Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Novou stezku Oldřichovské bučiny lemují interaktivní prvky

26. 05. 2015

V Jizerských horách od dnešního dne slouží turistům nová naučná stezka Oldřichovské bučiny. Dva kilometry dlouhá trasa začíná v Oldřichovském sedle a provede výletníky náročným terénem jednou z nejkrásnějších částí našich hor, Národní přírodní rezervací Jizerskohorské bučiny. Stezka nahradila původní, která dosloužila v polovině 90. let a turisté na ní najdou místo běžných tabulí s texty nápadité interaktivní prvky.

Jizerské hory jsou jednou z nejzajímavějších destinací Libereckého kraje a věřím, že otevření stezky Oldřichovské bučiny do Jizerských hor přivede i nové návštěvníky,“ uvedl k znovuobnovení stezky Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

Stezka nabídne 18 zastavení s netradičními interaktivními prvky. Jejich prostřednictvím poznají návštěvníci zajímavosti lokality jinak a neobvykle. Například dutý strom s ptáky uvnitř napoví kolemjdoucím, jací opeřenci žijí v lokalitě v dutinách stromů, co potřebují k životu, se zase na dalším zastavení dozvědí z inzerátů rozmístěných na vývěsce. „Interaktivní prvky mají návštěvníkům říci, že zdejší les je neobyčejný, přirozený a specifický pro národní přírodní rezervaci,“ poznamenal Jiří Hušek, vedoucí správy CHKO Jizerské hory, která se na nové stezce podílela společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Společností pro Jizerské hory o.p.s.. Ke spolupráci oslovili i studenty pedagogické fakulty liberecké Technické univerzity, kteří navrhli podobu stezky, o zpracování prvků se následně postaral výtvarník Robert Smolík.

Výborné je, že se dohodlo více subjektů a společně uskutečnily takový projekt. Je to cesta hodná následování a budeme tady hledat inspiraci třeba pro Ralsko a další zajímavá místa Libereckého kraje,“ doplnil náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný.

Stezka Oldřichovské bučiny vznikla v rámci projektu Obnova návštěvnické struktury v Jizerských horách, který byl realizován v letech 2012-2015. Spolufinancován byl Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. V rámci realizace došlo k opravě devíti turisticky značených atraktivních lokalit v Jizerských horách. Opravy spočívaly především v šetrné sanaci poškozených míst nebo jejich doplnění z hlediska bezpečnosti návštěvníků Jizerských hor. Celkově uznatelné náklady na akci činily 7 222 762 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 5 525 413 Kč, příspěvek SFŽP ČR 975 073 Kč a příspěvek Společnosti pro Jizerské hory o.p.s. 722 276 Kč. 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215