Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na kraji jednali o integraci menšin

03. 11. 2017

Policie ČR spolu s krajským koordinátorem pro záležitosti národnostních menšin v Libereckém kraji uspořádali seminář "Integrace národnostních menšin v Libereckém kraji". K tématu hovořili specialisté z Úřadu vlády ČR, Ministerstva vnitra ČR, Agentury pro sociální začleňování a další.

Ve čtvrtek se v zázemí multimediálního sálu Krajského úřadu Libereckého kraje konala konference věnovaná problematice národnostních menšin - "Integrace národnostních menšin v Libereckém kraji".

Organizátory celodenní konference byla styčná důstojnice pro problematiku menšin kpt. Bc. Danuše Trojáková z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců Krajského úřadu Libereckého kraje Václav Strouhal, DiS. Oba organizátoři představili aktivity a činnosti, které v souvislosti s menšinami, v rámci svých organizací vykonávají a jak jsou zaměřeny.

Pozvání přijali i odborníci na tuto problematiku z Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Mgr. Zdeněk Doubravský, který hovořil o aktuálních výzvách v oblasti Romské integrace, o rizicích, ale i předsudcích. Velice poutavě hovořila také Bc. Jana Leitnerová, asistentka koordinátora Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti z Úřadu vlády ČR, a to o fenoménu sociálních sítí a tzv. "hoaxech", které jsou v souvislosti s národnostními menšinami šířeny, ale i o tom, zda a jakým způsobem na ně reagovat, jak je odhalit, kam je oznámit.

Příspěvek v souvislosti s problematikou cizinců a jejich integraci v naší republice představila Mgr. Markéta Benešová z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Hovořila zejména o diverzitě a integraci cizinců coby výzvě pro českou společnost, ale také o pohledu cizinců, kteří se u nás rozhodli žít, pracovat a prosadit se, na naši společnost z pohledu tolerance na jejich "jinakost", a to i s vyjádřením konkrétních osob, které byly ochotny se k této problematice vyjádřit.

O otázce sociálního vyloučení a začleňování hovořil Mgr. Martin Chochola z Agentury pro sociální začleňování, který představil činnost a úkoly agentury, specifika sociálního vyloučení, aspekty, ale i dopady na jednotlivce i společnost. Současně pozval přítomné na veřejné setkání na téma "Bydlení a bezdomovectví: věc veřejná", které se uskuteční v Liberci 22. 11. 2017 od 15 hodin v kině Varšava.

Konference se zúčastnil také Mgr. Dušan Slačka z Muzea Romské kultury, který prostřednictvím své přednášky přiblížil posluchačům historii Romů a jejich příchod do českých zemí.

Konference měla vzdělávací i osvětový charakter, posluchači měli možnost získat informace k současným trendům v integraci národnostních menšin, jak jsou vnímány tyto skupiny veřejností, jaké negativní fenomény, mnohdy i předsudky s sebou pro společnost přinášejí. Tato konference byla rovněž plynulým navázáním na konferenci konanou Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje a Krajského úřadu Libereckého kraje v listopadu 2015 s podtitulem "Stop sociálnímu vyloučení v Libereckém kraji".

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Bc. Žitná (Dědková) Markéta
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624