Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Jak hodnotit školáky? Seminář na kraji napoví

02. 03. 2020

Formativní hodnocení. Takové je téma semináře, který se uskuteční 23. března na krajském úřadu. Pořádá jej  realizační tým projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) v rámci setkání platformy Vzdělávání pro všechny, které je zaměřeno na klíčové téma Podpora inkluze.

Během semináře se účastníci dozvědí nejenom teoretické poznatky o hodnocení včetně jeho ukotvení v současné legislativě, ale především získáte informace a zkušenosti z praxe použití formativního hodnocení.

Jako nástroj pedagogické komunikace mezi učitelem a žákem je formativní hodnocení založeno na poskytování zpětné vazby, což je užitečné pro zlepšování učení žáka i zlepšování působení učitele v rámci výuky. Cílem je mimo jiné i rozvoj vlastního sebehodnocení žáka tak, aby sám uměl rozpoznat, zda probíranou látku či dovednosti již plně ovládá nebo ještě ne. Tento typ hodnocení je stále častěji doporučován jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především pro žáky se sníženou motivací k učení, případně s obtížemi s dosahováním cílů ve vzdělávání.

Akce se koná v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, v sále číslo 326 ve 3. patře krajského úřadu od 9 do 15 hodin. V případě zájmu je možné do čtvrtka 16. března kontaktovat metodičku pro tuto platformu dagmar.kasalova@kraj-lbc.cz. Kapacita je omezena maximálním počtem 35 účastníků.

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324