Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Konference v Krajské vědecké knihovně zmapuje svět dětí a poezie

05. 03. 2020

Dá se poezií sdělit nesdělitelné? Čtou dnešní středoškoláci poezii? Jak je na tom lyrika v čítankách pro žáky prvních stupňů základních škol? Jaká jsou nová autorská jména v poezii pro děti? Odpovědi na tyto — a mnohé další — otázky se pokusí nalézt 18. ročník dvoudenní odborné konference Současnost literatury pro děti a mládež v Krajské vědecké knihovně v Liberci, která se koná 18. a 19. března. Pro letošní hlavní název Jestlipak víte, kdo je lyrik? Aneb O poezii pro menší i větší si pořadatelé konference vypůjčil lehce pozměněný citát ze sbírky veršů Ivana Blatného.


„Často slyším, že děti nečtou. Projevuje se to pak v malé slovní zásobě, schopnosti se dobře vyjadřovat, a tak dále. Básničky a říkadla bývají tím prvním, co svým dětem říkáme, co je učíme. Odborníci se budou v Krajské vědecké knihovně zabývat právě poezií pro děti a hledat cesty, jak ji přiblížit dětem,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V první den konference budou o otázkách dětského čtenářství a roli poezie v něm rokovat odborníci z mnoha českých a moravských vysokých škol. Následující den bude patřit workshopům, které poezii přiblíží více prakticky. Hravé vstupy do poezie v literární výchově představí ve svém semináři Ondřej Hník, Jan Svoboda pohovoří na téma Vztah jako základ porozumění. Den ukončí tvůrčí dílna básníka Robina Krále, autora veršů a písňových textů pro děti a dospělé, ve které představí svou novější původní i překladatelskou tvorbu a promluví o vztahu k tradičním básnickým formám.

Konference je určena odborníkům — pedagogům, knihovníkům a studentům; vítáni jsou však všichni příznivci literatury pro děti a mládež. Zúčastnit se mohou i doprovodného programu, kterým bude představení „Čechy leží u moře“ v Naivním divadle. Inscenace je založena na verších českého básníka Radka Malého, který bude jedním z přednášejících.

„Poezie pro děti nás provází od nejútlejšího věku a hraje tak v našich životech velkou roli, i když na ni v pozdějším věku tak trochu zapomínáme. Věřím, že z letošního ročníku konference si účastníci odnesou zajímavé poznatky pro svou knihovnickou či pedagogickou praxi,“ říká Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny.

Na přípravě konference se kromě Krajské vědecké knihovny v Liberci podílí také Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci. Více informací je na webových  stránkách této akce www.kvkli.cz/konference2020.

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324