Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Také letos pomůže kraj překlenout sociálním službám začátek příštího roku

04. 03. 2020

Rada kraje včera schválila přidělení finanční podpory ve výši 10 milionů korun organizacím, které se starají o seniory, zdravotně postižené, bývalé narkomany, sociálně slabé nebo děti v dětských domovech. Peníze by měly sociálním službám pokrýt náklady na provoz v prvních třech měsících roku 2021, tedy do doby, než organizace obdrží dotaci od státu.

Částku 10 milionů korun vyčlení Liberecký kraj ze svého rozpočtu. Je určena jen organizacím, které jsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. O svůj podíl budou muset jako obvykle žádat ve zvláštním dotačním titulu.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí nám posílá dotaci pro sociální služby jen na kalendářní rok. V prosinci mívají obvykle organizace svůj příspěvek vyčerpaný. Nemají žádnou rezervu, kterou by mohly použít na provoz v prvních měsících dalšího roku. Tudíž by některé služby musely omezit nebo dočasně zrušit. Proto jim Liberecký kraj už několik let pomáhá penězi z krajského rozpočtu. Původně to bylo 5 milionů. V posledních letech rozdělujeme dvojnásobnou sumu,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje zavedl spravedlivější systém pro určení výše finanční podpory. Registrované sociální služby obdrží dotaci podle výše úvazků pracovníků v přímé péči a u některých služeb bude použito specifické bonifikační kritérium. Vyhlášení dotačního řízení projednala na letošní lednové schůzi Odborná skupina Krajského úřadu Libereckého kraje pro hodnocení a financování sociální oblasti. Finanční podpora bude poskytnuta na částečné krytí osobních nákladů za období leden až březen 2021 souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb na území Libereckého kraje.

„Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podat v termínu od 15. května do 29. května 2020, a to na každou sociální službu zvlášť. Žádosti mohou organizace posílat pouze v elektronické podobě prostřednictvím systému Veřejná finanční podpora. Nejzazší termín pro vyplacení dotace je 20. prosinec letošního roku,“ upřesnil Pavel Svoboda.

Dopředu se tak nedá určit, kolika sociálním službám peníze kraj přidělí. V základní síti Libereckého kraje je nyní registrováno 238 sociálních služeb, ale poskytovatelé často nežádají příspěvek pro všechny služby.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307