Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Na obnovu venkova dá kraj přes dvacet milionů korun

20. 01. 2020

Více než dvacet pět milionů korun je pro letošní rok k dispozici zájemcům v dotačním Programu obnovy venkova, který vyhlásil odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Aktuální informace o podmínkách pro přihlášení a další podrobnosti se lze dozvědět na krajském webu.

„Program má za cíl podpořit obnovu a údržby technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, dále úpravy veřejných prostranství i vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova, obnovy vesnic a zvýšení kvality tamního života,“ uvedl Jiří Löffelmann, radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

O příspěvek se mohou ucházet obce a svazky obcí se sídlem na území Libereckého kraje, přičemž žádosti lze zasílat od 3. do 18. února. Účelovou investiční nebo neinvestiční dotaci lze využít na akce prováděné od 1. ledna tohoto roku do 30. září roku 2021.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 je na Program obnovy venkova vyčleněna částka v celkové výši 25.200.000 korun. Stejně jako v loňském roce, i letos se peníze z programu dělí na dvě části. Pro samotné obce je určeno 21.200.000 korun, pro dobrovolné svazky obcí 4.100.000 korun. V případě, že se některá z položek nevyčerpá, přesunou se peníze do druhé skupiny, aby získal podporu co nejvyšší počet žadatelů.

Svazky obcí mohou žádat o dotaci pouze v rámci dotačního titulu DT 6 — Projekty na vzdělání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice. V jeho rámci jsou nyní nově uznatelnými výdaji osobní výlohy a náklady. Navýšila se rovněž neinvestiční dotace, kterou lze poskytnout dobrovolnému svazku obcí z deseti tisíc na dvacet tisíc korun na jednu obec; maximálně však do sedmdesáti procent celkových uznatelných nákladů. Podmínkou je, že do projektu se mohou zapojit dobrovolné spolky obcí tvořené minimálně pěti obcemi na území Libereckého kraje.

Dotační kalendář pro rok 2020 s přehledem vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje se nalézá na odkazu https://dotace.kraj-lbc.cz/.

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324