Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

V loňském roce kraj uskutečnil přes 60 akcí na podporu náhradního rodičovství

04. 03. 2020

Kampaň MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost nebo vzácnost?“ v Libereckém kraji odstartovala roku 2015. Jejím cílem je propagace náhradní rodinné péče a získávání nových pěstounů či osvojitelů. Už o rok dříve se začala scházet pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů. Liberecký kraj je jedním z jejích zakladatelů. Pracovní skupina realizuje aktivity pro vyhledávání náhradních rodičů a nastavuje kampaň tak, aby oslovovala veřejnost po celém kraji.

V roce 2019 kampaní prostupovalo téma sourozeneckých skupin. Během roku 2019 se pod hlavičkou kampaně v Libereckém kraji konalo 61 akcí, na které bylo vynaloženo téměř 329.693,55 Kč. Počet akcí byl srovnatelný s předchozím rokem, ale zvýšila se jejich finanční podpora. Z uskutečněných aktivit bylo v loňském roce 38 % zaměřených na širokou veřejnost, například v rámci akcí pro rodiny s dětmi.

S kampaní se tak mohli setkat návštěvníci Food festivalu ve Vrchlabí, Blátivého odpoledne v Jilemnici nebo Martinských trhů v Novém Boru. V srpnu 2019 představila pracovní skupina svou činnost prostřednictvím výstavy ve vstupní hale Krajského úřadu Libereckého kraje.

Jiné aktivity se zaměřovaly na osvětovou nebo publikační činnost. Takových proběhlo v loňském roce 33%, a patří mezi ně například anketa, která byla uspořádána v rámci Mezinárodního dne rodiny na téma umisťování sourozeneckých skupin do pěstounské péče.  Dalších 39 % aktivit se konalo formou besed nebo informačních setkání pro zájemce o náhradní rodičovství. Některé z organizací uspořádaly pro zájemce z řad veřejnosti a pro studenty odborné přednášky, nebo tematicky zaměřené projekce s diskusí.

„Smyslem kampaně je hledat nový domov pro děti, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Rodina jim může dát mnohem lepší podmínky pro jejich psychický a citový vývoj než ústavní péče. Umožní jim start do života podobný, jako mají ostatní děti. Děti, které máme v domovech, se ničím neprovinily, a přitom jsou už v útlém věku ochuzené o to nejcennější, co do života potřebují – o lásku rodičů. To je důvod, proč se kampani již tolik let věnujeme,“ poznamenal náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda.

V říjnu 2019 se již tradičně konal Týden náhradního rodičovství, zahrnující 11 akcí po celém kraji. Mediální tváří Týdne náhradního rodičovství se stal herec Karel Zima, který se osobně zúčastnil tiskové konference pořádané k Týdnu náhradního rodičovství. V průběhu týdne byly kromě samotných akcí pro veřejnost do médií otisknuty rozhovory s náhradními rodiči, s realizátory kampaně nebo s tváří týdne.

Za rok 2019 bylo na krajském úřadě přijato 41 žádostí o vykonávání náhradní rodinné péče, z toho bylo 20 žádostí o zařazení do evidence osvojitelů, 14 žádostí o zařazení do evidence pěstounů a 7 žádostí o zařazení do evidence pěstounů na přechodnou dobu. Pokud bychom vyčíslili náklady na jednoho zájemce dle nákladů kampaně, jedná se o 8.041 Kč na získání jednoho zájemce o náhradní rodičovství. Oproti předchozímu roku tedy došlo k nárůstu nákladů na získání jednoho zájemce.

V roce 2019 bylo Libereckým krajem zprostředkováno 29 dětí do náhradní rodinné péče, z toho 8 dětí z LK bylo svěřeno do péče budoucích pěstounů a 21 dětí bylo svěřeno do péče budoucích osvojitelů. V loňském roce převzali žadatelé z Libereckého kraje jednu tříčlennou sourozeneckou skupinu dětí a další jednu dvoučlennou sourozeneckou skupinu dětí z jiného kraje.

Více informací: Mgr. Kateřina Blažková, katerina.blazkova@kraj-lbc.cz

485 226 244 / 778 543 226

kampaň mít domov a rodinu loga

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307