Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dílčí výsledky analýzy efektivity fungování společnosti Silnice LK jsou více než znepokojivé

08. 09. 2020

Od druhé poloviny srpna ve společnosti Silnice LK probíhá zpracování Analýzy efektivity hospodaření a auditu smluvních vztahů. Po marné snaze o zavedení nápravných opatření v uplynulém období a následném odvolání dvou dnes již bývalých členů představenstva chce kraj získat objektivní zprávu o tom, jak Silnice LK a.s. fakticky funguje, proč v posledních letech roste její nákladovost a jaké smluvní vztahy společnost uzavřela. Na základě dosud zjištěných informací z dílčích zpráv analýzy a auditu zvážilo vedení Libereckého kraje další postup a radní na svém dnešním jednání odsouhlasili pokračování analýzy a auditu ve společnosti Silnice LK firmou NEXIA AP a.s. včetně přijetí nápravných opatření. Kompletní výsledky budou známy do konce letošního září.

„Analýza a audit se věnují zejména několika okruhům, a to nákupu a skladování pohonných hmot, správě majetku a prodejům nemovitostí, personálním nákladům, nákladům na služby a materiál, procesům nákupu i nákupům technického vybavení,“ uvedl náměstek pro dopravu, investice a veřejné zakázky Jan Sviták. „První zprávu společnosti NEXIA AP, která audit provádí, jsem obdržel v pondělí odpoledne. Vzhledem k jejímu obsahu jsem ji ihned zařadil na jednání rady, protože je nutné okamžitě zajistit další potřebné kroky,“ doplnil náměstek Jan Sviták.

Na začátku měsíce srpna odvolala z důvodu dlouhodobé nespokojenosti Rada Libereckého kraje plným počtem hlasů z představenstva společnosti Silnice LK a.s. Ing. Petra Šéna a Ing. Josefa Rechcígla. Současně radní zvolili nové členy představenstva, a to Ing. Petra Správku a Ing. Petra Šimoníka, kteří ve firmě do konce roku 2020 budou působit jako krizoví manažeři. Liberecký kraj současně avizoval, že ve společnosti nechá provést hloubkový audit. Už v závěru roku 2017 proběhl ve společnosti Silnice LK forenzní audit, který se měl věnovat hospodaření společnosti a všem smlouvám nad 100 tisíc korun, ovšem v závěrech auditu nebyla výhodnost nákupu pohonných hmot a smluvní vztahy se společností MOVI oil zmíněny. „Nutně se nabízí otázka, proč se již tento audit nevěnoval i výhodnosti nákupu pohonných hmot ve společnosti Silnice LK a v čí to bylo prospěch. Jsem rád za jednoznačný postup pana náměstka Svitáka v celé věci a za zadání nového auditu,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Po svém nástupu na Liberecký kraj jsem zlepšení fungování společnosti Silnice LK považoval za jeden ze svých hlavních úkolů, ale netušil jsem, že situace v této společnosti bude až tak vážná. Věděl jsem o tom, že zástupci obcí nejsou stejně jako já s prací a s komunikací vedení společnosti směrem k nim spokojeni. Ihned po nástupu do funkce jsem proto zadal vedení firmy první úkoly, které ovšem nevedly k očekávanému cíli. Postupem času jsem začínal mít pochybnosti o fungování společnosti, které mi potvrdila až zadaná hospodářská analýza. Z prvotních závěrů auditu je zřejmé, že představenstvo neúplně informovalo dozorčí radu i členy Rady Libereckého kraje a podnikalo věci, které jsou pro samotnou společnost Silnice LK a tedy i pro kraj prokazatelně nevýhodné. Předložené závěry společnosti NEXIA AP dokládají hrubé nedostatky při zadávání veřejné zakázky na dodávky pohonných hmot, narušování podmínek zadávacího řízení, nedodržování smlouvy dodavatelem pohonných hmot, jejich významně cenově nevýhodné nákupy, přijímání plnění bez řádně vysoutěžené smlouvy. Chybí i dokumenty a podklady k některým důležitým transakcím a majetku na pozemcích společnosti nebo třeba záměr prodeje některých nemovitostí. Společnost také nepožadovala nájemné za využití svých pozemků. Dále byly zjištěny nedostatečně fungující procesy kontroly a tak podobně,“ uvedl náměstek Jan Sviták.

Představenstvo společnosti Silnice LK a.s. okamžitě pozastavilo možnost plnění některých již uzavřených smluv a také všechny majetkové operace. Představenstvo společnosti bude rovněž členy Rady Libereckého kraje pravidelně informovat o nápravných opatřeních. Případné právní kroky bude Liberecký kraj zvažovat až po ukončení auditu. Finální analýza a audit by měly být hotovy do konce září 2020.

Mgr. Andrea Fulková
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549