Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Jizerské regionální produkty v rukou německého prezidenta

22. 08. 2016

Regionální výrobky z Jizerských hor byly nabídnuty k ochutnávce nejen návštěvníkům ekologického veletrhu s názvem „Týden životního prostředí“, ale také samotnému německému prezidentovi panu Gauckovi. Toto umožnila účast zástupců trinacionálního česko-polsko-německého projektu s názvem „Regionální hodnotové řetězce v kontextu ekosystémových služeb a ochrany biodiverzity“, který byl jako jeden ze 180 inovativních projektů vybrán nezávislou porotou a prezentoval se v zahradách prezidentského zámku Bellevue v Berlíně. Při této příležitosti předala koordinátorka projektu slečna Anna Havelková panu prezidentu Gauckovi ručně dělaný, pro tuto příležitost speciálně zdobený, perník z manufaktury paní Srbové z Jílového u Držkova. 

Paní Srbová a její dílna patří totiž k českým podnikům, které se výše zmíněného projektu účastní. K projektovým cílům patří přitom nejen posilování udržitelného hospodářského rozvoje v regionu Trojzemí, ale hlavně poukázání na potenciály ekosystémových služeb pro podnikovou praxi. I přesto, že je pojem ekosystémové služby nový a v podnikové praxi se zatím běžně nepoužívá, jedná se o téma velice důležité, jelikož je na tyto služby  lidská existence odkázána a vlastně je každý denně přímo či nepřímo využíváme. Jedná se například o služby jako opylování užitkových rostlin, poskytování surovin či tvorba pitné vody v krajině. A právě těmito vzájemnými vztahy mezi firmami a ekosystémy se projekt zabývá, cílí na měření přidané hodnoty regionálních produktů v tomto kontextu a chce poukázat na již zmíněné  potenciály.

Regionální firmy, které se chtějí o skrytých potenciálech pro svoji činnost dozvědět více, mají stále možnost, se tohoto projektu účastnit. Cíleno je především na zemědělské a lesnické firmy a přidružená odvětví jako je dřevozpracovatelský či potravinářský průmysl. Velikost firmy nehraje roli, jelikož i malé firmy jako je manufaktura paní Srbové jsou v projektu vítány. Projekt je finančně podpořen Německou spolkovou nadací pro životní prostředí a Saskou rozvojovou bankou.

Kontakt: Anna Havelková, havelkova@netsci.de

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624