Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Sociální služby kraje získají v letošním roce státní podporu ve výši 728 milionů korun

05. 02. 2020

Na zajištění chodu sociálních služeb pro seniory, zdravotně postižené nebo sociálně slabé a další potřebné skupiny obyvatel dostane na letošní rok Liberecký kraj od státu celkem 728.532.845 korun. To je o zhruba 280 milionů méně, než pro organizace kraj požadoval. Přidělená částka představuje 73 % původní žádosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) informovalo Liberecký kraj o výši neinvestiční dotace pro sociální služby 10. ledna letošního roku. Požadavek kraje o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 přitom činil 997.286.217 korun. Dotace bude rozdělena mezi 113 poskytovatelů 218 sociálních služeb s tím, že část finančních prostředků si ponechá Liberecký kraj jako rezervu pro další žadatele.

„Počítáme s tím, že v roce 2020 budeme ještě navyšovat kapacitu krajské sítě sociálních služeb. To je důvod, proč si Liberecký kraj ponechá na další dotační řízení rezervu,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda. „Věřím, že částka poslaná od ministerstva práce a sociálních věcí není konečná a že nám ministerstvo v rámci dofinancování v průběhu roku pošle ještě další peníze. V případě, že by byly některé služby výrazně podfinancovány, bude potřeba hledat další zdroje,“ dodal Svoboda. Na financování sociálních služeb se v posledních letech podílejí také obce, Liberecký kraj a drobní dárci a sponzoři.

Jako každý rok bude MPSV kraji přidělenou neinvestiční dotaci vyplácet ve dvou splátkách. Reálná alokace pro příspěvkové organizace sociálního resortu Libereckého kraje na daný rok činí 304.760.000 korun. Mezi ostatní subjekty, poskytující sociální služby, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, bude rozděleno 345.121.000 korun.

„V podstatě se nám opakuje situace z minulého roku, kdy jsme o dofinancování sociálních služeb od státu žádali dodatečně. Věřím, že se těm nejslabším ze společnosti další podpory nakonec dostane. Doufám proto, že se k řešení stát postaví zodpovědně,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Z původního počtu 221 služeb bylo podáno 140 žádostí na služby sociální péče, 66 žádostí na služby sociální prevence a 15 žádostí na odborné sociální poradenství. Tři sociální služby nevyhověly kritériím vyhlášení dotačního řízení, protože nejsou součástí Základní sítě sociálních služeb 2020 a byly z dalšího hodnocení vyřazeny. Sociálních služeb tak zůstalo 218.

 

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307