Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přijďte na informační a metodické setkání k zahájení II. ročníku soutěže vědeckých a technických projektů

31. 10. 2017

Liberecký kraj ve spolupráci s Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET pořádá ve středu 1. listopadu 2017 od 9:30 do 12:00 hod. informační a metodické setkání k zahájení II. ročníku soutěže vědeckých a technických projektů v Libereckém kraji. Setkání se koná v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v zasedací místnosti č. 326. Soutěž vědeckých a technických projektů v Libereckém kraji vyhlašuje Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. ve spolupráci s Libereckým krajem a Nadací JABLOTRON a je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém kraji.

"Setkání je prioritně určeno pedagogům středních škol, přítomni budou i zástupci zaměstnavatelů a Krajské hospodářské komory Liberec. Všichni budou seznámeni s cíli soutěže, jejími pravidly a průběhem a dále pak s výsledky loňského prvního ročníku včetně ukázek soutěžních řešení," vysvětlil náměstek pro školství Petr Tulpa.

V kategorii Junior je určena žákům 6.–9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií, v kategorii Středoškolák žákům středních škol. Vyvrcholením soutěže je prezentace projektů před odbornou i širokou veřejností, jež se uskuteční 22. března 2018 v Liberci. Výherci v kategorii Junior se zúčastní krátkodobé odborné stáže v zahraničí, v kategorii Středoškolák postupují do národního kola EXPO SCIENCE AMAVET 2018.

Na informačním a metodickém setkání se můžete seznámit s cíli soutěže, jejími pravidly a průběhem, a získat cenné rady, které pomohou Vašim žákům uspět. Obeznámíte se i s výsledky loňského prvního ročníku a také s ukázkami soutěžních řešení.

Bližší informace o Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém kraji naleznete na informačním a vzdělávacím portálu EDULK.cz (samostatná sekce).

V případě Vašeho zájmu o účast se prosím přihlaste na e-mail skolstvi@kraj-lbc.cz.

Mgr. Fulková Andrea
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549