Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rada pro vědu, výzkum a inovace jednala o podpoře podnikání a inovačních projektů v roce 2020

27. 02. 2020

Diskuse o výzvě Regionálního inovačního programu pro rok 2020 nebo informace o marketingu regionální inovační značky. To byla některá z témat již 13. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které je určené k projednávání a schvalování materiálů týkajících se inovačního ekosystému v Libereckém kraji. Akce se uskutečnila v nově vybudovaných prostorách na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické v Liberci.

Během zasedání se odehrála obsáhlá diskuse nad připravovanou výzvou Regionálního inovačního programu Libereckého kraje pro rok 2020. Ten se zaměřuje na podporu inovací zejména v malých a středních podnicích. Výzkum a neustálý vývoj jsou klíčem ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků a společností v Libereckém kraji.

 „Regionální inovační program bude v roce 2020 podpořen dotací ve výši 2 700 000 korun. Rádi bychom, aby krajskou podporu mohlo získat co nejvíce subjektů, proto se budeme snažit o navýšení tohoto rozpočtu. Jednání proběhne v březnu,“ informovala Radka Loučková Kotasová, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Dalším bodem na zasedání bylo představení programu Asistenční Vouchery Libereckého kraje, který je součástí aktivit projektu Smart Akcelerátor II Libereckého kraje a je financován z evropských zdrojů. Jedná se o dotační program, který se zaměřuje na podporu přípravy velkých výzkumných mezinárodních projektů; bližší informace budou již brzy zveřejněny na webu kraje.

Účastníci se dále seznámili s aktualizovanou krajskou přílohou Regionální inovační strategie (RIS3) pro území Libereckého kraje a se zapojením kraje do mezinárodních platforem Water Smart Territories (regiony chytře hospodařící s vodou) a RegioTex (regiony, které se specializují na pokročilou textilní výrobu).

Na zasedání se v návaznosti na aktualizovanou RIS3 strategii prezentoval také komunikační plán regionální inovační značky. Ta si klade za cíl vyzdvihnout výjimečnost Libereckého kraje v oblasti inovačních a výzkumných aktivit, o kterých toho lidé ještě mnoho neví. V rámci této aktivity vznikne informačně-vzdělávací portál, jehož smyslem je seznámit odborníky i laiky s tím, co Liberecký kraj v dnešní době modernímu člověku nabízí – pracovní uplatnění a vzdělávání v inovativních oborech, bohaté vědecké zázemí například v oblastech membránových technologií, nanotechnologií, optoelektroniky či elektrotechniky a mimo jiné i atraktivní místo pro život.  

V závěru akce se uskutečnila prohlídka nově vybudovaného Centra odborného vzdělávání strojírenství a elektrotechniky na Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole. „Centrum je vybaveno například supermoderními počítačovými učebnami včetně učeben počítačových sítí, robotickou laboratoří, modulární automatizační linkou, 3D tiskárnami či robotickou buňkou na laserové řezání. Díky tomu se naši studenti mohou učit na zařízeních, která jsou dnes ve firmách běžně používaná,“ sdělil ředitel školy Jaroslav Semerád.

Součástí počítačových učeben Centra odborného vzdělávání by v budoucnu mělo být také Juniorní centrum kybernetické bezpečnosti, na jehož přípravě se aktuálně pracuje. Centrum bude sloužit ke vzdělávání studentů, pedagogů i odborné veřejnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, která zasahuje do všech oblastí života.

 

logolinka_rozsirena_barevna

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324