Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pěstouni z celého kraje se i s dětmi sjeli do Jizerských hor

18. 05. 2016

Radostem i úskalím náhradní rodinné péče byl věnován víkend 6. až 8. května v Bedřichově v Jizerských horách. Na další z pravidelných setkání pěstounských rodin z celého Libereckého kraje, které uspořádalo oddělení sociální práce, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje, přijelo přes 60 pěstounů a jejich dětí.

Na setkání byli pozvaní pěstouni na přechodnou dobu a jim svěřené děti, včetně biologických nezletilých dětí pěstounů a partnerů pěstounů. Setkání se zúčastnili téměř všichni zařazení pěstouni na přechodnou dobu a jejich rodiny, nejmladším dětem bylo několik měsíců. Setkání se uskutečnilo v příjemném  prostředí Hotelu Jelínek v Bedřichově.

V průběhu pátečního večera po příjezdu rodin, ubytování a večeři byl dán prostor pěstounům pro vzájemné sdílení zkušeností z praxe a zároveň byli ze strany zástupkyň Krajského úřadu Libereckého kraje informováni o aktuální situaci v pěstounské péči na přechodnou dobu v rámci Libereckého kraje.

V sobotu po snídani všichni společně navštívili nedalekou kamennou rozhlednu Královka. Protože počasí bylo velice příznivé, byl z rozhledny překrásný výhled na Jizerské hory, Krkonoše, Polsko, Německo, Český ráj, Ještěd a Jablonec nad Nisou. Po půldenním výletě byl pro účastníky víkendového setkání připraven seminář s psychologem Davidem Teichmanem, psychologem s bohatými zkušenostmi s prací s pěstouny a jejich rodinami, na téma Poruchy attachmentu a terapeutické rodičovství.

V neděli dopoledne byla na setkání pozvaná Věra Lantelme-Faisan, fyzioterapeutka zabývající se komplexním rehabilitačním přístupem k dětem, s příspěvkem na téma Manipulace a stimulace dítěte od narození do jednoho roku věku.

Po dobu programu pro pěstouny se o dětské účastníky víkendového setkání vzorně staraly pracovnice Centra volného času Arabela v Liberci, které pro děti připravily zajímavé aktivity po celou dobu pobytu. Např. si děti měly možnost zajezdit na koloběžkách, využít místní hřiště a lesy, nakrmit kachny v rybníce, zahrát si nespočet her jak v přírodě, tak i v hotelové herně nebo si vyrobit svícen jako památku na společně strávený čas. Zmíněné pracovnice se zároveň stihly postarat i o úplně nejmladší účastníky setkání, čas s nimi trávily zejména pobytem v přírodě při procházkách, ale pochopitelně a zejména se o ně láskyplně starali sami pěstouni na přechodnou dobu.

Celé jarní setkání pěstounských rodin bylo zakončeno nedělním obědem. Pěstouni i jejich děti hodnotili program i pobyt kladně a projevili zájem setkávat se a sdílet svoje radosti i strasti s výkonem nebo vyrůstáním v pěstounské péče i nadále. Pro příště by opět uvítali uspořádat setkání pouze pěstounů na přechodnou dobu a jejich rodin a to opět v rámci celého kraje. 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215