Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z Horního Polubného do Kořenova se už jezdí po nové silnici

26. 06. 2015

Příjemnější cestování je nyní v jizerskohorských obcích Horním Polubném a Kořenově, kde Liberecký kraj dokončil rekonstrukci silnice III/29019. Stavba byla v pátek 26. června slavnostně otevřena za účasti náměstka hejtmana Marka Pietera, krajského radního pro dopravu Vladimíra Mastníka, starosty Kořenova Luboše Marka, zástupců Krajské správy silnic LK, projektantů, zhotovitelské firmy a dalších hostů.

Rekonstrukcí 2,2 km dlouhého úseku, od křižovatky se silnicí I/10 v obci Kořenov až po křižovatku se silnicí III/29018 u kostela v obci Horní Polubný, vznikla modernizovaná komunikace III. třídy se zkapacitněním průjezdu a celkovým zlepšením parametrů. Stavební práce zahrnovaly také opravu všech propustků, obnovu krajnic, vyčištění příkopů, odvodnění celého úseku i obnovu vodorovného dopravního značení a výměnu svislého dopravního značení.

„Původní vozovka byla ve špatném, místy až v havarijním stavu. Byla porušena hloubkovou korozí, trhlinami a výtluky opravovanými asfaltovou směsí. Oblast jizerskohorska je hojně využívána místními obyvateli, ale zároveň i návštěvníky z celé České republiky a sousedních zemí. Nyní se jim jistě bude cestovat pohodlněji,“ říká krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Nutnost rekonstrukce ve svém projevu zdůraznil také náměstek hejtmana Marek Pieter. „Poslední ucelená oprava tohoto úseku proběhla v roce 1987. Je třeba zlepšovat stav i těch silnic, které nezničila povodeň v roce 2010 nebo 2013.“

Kořenov je jednou z nejvýše položených jizerskohorských obcí, přes kterou je vedena tranzitní doprava od státních hranic s Polskem do České republiky po komunikaci I/10.

„V rámci rekonstrukce silnice III/29019 byla v Kořenově také vybudována první meteohláska ve vlastnictví kraje, která je od prosince loňského roku on-line napojena na celostátní síť. V několikaminutových intervalech přináší informace o provozu a klimatických podmínkách, což ocení především v zimním období dispečeři Krajské správy silnic k lepšímu zabezpečení zimní údržby,“ doplňuje vedoucí odboru dopravy Jan Čáp, jehož slova dnes také potvrdil Róbert Latiak, ředitel oblasti Liberec, společnost SWIETELSKY stavební. „Na rekonstruovaném úseku, který je hlavním dopravním tahem nejen na Harrachov, Rokytnici, ale především do Polska, v zimě často uvíznou kamiony a poměrně často se zde provoz úplně zastaví. Meteostanice včetně softwarové konfigurace zajistí přenos dat na centrální meteo-dispečink.“

Projekt „Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov“ byl financovaný z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severovýchod v oblasti podpory „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“, kde 100% uznatelných nákladů je hrazeno z prostředků EU a ostatní výdaje pak z rozpočtu Libereckého kraje. Celkové náklady stavby, kterou na základě výběrového řízení prováděla společnost SWIETELSKY stavební s r.o., činily necelých 20 mil. Kč s DPH. Projektovou dokumentaci zpracovala firma Valbek, spol. s r.o.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624