Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj schválil Plán dopravní obslužnosti na další roky 

28. 02. 2020

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo 25. ledna 2020 Plán dopravní obslužnosti pro období 2019-2023. „Koncepční dokument slouží jako podkladový základ pro organizování krajské dopravní obslužnosti v pětiletém výhledu a je pro nás důležitým rádcem, podle kterého následně provádíme další kroky v jednotlivých oblastech zaměřených na tvorbu jízdních řádů, investic do infrastruktury nebo zadávání zakázek dopravcům či dodavatelům souvisejících služeb,“ odhaluje podstatu dokumentu Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje.

Plány dopravní obslužnosti musí kraje i Ministerstvo dopravy povinně připravovat každých 5 let, tak jak nařizuje Zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících. „Plán, který pro Liberecký kraj zpracovává krajský organizátor dopravy KORID LK, analyzuje vzájemně provázaná témata. Shrnuje parametry, které mohou mít vliv na vývoj přepravní poptávky tj. od demografického vývoje obyvatelstva přes vzdělávání po zaměstnanost, dopravní infrastrukturu a rozsah aktivit obyvatelstva ve spojení s veřejnou dopravou,“ konkretizuje obsah Otto Pospíšil, zástupce ředitele společnosti KORID LK.

Schválením nejvyšším orgánem Libereckého kraje tj. Zastupitelstvem se dokument stal závazným pro další vývoj veřejné dopravy v Libereckém kraji, ale i spolupráce s okolními regiony. Protože se jedná o veřejný dokument, mají případní zájemci možnost si jej stáhnout nebo prostudovat na webových stránkách koordinátora dopravy www.korid.cz.

TZ: KORID LK  

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307