Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj spouští výstavbu center odborného vzdělávání

04. 10. 2017

Příprava projektů center odborného vzdělávání v Libereckém kraji nabírá na obrátkách. Rada kraje dne 3. října schválila zahájení veřejných zakázek na zhotovitele stavebních prací pro Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství při Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant a pro Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Česká Lípa. Na předchozím zasedání dne 19. září byly zahájeny obdobné veřejné zakázky pro Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu, které bude realizováno při Integrované střední škole ve Vysokém nad Jizerou, a pro Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky, jehož realizace proběhne na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné škole v Liberci.

„Liberecký kraj podal celkem 8 žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s celkovými náklady 545 mil. a ve všech případech uspěl. Bude se tedy na této investici podílet spolufinancováním ve výši 10 % a úhradou případných nezpůsobilých nákladů, které je nutné vynaložit, ale nelze na ně čerpat dotaci,“ dodává Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

I další projekty jsou těsně před spuštěním. Jedná se o Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky (Střední průmyslová škola Česká Lípa) a Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické (Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola v Turnově). U dalších dvou center – pro uměleckoprůmyslové obory při Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov a pro řemeslné obory při Střední škole řemesel a služeb Jablonec nad Nisou – ještě nejsou hotovy kompletní projektové dokumentace.

Celkové výdaje na projekty jsou uvedeny v tabulce níže:

Název projektu

Místo realizace

Rozpočet v mil. Kč

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu

Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou

52,1

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec

86,7

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov

57,7

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa

82,6

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

76,3

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky

Střední průmyslová škola Česká Lípa

64,7

Celkem

420,1

 

Následovat budou i veřejné zakázky na vybavení. Bude to časově a administrativně náročný proces, ale díky dotaci z EU budou moci žáci využívat moderního vybavení pro odborné vzdělávání v nových prostorách. „První žáci budou moci vybavení center využít již ve školním roce 2018/2019. Probíhající rekonstrukce během školního roku nebude organizačně jednoduchá. V některých školách budou rekonstrukce postupovat po etapách např. po jednotlivých patrech, v České Lípě to budou řešit tak, že se žáci budou přemísťovat na výuku do jiného objektu. Zkrátka investiční projekty nepočítají s tím, jestli je nebo není aktivní školní rok, ale vzhledem k termínům, do kdy musí být projekty realizovány, není jiné řešení", uvedl Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.  

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 725259891