k výsadbě 1.500 stromů,“ řekl náměstek Marek Pieter.

U doposud realizovaných a projekčně připravených úseků lze dosáhnout celkem 832 kusů nových výsadeb. Důvodem je častý výskyt inženýrských sítí a především vlastnicky malý prostor pro umístění výsadeb podél komunikací. Normy bezpečnosti silničního provozu požadují nezbytný minimální odstup nově umísťované výsadby jakožto překážky silničního provozu a zachování rozhledových poměrů. U úseků, na které bude teprve zahájena projekční činnost, se odhaduje výsadba nových stromů okolo 500 kusů. Řešením, jak navýšit počty výsadeb na Frýdlantsku, může být umísťování stromořadí mimo krajské komunikace ve spolupráci s obcemi nebo hospodáři, proto budou zahájena jednání s dotčenými obcemi.

„Jsem rád, že diskuse nad rozsahem kácení alejí při přípravě projektu Od zámku Frýdlant k zámku Czocha, která byla intenzivní a náročná vedla ke změně strategie Libereckého kraje a resortu dopravy v obnově zeleně u silnic nižších tříd. Postupně tento zájem v péči o aleje zaměříme na další části kraje,“ doplnil hejtman Martin Půta.

Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj chce pokračovat v péči o silniční vegetaci i v jiných částech Libereckého kraje, rada kraje schválila zpracování prvotní analýzy stavu silniční zeleně v oblasti Novoborska. Jedná se o cca 150 km silnic II. a III. třídy.  „Cílem analýzy je zjistit rozsah problému, to znamená získat základní informace o rozsahu a kvalitě alejí a zeleně na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje a určení pořadí nezbytných zásahů. Analýza bude sloužit k nastavení systematického postupu při správě zeleně podél komunikací včetně odhadu finanční náročnosti,“ dodal náměstek Pieter.

 

Úseky, které již byly realizovány:

 • II/291 – úsek I etapa, I. část - od Frýdlantu po křižovatku s polní cestou na Supí vrch

Úseky, na které již byla schválena dotace:

 • III/03511 – celá komunikace - Hranice s Polskem – Frýdlant
 • II/291 – úsek I etapa, II. část - od křižovatky s polní cestou na Supí vrch po křižovatku s komunikací 2915 na Dolní Řasnici 
 • III/2909 - celá komunikace - Krásný Les – Raspenava
 • III/2919 - celá komunikace - Horní Řasnice – Nové Město pod Smrkem

Úseky, na které je podána žádost o dotaci:

 • III/2911 -  celá komunikace - Dolní Řasnice – Frýdlant
 • III/2915 - celá komunikace - Křižovatka u Dolní Řasnice – státní hranice u Jindřichovic pod Smrkem 
 • III/2917 - celá komunikace - Horní Řasnice – zastávka ČD Horní Řasnice
 • III/2918 - celá komunikace - Horní Řasnice -  Srbská
 • III/29110 - I etapa - úsek lipové aleje u Nového Města pod Smrkem
 • III/29013 - celá komunikace - Lázně Libverda – Lužec pod Smrkem
 • III/2907 - I. etapa - úsek v oblasti VN Fojtka (pravá strana)
 • II/291 - II. etapa od křižovatky s komunikací 2915 na Dolní Řasnici po železniční přejezd u Hajniště, dále od Nového Města pod Smrkem po státní hranici

Úseky, na které se aktuálně zpracovává projekt (plán podání žádosti do OPŽP 2018):

 • III/03512 - celá komunikace -  křižovatka se silnicí III/03511 – Kunratice
 • III/0352 - I etapa - úsek od Černous po křižovatku se silnicí č. 13

 

Úseky, na které se nově bude zpracovávat projekt (plán podání žádosti do OPŽP 2018):

 • III/0353 – Kunratice – Ves
 • III/2901 – Větrov – Frýdlant
 • III/2903 – Raspenava - Frýdlant
 • III/0352 – II. etapa - úsek od křižovatky se silnicí I/13 po Háj
 • III/29110 - II. etapa – od lipové aleje po Jindřichovice pod Smrkem
 • III/2904 - Mníšek – Raspenava
 • III/2914 - Arnoltice - Dolní Oldříš
 • III/29015 - Hajniště – Ludvíkov pod Smrkem

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 725259891